Uw behandelend arts of verpleegkundig specialist heeft met u gesproken over een behandeling met vedolizumab (Entyvio®). In deze folder krijgt u informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn en hoe u moet handelen in geval van bijwerkingen. Het is echter géén vervanging van de bijsluiter. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u daarmee bij uw behandelend arts of verpleegkundig specialist terecht.

Algemeen

Tot nu toe is de oorzaak van colitis ulcerosa de ziekte van Crohn niet bekend. Elke behandeling met medicijnen is gericht op het onderdrukken van ontstekingsreacties. Dit leidt tot vermindering van klachten en verkleint de kans op complicaties die zich bij deze ziekten voor kunnen doen. De ziekte geneest niet door de behandeling met medicijnen. Als u deze medicijnen afbouwt of stopt, dan kunnen de klachten weer terugkomen.

Wat is vedolizumab?

Uw behandelaar schrijft vedolizumab voor wanneer andere medicijnen niet of onvoldoende hebben geholpen, of niet verdragen kunnen worden. Vedolizumab is een antilichaam dat zich bindt aan een eiwit of witte bloedcellen. Die witte bloedcellen zijn voorbestemd om naar de darm te gaan en daar de ontsteking op gang te houden. Als dat eiwit zich bindt aan vedolizumab, dan raken die witte bloedcellen de weg kwijt en gaan ze niet meer naar de darm. Op die manier vindt er geen ontsteking plaats in de darm. Omdat vedolizumab zich bindt aan de witte bloedcellen die voorbestemd zijn voor de darm, remt het alleen de natuurlijke afweer in de darm. Hierdoor blijft het afweersysteem in de rest van het lichaam intact.

Effect van vedolizumab

Na start van vedolizumab kan het tot 14 weken duren voordat het effect van vedolizumab merkbaar is. Over het algemeen is het effect bij colitis ulcerosa eerder merkbaar dan bij de ziekte van Crohn.

Voor de start

Informeer uw behandelend arts of verpleegkundig specialist altijd indien er sprake is van één of meer van onderstaande omstandigheden:

 • Een infectie op één plaats op uw lichaam.
 • Een infectie in uw hele lichaam (zoals griep).
 • Een langdurige of steeds terugkerende infectie.
 • Een neurologische aandoening (bijvoorbeeld multiple sclerose).
 • Hartproblemen, zowel nu als in het verleden.
 • Gebruik van andere medicijnen. Neem altijd een lijstje mee naar uw behandelaar met daarop alle door u gebruikte medicijnen.
 • Besmetting met tuberculose in het verleden.

Voorbereiding start vedolizumab

Ondanks vedolizumab het afweersysteem maar beperkt onderdrukt, kunnen bepaalde ziekten plotseling actief worden. Bijvoorbeeld tuberculose (TBC) en hepatitis (besmettelijke leverontsteking). Je kunt tuberculose en hepatitis meedragen zonder dat je hiervan klachten hebt. Bij alle patiënten wordt voor de start met vedolizumab gekeken of er een vroegere besmetting met tuberculose heeft plaatsgevonden. Dit wordt gedaan met een röntgenfoto van de longen en eventueel een huidtest (Mantouxtest) en bloedafname (IGRA). Een eventuele besmetting met hepatitis wordt getest via een bloedafname.

Vaccinaties (inentingen)

Vaccinaties zijn mogelijk minder effectief als u vedolizumab gebruikt. Vaccinaties met een vaccin dat bestaat uit verzwakte levende virussen of bacteriën, worden ontraden bij gebruik van vedolizumab. Denk hierbij aan de gele koorts vaccinatie, tuberculose (BCG), bof, mazelen, rode hond (BMR), rotavirus en (sommige vaccinaties voor) varicella (waterpokken). Als een van deze vaccinaties toch nodig is, raadpleeg dan eerst uw arts of verpleegkundig specialist.

Griepprik

U komt in aanmerking voor de (gratis) griepprik, omdat u een iets verminderde afweer tegen infecties heeft. Hiervoor kunt u bij uw huisarts terecht. De griepprik beschermt u niet tegen alle griepsoorten die er zijn.

In Amsterdam UMC kunt u voor vaccinaties terecht op de polikliniek van het Tropencentrum (locatie AMC): 020 566 3800. Een verwijzing kunt u vragen aan uw arts of verpleegkundig specialist.

Behandeling met vedolizumab

Vedolizumab kan zowel per infuus als per (zelf)injectie toegediend worden. De eerste twee giften worden altijd per infuus toegediend. Het infuus wordt ingebracht in uw arm of hand. Het medicijn loopt gedurende een periode van 30 minuten in, waarna u tijdens de eerste twee infusies nog 2 uur ter observatie op de afdeling verblijft. Indien u na het 3e infuus geen allergische reactie op de infusie heeft gekregen, kan de observatietijd worden verkort vanaf het 4e infuus. Wanneer u voor het eerst vedolizumab krijgt, is het verstandig dat iemand u ophaalt bij de eerste 3 toedieningen, omdat vooraf niet bekend is hoe u op het infuus zal reageren. Gedurende het infuus mag u de afdeling niet verlaten, omdat de verpleegkundige u steeds moet kunnen observeren.

Schema toediening

U start met een opstartschema. U krijgt dan de vedolizumab volgens het volgende schema:

 • Eerste infuus: week 0.
 • Tweede infuus: op week 2, dus na twee weken.
 • Derde infuus: op week 6, dus vier weken na het tweede infuus.
 • Hierna krijgt u het infuus iedere 8 weken. Dit is de onderhoudsfase van de behandeling.

