De thuismonitor is een kastje dat u thuis installeert.Bij thuismonitoring worden de gegevens van uw ICD via een monitor vanaf uw huis verzonden naar een beveiligde centrale computer.De ICD-technicus kan met een beveiligde code via het internet de verzonden gegevens van uw ICD bekijken. Voor een groot deel zijn dit dezelfde gegevens die de ICD-technicus beoordeelt wanneer u in het ziekenhuis bent.De technicus kan via de monitor géén metingen verrichten of de instellingen van uw ICD wijzigen.

Voorbereiding van thuismonitoring

U installeert de monitor thuis volgens de instructies die worden bijgeleverd. Op gezette momenten (meestal 's nachts) zal de monitor contact zoeken met uw ICD, daarom adviseren we u om de monitor in uw slaapkamer te plaatsen, binnen een straal van vier meter vanaf uw slaapplaats. Indien u de monitor op een andere plek wilt installeren kunt u het beste uw ICD- technicus om advies vragen.

Controle van gegevens

 • De monitor verzendt de gegevens uit uw ICD naar een beveiligde centrale computer.
 • Eén keer per jaar wordt er door de technicus een controle via de thuismonitor ingepland. Buiten deze jaarlijkse controle kan de thuismonitor ook gegevens verzenden. Dit kan gebeuren bij o.a.: ritmestoornissen, afwijkende meetwaarden of bij een shock van de ICD.
 • Let op! Thuismonitoring is dus geen 24 uurs controle.
 • Van maandag t/m vrijdag, tijdens kantooruren, bekijkt de ICD-technicus alle ingezonden gegevens van verschillende patiënten. Alleen bij bijzonderheden zal hij of zij contact met u en/of uw medisch specialist opnemen.
 • Als een thuismonitor stuk gaat krijgt de ICD technicus hier geen melding van. Hierdoor is het belangrijk dat u in ieder geval één keer per jaar in het ziekenhuis gecontroleerd wordt.
 • Let op! Uw ICD-technicus kan enkel zien of uw ICD technisch goed functioneert en of er ritmestoornissen zijn geweest. Als u klachten heeft dient u te allen tijde zelf contact op te nemen met uw huisarts of een medisch specialist.

Vakantie

 • Sommige thuismonitoring systemen sturen na 21 dagen een bericht naar uw ICD- technicus als er geen gegevens worden verstuurd vanuit uw ICD. Dit kan het geval zijn als u op vakantie bent en daardoor niet in de buurt van uw monitor kan zijn. Daarom vinden we het prettig als u aangeeft wanneer u langer dan 21 dagen op vakantie gaat.

Mijn thuismonitoringsysteem werkt niet meer, wat nu?

 • Meestal kunt u de thuismonitor eenvoudig weer laten werken door de stekker uit het stopcontact te halen en na 10 seconden weer aan te sluiten.
 • Het komt soms voor dat de lampjes op de thuismonitor knipperen, als deze na enkele minuten niet spontaan uitgaan, kunt u de stekker ook even uit het stopcontact halen en daarna opnieuw aansluiten.
 • U hoeft zich niet ongerust te maken over de werking van de ICD. Indien u het probleem niet zelf kunt verhelpen dan kunt u de ICD technicus tijdens kantoortijden bellen.

Wat te doen bij klachten of een piep/trilsignaal van uw ICD?

 • Heeft u ritmestoornissen of klachten waarvan u vermoedt dat ze met de ICD te maken hebben, neemt u dan contact op met de ICD-technicus.
 • Een alarm (piep of trilsignaal) van uw ICD kan duiden op een ritmestoornis of een technisch mankement. U dient dan contact met ons op te nemen:
  Op maandag tot en met vrijdag tijdens kantoortijden kunt u bellen met (020) 444 3274.
  In het weekend en buiten kantoortijden kunt u bellen met de eerste harthulp van het VU medisch centrum: (020) 444 4800.
 • Klachten die niet te maken hebben met uw ICD; neem contact op met uw huisarts of medisch specialist

Wat te doen bij een shock van uw ICD?

 • Als uw ICD een shock afgeeft en u heeft daarna geen klachten, dan kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met de ICD-technicus, telefoon (020) 444 3274 of buiten kantoortijden de 1e Hart hulp op (020) 444 4800.
 • Indien uw ICD één of meerdere shocks afgeeft en u zich nadien onwel voelt, bel dan altijd 112 en geef door dat u shocks heeft gehad van uw ICD.