Het telefoonnummer van de afdeling is: (020) 444 2140. Belt u bij voorkeur niet tussen 07.00 - 11.00 uur.

De eerste dag op de afdeling

U bent opgenomen op de afdeling Interne Geneeskunde:

 • via de acute opnameafdeling;
 • via de spoedeisende hulp;
 • via de wachtlijst, waar u op geplaatst bent door uw behandelend arts;
 • via een afdeling ergens anders binnen Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Op de acute opnameafdeling heeft u al veel informatie gekregen over de opname en

locatie VUmc. Er is een opnamegesprek met u gevoerd en er is een zaalarts bij u geweest

om uw klachten in kaart te brengen en de behandeling te starten. Als dit niet is gebeurd op

de acute opnameafdeling, dan zal dit op de afdeling Interne Geneeskunde gebeuren.

Opnamegesprek

U maakt op de afdeling Interne Geneeskunde kennis met verschillende zorgverleners:

 • U heeft een opnamegesprek met een verpleegkundige op de afdeling. U krijgt voorlichting over de afdeling en er wordt met u over de eventuele zorg in de thuissituatie gesproken.
 • De zaalarts zal u lichamelijk onderzoeken en vertelt u meer over de onderzoeken en behandeling die u krijgt.
 • In de meeste gevallen wordt u ook onderzocht door een coassistent.
 • De voedingsassistente komt bij u langs om u te vertellen hoe u maaltijden bestelt. Ook kunt u samen de aanvraaglijst invullen voor de warme maaltijd in aan de hand van een keuzemenu.

Opname in een ziekenhuis is een drukke tijd voor u. Als het nodig is, maakt u kennis

met verschillende disciplines, zoals fysiotherapie en diëtetiek. Ook krijgt u verschillende

onderzoeken. Wij vragen u daarom om op de afdeling te blijven. Wilt u toch even van de

afdeling af? Overleg dit dan eerst even met de secretaresse of de verpleegkundige.

Verpleegkundig team

Een ziekenhuis werkt altijd door. Daarom wisselen de verpleegkundigen, studenten

verpleegkunde en stagiaires elkaar drie keer per dag af. Iedere verpleegkundige zorgt

voor patiënten die aan hem of haar zijn toegewezen. U kunt aan deze verpleegkundige al

uw vragen stellen. Bij deze verpleegkundige kunt u ook terecht voor het inschakelen van

andere zorgverleners, bijvoorbeeld medewerkers pastorale dienst en het transferbureau (die de nazorg thuis regelen).

Overdracht

Tijdens de overdracht tussen de dagdelen nemen de verpleegkundigen de zorg van

patiënten door van het afgelopen dagdeel. Om deze overdracht zo snel en rustig mogelijk

te laten gaan, vragen wij u om te wachten met eventuele vragen tot ná de overdracht, als

dat mogelijk is. De overdrachten zijn op de volgende tijden:

 • 07.30 - 07.45 uur
 • 15.00 - 15.45 uur
 • 23.15 - 23.30 uur

Leerwerkplaats

De afdeling is een leerwerkplaats. Dit houdt in dat studenten verpleegkunde onder

supervisie van een verpleegkundige voor u zorgen. De verpleegkundige zorgt ervoor dat

alles op de juiste manier gebeurt. U ziet gemiddeld in de dagdienst vier studenten, in de

avonddienst twee studenten en in de nachtdienst één student.

Medisch team

Amsterdam UMC, locatie VUmc is een academisch ziekenhuis en daarmee ook een

opleidingsziekenhuis. Hierdoor heeft u te maken met verschillende artsen zoals de

specialist, de zaalarts (een arts die in opleiding is tot specialist) en een coassistent (een

student die de opleiding tot arts volgt).

De zaalarts is verantwoordelijk voor de dagelijkse medische zorg. De zaalarts is uw eerste

contactpersoon als u vragen heeft over uw gezondheid, de onderzoeken of behandeling.

De zaalarts heeft elke dag contact met uw behandelend specialist. De zaalarts begeleidt

de coassistent. ’s Avonds, ’s nachts en in het weekend is er voor spoedgevallen een

dienstdoende arts aanwezig.

Artsenvisite

Eén keer per week is de grote visite zodat er op die dag vaak meerdere artsen aan uw bed

komen. Wij vragen u om tijdens de artsenvisite op uw zaal aanwezig te zijn. De artsenvisite

is van 9.30 uur tot 11.30 uur.

Medicijnen

Tijdens het opnamegesprek vraagt de verpleegkundige u welke medicijnen u thuis

gebruikt. Nadat de zaalarts u heeft onderzocht, wordt bepaald welke medicijnen u blijft

gebruiken welke medicijnen u extra gaat gebruiken en met welke medicijnen u kunt

stoppen. Als u via de acute opnameafdeling bent opgenomen, is dit al gebeurd en wordt

uw medicatiegebruik overgedragen aan onze afdeling. Tijdens de opname krijgt u de

medicijnen van het ziekenhuis. U stopt met uw eigen medicijnen om onduidelijkheden

over de medicatie te voorkomen.

