Voor sommige operaties of onderzoeken krijgt u anesthesie. Om veilig anesthesie te geven zijn er regels over eten en drinken. Hieronder staat wat u wel en niet mag eten en drinken voor de operatie.

De dag vóór de operatie/onderzoek mag u gewoon eten en drinken.

De dag van de operatie/onderzoek:

Tot 6 uur voor de operatie/onderzoek mag u gewoon eten en drinken

Tot 2 uur voor de operatie/onderzoek mag u heldere dranken drinken

  • Heldere dranken zijn bijvoorbeeld: water, limonade, thee, helder sap.

LET OP: Wij adviseren u te blijven eten en drinken tot het aangegeven moment.

Langer nuchter zijn dan aangegeven is onnodig en kan zorgen voor ongemak bij uzelf.