Welkom op de Medisch Psychiatrische Unit, ofwel de MPU. U bevindt zich op dit moment in Amsterdam UMC. We vertellen u graag wat u tijdens de opname hier kunt verwachten.

Het behandelteam

Het team bestaat uit verschillende verpleegkundigen, artsen en psychiaters. Tijdens de opname krijgt u een arts en psychiater toegewezen die samen met u de behandeling vormgeven. Op de afdeling zijn 24 uur per dag verpleegkundigen aanwezig. Elke dienst krijgt u een verpleeg-kundige toegewezen waardoor u wordt begeleidt. U kunt met al uw vragen bij deze verpleeg-kundige terecht.

Iedere week is er een grote visite. Hier spreekt u de artsen en de psychiater die betrokken zijn bij uw behandeling. Hier is ook altijd een verpleegkundige bij aanwezig die u zal bijstaan. De dag waarop deze visite plaatsvindt is op dinsdag of donderdag, dit is afhankelijk van uw psychiater.

Ook werken er op de afdeling psychomotorisch therapeuten, ergotherapeuten, psychologen, een muziektherapeut, een maatschappelijk werker en een familiebegeleider.

Programma

We starten de dag met het uitvoeren van de benodigde ochtend zorg. We proberen tijdens de maaltijden gezamenlijk te eten in de woonkamer. Elke dag wordt er door de verschillende therapeuten activiteiten georganiseerd waar u aan kunt mee doen. Een overzicht van alle activiteiten is te vinden in de woonkamer. De geboden zorg wordt met u afgestemd.

Afdelingsregels

We willen uw verblijf op de afdeling zo prettig mogelijk maken. Ons uitgangspunt is dat we zo veel mogelijk in samenspraak doen met wederzijds respect.

 • Bezoek
  Het is handig om met de verpleging bezoektijden af te stemmen. Overleg met de verpleeg-kundige als u bezoek van kinderen wilt ontvangen; dit kan plaatsvinden in een aparte ruimte of uw eigen kamer.
 • Vrijheden
  Vrijheden binnen en buiten de afdeling bestaan uit drie fasen. In overleg met het behandelteam wordt gekeken welke mate van vrijheid voor u passend is.
  • Vrijheden 0
   U mag zich vrij bewegen op de afdeling en in de binnentuin, maar u mag niet van de afdeling af.
  • Vrijheden 1
   U mag samen met een verpleegkundige of in overleg met een familielid voor een bepaalde tijd van de afdeling af.
  • Vrijheden 2
   U mag in overleg zelfstandig van de afdeling af voor een afgesproken tijd.
 • Roken/alcohol/drugs
  Zijn alle drie op het terrein van Amsterdam UMC niet toegestaan. Aanstekers worden gedurende de opname bewaard door de verpleegkundigen, de verpleegkundige zal u de plaatsen waar gerookt mag worden aanwijzen. Met de verpleegkundigen worden ook afspraken gemaakt rondom de rookmomenten.
 • Persoonlijke eigendommen
  U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen, scheermesjes, grote hoeveelheden geld, aanstekers, en dergelijk worden door de verpleegkundigen bewaard in de kluis.
 • Eten en drinken
  Wij proberen gezamenlijk te eten tijdens de lunch (12.30 uur) en het avondeten (17.30 uur).
 • Patiëntenvertrouwenspersoon
  Mocht u het niet eens zijn met bepaalde onderdelen van de geboden behandeling, dan kunt u contact opnemen met de patiënt vertrouwens persoon (PVP). U vindt een folder naast de deur van het kantoor.

We hopen dat u uw verblijf op de MPU als prettig zult ervaren. We wensen u een voorspoedig herstel en zullen u bijstaan en ondersteunen waar mogelijk om uw verblijf hier zo kort mogelijk te maken.

Adresgegevens

Afdeling MPU Psychiatrie, locatie AMC, ingang B

Adres: Meibergdreef 5, 1105 AZ Amsterdam

Medisch Psychiatrische Unit (MPU)

Telefoon: (020) 891 3843