Dagindeling

Afhankelijk van de afspraken met uw zaalarts krijgt u iedere dag controles. Bijvoorbeeld van

uw bloeddruk, pols, temperatuur en eventueel gewicht. U krijgt op verschillende moment

iets te eten en drinken:

 • U krijgt ontbijt rond 7.45 uur in de ochtend.
 • U krijgt een middagmaaltijd (lunch) rond 12.30u. Het ontbijt en middageten zijn broodmaaltijden die geserveerd worden met een broodserveerwagen. U kunt op dat moment kiezen wat u wilt eten.
 • U krijgt een warme avondmaaltijd rond 18.00 uur. Deze maaltijd kiest u van tevoren door in te vullen wat u wilt eten op een keuzelijst.
 • Koffie-, thee-, en limonaderondes zijn er om 9.30, 10.30, 14.00 en 19.00 uur. Als u

tussendoor iets wilt drinken, vraag dit dan aan de voedingsassistente of verpleegkundige.

Visites

Dagelijks loopt de zaalarts visite tussen 9.30 en 11.30 uur, met uitzondering van het

weekend (tot 12.00 uur). Het laboratorium komt dagelijks tussen 8.00 uur en 9.00 uur alle

patiënten prikken die geprikt moeten worden. Wij vragen u tot na die ronde op uw zaal te

blijven.

Bezoek

De bezoektijden zijn van 11.00 tot 19.30 uur. Wij vragen u maximaal twee personen per

dag te ontvangen. Zo hebben u, uw familieleden/naasten en andere patiënten genoeg rust.

Als uw familielid naar de conversatieruimte of centrale hal kan gaan, is het mogelijk om

meerdere bezoekers te ontvangen. Voor bezoek is koffie en thee aanwezig. Deze vindt u bij

de ingang van de afdeling.

Behandeling en verzorging gaan tijdens de bezoekuren natuurlijk gewoon door. Het

kan dus voorkomen dat wij bezoekers vragen om even de kamer te verlaten en in de

conversatieruimte te wachten. Ook kan het zijn dat u voor een onderzoek van de afdeling

af bent tijdens het bezoekuur. Voor de rust van u en uw medepatiënten vragen wij aan

bezoekers om niet te lang te blijven. Kinderen die jonger zijn dan 12 jaar mogen niet

zonder begeleiding in het ziekenhuis rondlopen. Mensen die last hebben van verkoudheid,

griep of andere besmettelijke ziekten kunnen beter op een later moment komen. Patiënten

kunnen extra vatbaar zijn voor ziekten.

Contact met de afdeling

Tijdens het opnamegesprek met de verpleegkundige vraagt hij/zij u naar de adresgegevens

van uw eerste en tweede contactpersoon. De tweede contactpersoon benaderen we als

we uw eerste contactpersoon niet kunnen bereiken. Informatie over u geven wij alleen aan

de eerste contactpersoon door. Wij vragen u om dit aan uw bezoek te vertellen.

Elke patiënt die langer dan twee dagen opgenomen is, krijgt een gesprek met de zaalarts.

In dit gesprek krijgt u uitleg over uw diagnose, behandeling en medicatie. Ook kunt u

zelf vragen stellen. Wij doen er alles aan om uw verblijf op onze afdeling zo aangenaam

mogelijk te maken.

Contactgegevens

Als u vragen, klachten of ideeën heeft, neem dan contact op met het verpleegkundig

teamleider of met het patiënteninformatiecentrum telefoon (020) 444 0700.

Tot slot

 • Op de afdeling staat bij het bloemenstation een koelkast waarvan de patiënten gebruik kunnen maken. Wilt u duidelijk uw naam en datum op het pak of op de fles zetten?
 • Roken is in het gehele ziekenhuis verboden.
 • Planten met aarde zijn niet toegestaan in het ziekenhuis.
 • Mobiel bellen is toegestaan.
 • Via een externe leverancier Patientline kunt u een televisie huren. U kunt dit
 • regelen door een SMS te sturen naar 9922.
 • Laat kostbare spullen zoveel mogelijk thuis in verband met diefstal. Bij elk bed is een
 • kluisje beschikbaar.
 • Er zijn voor diverse aandoeningen en onderzoeken folders beschikbaar. U kunt hier altijd naar vragen bij de verpleegkundige.
 • De afdeling kent een-, twee-, en vierpersoonskamers.
 • Het kan zijn dat wij u moeten vragen om tijdens de opname van plek te veranderen. Wij vragen uw begrip hiervoor.