Omdat uw nieren onvoldoende werken, komt u een aantal maal per week op de hemodialyseafdeling van VU medisch centrum om te dialyseren.Het behandelend team bestaat uit artsen, dialyseverpleegkundigen, dialyseassistenten, afdelingsassistenten, een diëtiste, een medisch maatschappelijk werkende en een geestelijk verzorger.Zij zullen er alles aan doen om u zo goed mogelijk te behandelen.

Visie

Op de afdeling worden de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van iedere patiënt gestimuleerd. Dat betekent dat u alles wat u zelf kunt doen, zoals wegen, beddengoed voor uw stoel pakken en dit na de dialyse weer opruimen of bijvoorbeeld uw shunt afdrukken, ook zo veel mogelijk zelf doet.

Aansluittijd

Op de hemodialysezaal worden dertien patiënten per dagdeel behandeld. Om te voorkomen dat iedereen tegelijkertijd komt en u onnodig lang moet wachten, wordt er gewerkt met zogenoemde aansluittijden. Dit is het tijdstip waarop u op de afdeling wordt verwacht. Wanneer u op de afdeling komt, kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

U wordt zo spoedig mogelijk opgehaald door de verpleegkundige of dialyseassistent.

Vervoer naar de dialyse afdeling

Vervoer van en naar de dialyse afdeling regelt u zelf. Een taximachtiging dient u aan te vragen bij uw zorgverzekering. Uw zorgverzekering bepaald met welke taxi u gehaald en gebracht wordt. U betaald daarvoor ieder jaar een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage kan per jaar verschillen. Dit bepaald uw zorgverzekeraar. Als u met uw eigen auto naar de dialyse komt, dan kunt u uw auto op een invalide plaats parkeren. Legt u dan een briefje voor uw voorruit met de tekst: Dialyse. Dan weet parkeer beheer dat u bij de dialyse bent.

De dialyse

Tijdens de dialyse zit/ligt u in een stoel of een bed. U kunt televisie kijken, radio luisteren, gebruik maken van het internet (gratis WIFI) of een tijdschrift lezen. Het gebruik van een mobiele telefoon is toegestaan. Mocht u geen mobiele telefoon bij u hebben dan kunt u een telefoon van de afdeling gebruiken. De dialyseafdeling heeft tot nader order geen bezoektijden. Dit betekent dat u geen bezoek kunt ontvangen tijdens uw dialyse behandeling.

Eten en drinken

Indien u in de ochtend dialyseert, kunt u tussen de middag een broodmaaltijd nuttigen. In de meeste gevallen is het raadzaam te eten nadat u bent afgesloten van de dialyseapparatuur. De verpleegkundige adviseert u hierin. Indien u in de avond dialyseert, krijgt u een warme maaltijd. Daarnaast krijgt u tijdens de dialyse koffie, thee of limonade aangeboden door de afdelingsassistente. Voor het uitdelen van het drinken zijn vaste rondetijden.

Veel hemodialysepatiënten hebben een vocht- en zoutbeperking. Hierover bestaat een aparte folder Omgaan met vochtbeperking en zoutbeperking voor hemodialysepatiënten.

Indien u deze folder nog niet heeft, kunt u deze vragen aan de verpleegkundige. In verband met hygiënevoorschriften is de afdelingskeuken niet toegankelijk voor patiënten en bezoekers.

Er worden extra eiwitrijke snacks geserveerd. Dit in samenwerking met de dietiste.

Zorgcoördinator

U ziet veel verschillende dialyseverpleegkundigen op de afdeling. Om zo goed mogelijk de continuïteit van zorg te waarborgen krijgt u twee zorgcoördinatoren toegewezen.

Deze verpleegkundigen zijn het aanspreekpunt voor allerlei zaken. Hij of zij wil zo goed mogelijk op de hoogte zijn van uw situatie en zal u, indien mogelijk, minstens eenmaal per 14 dagen tijdens uw dialyse spreken. De zorgcoördinatoren wisselen ieder jaar voor alle patiënten.

