U bent opgenomen op zorgeenheid Longziekten/Longchirurgie. In deze folder vindt u informatie over de dagelijkse gang van zaken op de afdeling, de bezoekregeling en andere informatie.

Dagindeling

Tijdens uw verblijf op onze afdeling zult u met veel medewerkers kennismaken. Per

dagdeel zal een verpleegkundige aan u worden toegewezen. Deze verpleegkundige verzorgt u en beantwoordt vragen van u en uw familie. De verpleegkundigen wisselen drie keer per dag. Tijdens de overdracht nemen zij de stand van zaken met elkaar door van het afgelopen dagdeel.

De overdrachten vinden plaats op de volgende tijdstippen:

 • van 07.30 tot 07.45 uur
 • van 15.00 tot 15.30 uur
 • van 23.15 tot 23.45 uur

Maaltijden

Het ontbijt is om 07.45 uur, de lunch om 12.00 uur en de warme maaltijd rond 17.30 uur.

Tussendoor komt de voedingsassistente een paar keer langs met koffie, thee en andere dranken. Ook geeft zij u de menukeuzelijst voor de volgende dag. Als u wensen heeft voor uw maaltijd of problemen heeft met het invullen van de formulieren, kunt u dit aangeven.

Medicatie

 • Medicijnen worden op verschillende tijdstippen op de dag uitgedeeld.
 • De precieze dagindeling is afhankelijk van de onderzoeken of behandeling die u zult
 • ondergaan. De arts en de verpleegkundige informeren u hierover.
 • 's Ochtends lopen de verpleegkundige en de (afdelings-)arts hun dagelijkse ronde langs
 • de patiënten. Zij maken afspraken over uw behandeling en u kunt vragen stellen. Het
 • streven is dat u gedurende uw opname steeds dezelfde afdelingsarts heeft.
 • Op woensdag is de "grote visite". Dan komen er waarschijnlijk meerdere artsen aan uw bed. Dit is op een later tijdstip dan op andere dagen omdat zij een uitgebreide bespreking vooraf hebben.
 • Tussen 19.30 en 20.00 uur beginnen de verpleegkundigen met hun werkzaamheden op zaal en kunnen ze u helpen bij de verzorging voor de nacht. Eventueel bereiden ze u voor op het onderzoek of de behandeling van de volgende dag. Het streven is om iedereen vóór 22.30 uur te helpen.
 • Tijdens de nacht komt de verpleegkundige regelmatig bij u kijken. Vanaf ongeveer 06.00 uur worden de controles gedaan (bloeddruk, temperatuur e.d.).
 • Nachtelijke stilte kunnen wij niet garanderen omdat 's nachts alarmsignalen van infuuspompen te horen zijn en de verpleegkundigen hun werk moeten blijven doen.

Bezoek

Ten tijde van corona zijn de bezoektijden sterk aangepast en worden deze streng gehanteerd. U wordt hierover geïnformeerd, kijk op de website van het Amsterdam UMC (www.amsterdamumc.nl ) of neem eventueel voordat u komt telefonisch contact op met

de afdeling.

Voor partners en familieleden van patiënten die ver weg wonen, bestaat de mogelijkheid een logeerkamer te huren in het gastenverblijf van locatie VUmc. Meer hierover kunt u lezen in de folder 'Logeren in het gastenverblijf'.

Gesprek

Een gesprek met de arts kunt u aanvragen tijdens de artsenvisite of bij de verpleegkundige.

Mensen kunnen tijdens een gesprek over de uitslag van een onderzoek of over het behandelplan erg gespannen zijn. Daardoor kunnen bepaalde dingen verkeerd worden begrepen of niet worden gehoord. U kunt een familielid of vriend(in) mee nemen naar het gesprek. Zo kunt u de voorgestelde behandeling later met familie, vrienden of huisarts bespreken. Er is ook een verpleegkundige bij het gesprek aanwezig, zodat u eventueel op een later tijdstip het gesprek met de verpleegkundige kunt bespreken.

Voorlichting

Op de verpleegeenheid zijn brochures over verschillende onderwerpen beschikbaar. De arts of verpleegkundige kan de brochures mondeling toelichten.

Weekendverlof

Het is niet altijd noodzakelijk dat u het weekend op de afdeling blijft. Als het verantwoord is, kunt u met verlof gaan. Uw behandelend arts bepaalt of het medisch verantwoord is dat u met verlof gaat. De periode van verlof wordt in overleg met de arts bepaald. Voor het verlof zal u gevraagd worden een formulier te tekenen, dit is om reden van de verzekering. Het is om verzekeringstechnische redenen niet toegestaan tijdens de opname het terrein van het ziekenhuis te verlaten.

Ontslag

De arts en de verpleegkundige zullen samen met u nagaan of u thuis hulp nodig heeft. Hiervoor wordt zo nodig de hulp van de transferverpleegkundige ingeschakeld. Huishoudelijke hulp moet door uzelf worden aangevraagd via uw huisarts.Het tijdstip van ontslag is meestal tussen 10.00 uur en 11.00 uur. Soms is dit tijdstip anders vanwege de behandeling, dit is met name van toepassing bij chemotherapeutische behandelingen.

Op de dag van ontslag krijgt u afspraken mee over eventuele verdere behandeling en/of controle. Vaak worden ook nog medicijnen voor u bezorgd door het medicatieteam.

Nazorg

Voor controle komt u op de polikliniek. Hier heeft u vaak een andere arts dan op de afdeling. De verschillende longartsen/chirurgen hebben regelmatig onderling overleg, om de behandelplannen te bespreken en op elkaar af te stemmen.

Voor een eventuele volgende opname wordt u vooraf thuis gebeld. Als u een chemotherapeutische behandeling heeft ondergaan, krijgt u informatie mee en worden er

instructies meegegeven voor thuis.

Nog even dit...

 • Op afdeling Longziekten wordt gemengd verpleegd.
 • Soms is het nodig dat u tijdens uw verblijf van kamer moet veranderen.
 • U kunt uw eigen dranken en dergelijke bewaren in de patiëntenkoelkast op de afdeling.
 • Zet wel uw naam en de datum op de artikelen die u in de koelkast zet, anders wordt het weggegooid. Het is niet toegestaan dat patiënten of familie zelf dranken uit de afdelingskeuken pakken. U kunt de verpleegkundige of voedingsassistente vragen dit voor u te doen.
 • Alcoholische dranken zijn niet toegestaan.
 • Meegebrachte maaltijden kunnen in de magnetron worden verwarmd. Deze staat in het "zitje" dichtbij de keuken.
 • In verband met de hygiëne is het niet toegestaan planten op uw kamer te hebben.
 • Snijbloemen zijn wel toegestaan.
 • Het is mogelijk bij uw bed TV en telefoon aan te vragen. Toets de 9 in op uw telefoontoestel of volg de instructies op het beeldscherm.
 • Meer informatie rond de gang van zaken bij opname staat in de brochure "Welkom bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, informatie over uw opname". Heeft u deze brochure nog niet ontvangen, vraagt u deze dan aan de medisch administratief medewerker van de verpleegeenheid.
 • Bij vragen en problemen kunt u altijd terecht bij de verpleegkundigen.
 • Het telefoonnummer van de afdeling is 020-4442150, dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.
 • Bij problemen of klachten kunt u ook altijd contact opnemen met bureau Patiëntenvoorlichting, telefoon (020) 444 0700.