U bent vandaag opgenomen op de afdeling Cardiologie met de diagnose endocarditis of met het vermoeden dat u endocarditis heeft. Endocarditis is: een ontsteking aan de binnenkant van het hart.
Amsterdam UMC bestaat uit 2 locaties, locatie Boelelaan en locatie Meibergdreef. Gedurende de opname bestaat de kans dat u wordt overgeplaatst naar de andere locatie waar uw behandeling voortgezet wordt.

Stap 1: Opnamedag

U krijgt een opnamegesprek met de verpleegkundige. Met de volgende onderwerpen:

Wanneer u via de CCU/EHH (Eerste Hart Hulp) bent gekomen heeft u misschien al een paar van deze vragen beantwoord. Wij zullen deze dan nog een keer stellen.

U krijgt ook nog een aantal onderzoeken:

 • onderzoek van uw lichamelijke functies;
 • hartritmebewaking door middel van telemetrie (folder);
 • Electro Cardio Gram (ECG/hartfilmpje);
 • bloedafname.

Vandaag zal ook de zaalarts/co-assistent een opnamegesprek met u voeren.

U krijgt een infuus. Het is mogelijk dat u via dit infuus antibiotica krijgt. De antibiotica zorgt ervoor dat de bacterie verdwijnt die de endocarditis heeft veroorzaakt. Deze antibiotica krijgt u tenminste 4-6 weken om er zeker van te zijn dat de bacterie weg is.

In de meeste gevallen is een behandeling met antibiotica voldoende. Als dat niet zo is dan is het mogelijk dat u wordt aangemeld voor een operatie. U krijgt hier dan tijdens uw opname meer informatie over.

Stap 2: De diagnose endocarditis vaststellen

Om de diagnose endocarditis definitief vast te stellen krijgt u verschillende onderzoeken. Als de datum van het onderzoek bekend is noteren wij dit op uw patiëntenbord.

De onderzoeken die u krijgt zijn:

 • X-thorax: röntgenfoto van uw borstkas;
 • echo van het hart;
 • trans oesophagale echo: echo van uw hart via de slokdarm. Deze beelden zijn beter dan bij de gewone echo;
 • Pet-CT: onderzoek naar de oorzaak van uw ontsteking;
 • MRI (Magnetic Resonance Imaging): beeldvormende scan van het hart.
 • CAG: hartcatheterisatie om de doorbloeding van het hart weer te geven.

Stap 3: het infuus en de centraal veneuze lijn (CVL)

U krijgt 24 uur per dag antibiotica via het infuus. Hierdoor zal er gesproken worden over het plaatsen van een CVL. CVL is de afkorting van Centraal Veneuze Lijn. Deze lijn wordt geplaatst in een grote lichaamsader. Dit is vaak in de lies of onder het sleutelbeen. De CVL is prettig voor patiënten die langere tijd opgenomen moeten blijven omdat er bloed uit afgenomen kan worden. En deze lijn ontsteekt ook minder snel dan bij een “gewoon infuus”. Want het gewone infuus wordt in kleine aders van de arm ingebracht, en die ontsteken makkelijker.

Als u bekend bent bij de Trombosedienst dan bestaat er een kans dat de arts deze medicijnen stopt. In de plaats daarvan begint u met heparine via het infuus. Heparine zorgt ook voor antistolling maar het duurt minder lang voordat dit middel is uitgewerkt.

Stap 4: omgaan met de situatie

Er is de afgelopen dagen veel gebeurd en er komt veel informatie op u af. Het is belangrijk dat u hier over blijft praten. Mocht u hierbij hulp nodig hebben dan zijn er maatschappelijk werkers en geestelijke verzorgers bereikbaar om u hierbij te helpen. Vraag hiernaar bij uw verpleegkundige.

U wordt langere tijd opgenomen op de afdeling Cardiologie. Wij vinden het belangrijk dat u er niet alleen voor staat. Daarom is het altijd mogelijk, voor u en uw familie, om op korte termijn een familiegesprek te krijgen met de arts en een verpleegkundige. Hierin bespreken we dan hoe het met u gaat en hoe het verdere beleid is.

Wij proberen uw opname zo prettig mogelijk te maken. Mocht u tips hebben voor verbetering of dingen waar we vooral verder mee moeten gaan dan kan u die invullen op de kaartjes die op uw kamer hangen.

Stap 5: antibiotica werkt niet voldoende. Wat nu?

Als blijkt dat de antibiotica niet voldoende werkt bij u, wordt u aangemeld voor een operatie. Als het een zeer ernstige infectie is, zal dit snel met u besproken worden.

Er bestaat geschreven informatie over bacteriële endocarditis. Deze kunt u bekijken op www.hartstichting.nl.

In de patiëntenlounge staat er een computer voor u klaar. Ook kunt u uw laptop of tablet met WIFI aansluiting gebruiken. Wij hebben een informatie-Ipad voor u beschikbaar. U kunt hiernaar vragen bij uw verpleegkundige. Heeft u toch liever een papieren versie vraag dit dan aan uw verpleegkundige.

Stap 6: U gaat naar huis

Voordat u naar huis gaat ontvangt u van de verpleegkundige de volgende documenten:

 • ontslagrecepten;
 • medicijnlijst met de tijden om ze in te nemen;
 • ontslag ECG;
 • polikliniek- afsprakenkaart;
 • belangrijke telefoonnummers;
 • uitleg over het nabellen door ons.

Let u op dat:

 • u al uw waardevolle spullen mee neemt naar huis;
 • het infuus is verwijderd;
 • alle plakkers van uw lichaam verwijderd zijn.

De medicijnen kunt u met de ontslagrecepten ophalen bij uw eigen apotheek of bij de Poliklinische apotheek van het AMC. De Poliklinische apotheek is alle dagen geopend van 08:00 – 23:00 uur. Uw verpleegkundige kan u uitleggen waar u deze kunt vinden en hoe u het beste kunt lopen.

De zaalarts brengt uw huisarts op de hoogte van uw opname. Meestal gebeurt dit binnen twee weken.

Als u naar huis gaat heeft uw hart een goed ritme waar u veilig mee naar huis kan. Dit komt ook door de medicijnen die u krijgt. Probeer daarom om uw medicijnen dagelijks op of rondom dezelfde tijd in te nemen.

Wilt u meer informatie?

Vraag dit dan aan uw verpleegkundige.