U bent opgenomen op de afdeling Cardiologie (hartziekten). In deze folder vindt u informatie over de dagelijkse gang van zaken op de afdeling.

Dagindeling

Een ziekenhuis is een continubedrijf. Dat betekent dat er 24 uur per dag gewerkt wordt. Verpleegkundigen, leerling-verpleegkundigen en stagiaires wisselen elkaar drie keer per 24

uur af.

De dagindeling ziet er als volgt uit:

 • Rond 07.45 uur krijgt u uw ontbijt van de voedingsassistente.
  Na het ontbijt voert uw verpleegkundige controles uit, zoals het meten van uw temperatuur en bloeddruk.
 • U krijgt op dit tijdstip (indien van toepassing) ook uw medicatie.
  Uw verpleegkundige ondersteunt u, als u dat wilt, bij de ochtendzorg.
  Daarna wordt u (indien noodzakelijk) voorbereid op een onderzoek, ingreep of operatie.
 • In de ochtend lopen de zaalartsen van de Cardiologie vanaf 10:00 uur visite bij de patiënten. De patiënten krijgen de gelegenheid om tijdens deze visite vragen te stellen aan hun zaalarts. Op dinsdagochtend lopen de zaalartsen met de superviserende cardiologen tussen 11.00 en 13.00 uur visite bij de patiënten.
 • Tussen 09.30 en 10.30 uur komt de voedingsassistente bij u langs met iets te drinken.
 • Rond 12.00 uur krijgt u een broodmaaltijd van de voedingsassistente.
  Uw verpleegkundige geeft u daarnaast (indien van toepassing) uw medicatie.
 • Tussen 13.00 en 14.00 uur is het rustuur. Wij verzoeken u vriendelijk rekening te houden met uw kamergenoot/kamergenoten.
 • Rond 14.00 uur komt uw verpleegkundige eventueel controles verrichten en medicijnen uitdelen.
  De voedingsassistente geeft u wat te drinken.
 • Rond 17.00 uur krijgt u van de voedingsassistente een warme maaltijd.
  Uw verpleegkundige geeft u uw medicatie (indien van toepassing).
 • Tussen 19.00 en 19.30 uur wordt u nogmaals voorzien van een drankje.
 • Rond 19.30 uur komt uw verpleegkundige controles verrichten en medicijnen uitdelen.
  Ook kan uw verpleegkundige u, indien gewenst, ondersteunen met de verzorging voor de nacht en indien noodzakelijk, voorbereiden op een onderzoek of ingreep voor de volgende dag.

• Om 22.00 uur komt de verpleegkundige langs met uw nachtmedicatie (indien van toepassing).

• Tijdens de nachtdienst komt uw verpleegkundige regelmatig bij u kijken.

Wij verzoeken u vriendelijk om rekening te houden met de dienstoverdrachten. Wilt u uw verpleegkundige tijdens de hieronder genoemde tijdstippen alleen oproepen voor zaken die direct te maken hebben met uw gezondheid en/of welbevinden of die van uw kamergenoot. Indien u uw verpleegkundige nodig heeft voor praktische, niet spoedeisende zaken, verzoeken wij u haar of hem op te roepen voor of na de dienstoverdracht.

Overdrachten

Dagdienst: tussen 07.30 en 08.00 uur

Avonddienst: tussen 15.30 en 16.00 uur

Nachtdienst: tussen 23.15 en 23.30 uur

Bezoek

De bezoektijden op onze afdeling zijn doorlopend tussen 11.00 en 20.00 uur. Het kan voorkomen dat u tijdens de bezoekuren een onderzoek of therapie moet ondergaan. Uw bezoek wordt dan gevraagd om in de koffiehoek plaats te nemen. U mag gelijktijdig maximaal twee bezoekers bij u aan bed ontvangen. Indien u meer bezoekers heeft, dienen zij elkaar af te wisselen.

Contactpersoon

Voor ons is het belangrijk dat u binnen de familie één of twee contactpersonen aanwijst. Uit privacyoverwegingen geven wij alleen informatie aan de eerste contactpersoon. Tijdens het opnamegesprek noteren wij uw contactpersonen in het verpleegkundige dossier. De contactpersoon kan als dat nodig is dag en nacht telefonisch naar de patiënt informeren en vervolgens de overige familieleden op de hoogte brengen.

Roken

Roken is in het gehele ziekenhuis verboden. Op speciaal ingerichte plaatsen buiten het ziekenhuis waar staat aangegeven dat roken toegestaan is, kunt u eventueel roken. Hetzelfde geldt voor de waterdampsigaret, beter bekend als E-shisha, E-hookah of shisha-pen.

Kamerindeling

Op onze zorgeenheid wordt gemengd verpleegd. Dat houdt in dat mannen en vrouwen samen op een kamer verpleegd worden. Soms is het noodzakelijk dat u van kamer verandert. Uw verpleegkundige bespreekt dit met u en regelt uw verhuizing.

Bloemen

In verband met infectiegevaar zijn planten niet toegestaan op uw kamer. Snijbloemen mag u wel in ontvangst nemen. Er zijn vazen beschikbaar bij het bloemenstation op onze afdeling.

Levensmiddelen

U kunt uw dranken en etenswaren bewaren in de patiëntenkoelkast bij het bloemenstation. U wordt verzocht uw producten te voorzien van uw naam en een datum.

Kostbaarheden

Laat uw kostbaarheden alstublieft thuis in verband met zoekraken en diefstal. Het houden van kostbare spullen op uw kamer is op eigen risico. Er kan gebruik worden gemaakt van de kluis in het nachtkastje. Vraag eventueel uw verpleegkundige om hulp bij het instellen van de code.

Internet, telefoon en televisie

 • Wifi VUmc werkt met 'Hotspot' van KPN. U kunt hier, indien u dit wenst, gratis op inloggen. Volg hiervoor de instructies op uw mobiele telefoon, iPad, tablet en/of laptop.
 • Mobiele telefoon: u mag uw mobiele telefoon gebruiken op de afdeling. Zorgt u er alstublieft wel voor dat uw kamergenoten hier geen last van ondervinden.
 • Telefoon en televisie: aan het gebruik van de televisie op uw kamer zijn geen kosten verbonden. Vraag de verpleegkundige om een koptelefoon.

Religie

Op zondagochtend is het mogelijk (indien uw gezondheidstoestand dit toelaat) een

kerkdienst bij te wonen in de kapel van het ziekenhuis. Indien u hiervan gebruik wenst te

maken, maakt u dit dan tijdig bekend bij uw verpleegkundige.

Ontslag

In overleg met u bepaalt het behandelteam wanneer u het ziekenhuis weer kunt verlaten. Wij proberen de ontslagdatum en het tijdstip zo snel mogelijk aan u door te geven. Wanneer u met ontslag gaat krijgt uw huisarts hier bericht van.

De medicatie bij ontslag kan op twee manieneren verstrekt worden. De medicijnen kunnen naar uw eigen apotheek gestuurd worden of via de poli-klinische apotheek van het VUmc aan u gegeven worden. U krijgt ook een medicatieoverzicht mee waarop de tijden staan wanneer u de medicijnen moet innemen.

Het is gebruikelijk dat patiënten na ontslag enige tijd onder poliklinische controle blijven. Deze polikliniekafspraak krijgt u mee of na ontslag thuisgestuurd.

Overige wetenswaardigheden

Indien u nog vragen, klachten of problemen heeft, kunt u altijd terecht bij uw

verpleegkundige.