Wanneer u binnenkomt helpt een medewerker u met het inschrijven bij de Amsterdam UMC - locatie AMC. Hierna ontvangt u een patiëntnummer en kunt u verder worden geholpen. Met dit patiëntnummer zorgen we ervoor dat al uw gegevens, behandelingen en afspraken goed worden verwerkt in het centrale systeem.

Om dit proces vlot te doorlopen heeft u het volgende nodig:

  • Legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)
  • BSN-nummer
  • Uw verzekeringspas en eventueel een verwijzing van de huisarts of een ander ziekenhuis

Na de registratie worden uw gegevens doorgegeven aan de triageverpleegkundige. Deze bepaalt de ernst van uw situatie.

U gaat dan naar de behandelkamer voor verder onderzoek of we vragen u plaats te nemen in de wachtkamer. Soms worden mensen die na u binnenkomen eerder geholpen, dit voelt misschien oneerlijk maar het heeft te maken met de ernst van de situatie. Ook proberen we kinderen sneller te helpen.

Nemen de klachten tijdens het wachten toe? Vertel dit dan direct aan de baliemedewerker of een arts of verpleegkundige. Dat u even moet wachten betekent natuurlijk niet dat u minder belangrijk bent. Ook voor andere vragen kunt u altijd terecht bij onze medewerkers.

Hoofdbehandelaar op de spoedeisende hulp

De triageverpleegkundige laat weten welke arts uw hoofdbehandelaar wordt. Deze arts is volledig op de hoogte is van uw ziektebeeld en neemt de leiding bij de behandeling. De hoofdbehandelaar is ook uw aanspreekpunt.

U bent aan de beurt De verpleegkundige begeleid u naar de behandelkamer en vertelt u over het verdere verloop. Soms neemt de verpleegkundige alvast wat bloed af of begint deze met een klein onderzoek. Zolang u op de Spoedeisende Hulp bent is deze verpleegkundige uw aanspreekpunt.

Daarna zal de arts de behandeling zo snel mogelijk starten.

Uitslagen van onderzoek

Het kan even duren voordat u de uitslag ontvangt na een onderzoek. Een bloeduitslag laat bijvoorbeeld een uur op zich wachten. Ook kunnen er wachttijden zijn voor verdere onderzoeken, zoals een röntgenfoto, een echografisch onderzoek of het maken van een CT-scan. De wachttijden zijn afhankelijk van de drukte op de afdeling en de mate van urgentie.

Zodra we de uitslagen van alle onderzoeken hebben wordt de behandeling ingezet.