Artsenvisite

De zaalarts komt elke eerste dialysedag van de week langs. Deze wekelijkse visite wordt in het algemeen gedaan door een internist of nefroloog in opleiding. Tijdens de opleiding tot specialist zijn deze artsen op verschillende afdelingen werkzaam.

Hierdoor is het mogelijk dat u een andere arts krijgt bij een volgend bezoek. Doorgaans zal dat elke vier maanden iemand anders zijn. Om de continuïteit te bewaken is er zeer geregeld overleg tussen de arts die u tijdens de visite ziet en de vaste nefroloog van de hemodialyseafdeling.

Tijdens de visite stelt de arts u een aantal vragen en neemt hij of zij eventuele bloeduitslagen met u door. Daarnaast heeft u natuurlijk zelf ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Bij voorkeur willen we u ook vragen om op de eerste dialysedag uw herhalingsrecepten door te geven. Als u een arts wilt spreken buiten de visite, kunt u dit bij de verpleegkundige aangeven.

Alle hemodialysepatiënten hebben jaarlijks een controleafspraak op de polikliniek van een half uur. De nefroloog heeft dan de gelegenheid om meer onder privé-omstandigheden met u te bespreken hoe het met u gaat. Daarnaast wordt u dan uitgebreid lichamelijk onderzocht.

Andere disciplines

Indien u hulp wenst van de diëtiste of als u eens wilt praten met de geestelijk verzorger, kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige.

Er wordt dan een afspraak voor u gemaakt. Afhankelijk van uw wensen vindt de afspraak tijdens de dialyse plaats of op een ander tijdstip. Ook bestaat de mogelijkheid dat een medisch maatschappelijk werker bij de begeleiding wordt betrokken.

Verbeteren

Wanneer u suggesties heeft om bepaalde zaken op de afdeling te verbeteren kunt u dit doorgeven aan de verpleegkundige, teamleidster of de arts. U wordt door de teamleidster van de afdeling geïnformeerd of uw voorstel uitgevoerd gaat worden.

Klachten

Ondanks dat de medewerkers op de hemodialyseafdeling er alles aan doen om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, kan het zijn dat u een klacht heeft.

De snelste oplossing om de klacht te verhelpen is doorgaans als u uw klacht rechtstreeks bespreekt met degene die naar uw mening de klacht heeft veroorzaakt. Mocht u er met de medewerker zelf niet uitkomen, dan kunt u vragen naar het verantwoordelijk hoofd of de teamleider van de dialyseafdeling.

In veel gevallen zal er op deze manier een oplossing voor uw klacht gevonden worden. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u een officiële klacht indienen. In de folder Wat kunt u doen met een klacht kunt u hier meer over lezen. Deze folder vindt u in het folderrek in de wachtruimte. Zo niet, dan kunt u hem ophalen of opvragen bij het patiënteninformatiecentrum, te vinden in de centrale hal op de begane grond van de polikliniek, begane grond, direct rechts naast de ingang, telefoon (020) 444 0700. U kunt ook een email sturen naar onze klachtenfunctionaris: klachten@amsterdamumc.nl.

Meer informatie over uw rechten en plichten in ons ziekenhuis kunt u lezen via deze link: Rechten en plichten - patiëntinformatie Amsterdam UMC

Bereikbaarheid

Openingstijden van de afdeling:

  • Maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 16.00 uur
  • zaterdag van 7.30 uur tot 16.00 uur
  • zondag van 8.30 uur tot 17.00 uur
  • De dialyse afdeling is bereikbaar op bovengenoemde tijden via telefoonnummer 020-4442679.

Voor spoedgevallen is er 24 uur per dag een nefroloog bereikbaar. Deze is bereikbaar via het centrale nummer van VU medisch centrum, telefoon (020) 444 4444. U kunt dan vragen naar de dienstdoende nefroloog.

Het kan voorkomen dat u voor bepaalde klachten naar uw huisarts wordt verwezen.