In overleg met uw arts of verpleegkundig specialist kan een afwijkend schema worden afgesproken.

Injecteren

Vedolizumab is ook beschikbaar als onderhuidse (zelf)injectie (Entyvio®). Daarvoor vinden de eerste twee of drie behandelingen in infuusvorm plaats, zoals hierboven beschreven. In plaats van het derde of het vierde infuus, begint u dan met onderhuidse injecties in een tweewekelijks schema. Uw verpleegkundig specialist zal u instructies geven om zelf te leren injecteren. Overleg met uw behandelaar welke vorm voor u het meest geschikt is.

Bijwerkingen

Zoals bij alle geneesmiddelen, kan ook het gebruik van vedolizumab bijwerkingen geven. Let wel, niet iedereen ondervindt deze bijwerkingen. Bijwerkingen die kunnen optreden tijdens toediening:

 • Overgevoeligheidsreactie als gevolge van het infuus. Uw lichaam kan schrikken doordat in korte tijd een kwart liter extra volume in de bloedbaan krijgt. Dit kan zich uiten door schommelingen in de bloeddruk. De verpleegkundige controleert daarom regelmatig uw bloeddruk. Ook kunnen lichtheid in het hoofd en een warm gevoel optreden. Deze klachten nemen na de infusie meestal snel af.
 • Overgevoeligheidsreactie als gevolg van het middel of één van de bestandsdelen. De meest voorkomende verschijnselen zijn: huiduitslag of netelroos, vermoeidheid, problemen met ademhalen zoals benauwdheid en een piepende ademhaling en/of daling van de bloeddruk. Dit kan tot één uur na de infusie optreden, ook als eerdere behandelingen wel goed zijn gegaan. Eventuele bijwerkingen worden tijdens de behandeling door een verpleegkundige behandeld en aan uw arts of verpleegkundig specialist doorgegeven.

Naast bijwerkingen, die relatief vaker voorkomen, zijn er ook bijwerkingen als koorts en huiduitslag, die minder vaak voorkomen. Bij iedere mogelijke bijwerking dient u contact op te nemen met uw behandelend arts of verpleegkundig specialist.

Interacties met andere geneesmiddelen

Vedolizumab kan zover bekend veilig worden gebruikt naast andere geneesmiddelen. Overleg bij twijfel met uw arts of verpleegkundig specialist.

Extra aandachtspunten
Vertel het uw arts of verpleegkundig specialist als u een operatie of tandheelkundige ingreep moet ondergaan. Vertel het uw chirurg of tandarts die de ingreep uitvoert dat u een behandeling met vedolizumab ondergaat.

Controles

Nadat u bent gestart met vedolizumab wordt er bloed bij u afgenomen op de volgende momenten:

 • 2 weken na starten met vedolizumab (bij 2e infuus).
 • 6 weken na starten met vedolizumab (bij 3e infuus of injectie).
 • 14 weken na starten met vedolizumab (bij 4e infuus of injectie).

Nadat u bent gestart met vedolizumab wordt de ontlasting onderzocht op de volgende momenten:

 • 6 weken na de start met vedolizumab.
 • Om de behandeling goed te kunnen monitoren is het naast regelmatig bloed- en ontlastingonderzoek, belangrijk dat u tenminste twee keer per jaar een poliklinische afspraak heeft met uw arts of verpleegkundig specialist. Ook vraagt de arts of verpleegkundig specialist een coloscopie (kijkonderzoek in de darm) of andere beeldvorming (bijvoorbeeld een MRI) aan om het effect van vedolizumab te controleren ongeveer 6-12 maanden nadat u bent gestart met vedolizumab.

Zwangerschap

Indien u een kinderwens heeft, overleg dan altijd eerst met uw behandelend arts of verpleegkundig specialist over deze wens en wat het gebruik van vedolizumab hierin betekent.

Waar vindt de behandeling plaats?

Toediening van infliximab per infuus gebeurt op de Dagbehandelingsunit (Q2) van locatie AMC. Wanneer u samen met uw behandelaar heeft besloten om met infliximab te starten, wordt door de baliemedewerker van de dagbehandeling een afspraak met u gemaakt voor het eerste infuus. U hoort van deze medewerker wanneer en waar u zich mag melden.

Het is belangrijk dat u zich aan het afgesproken schema houdt. Wilt u afwijken van dit schema, overleg dan eerst met uw arts of verpleegkundig specialist.

Wat neemt u mee?

 • Uw Amsterdam UMC patiënten pas
 • Uw identiteitsbewijs

Waar vind ik de afdeling?

De Dagbehandelingsunit bevindt zich op de 2e etage van de Q-toren. Bij de ingang van het ziekenhuis vindt u borden, die u de weg wijzen naar Q2. Ook zijn er gastvrouwen en gastheren die u de weg kunnen wijzen.

Openingstijden Q2:

Maandag t/m vrijdag van 08:00 – 16:30 uur.

Afmelden

Indien u ziek bent, of niet op de afspraak kunt komen, meldt u zich dan s.v.p. uiterlijk een dag van te voren telefonisch af! In uw plaats kunnen wij dan iemand anders helpen.

Hoe krijgt u vedolizumab (Entyvio®) injecties in huis?

Verschillende dure medicijnen, zoals vedolizumab, worden niet rechtstreeks vergoed vanuit de zorgverzekering. Uw ziekenhuis, Amsterdam UMC, is verantwoordelijk voor het verstrekken van het geneesmiddel en begeleiding van de toediening. U moet uw vedolizumab zelf ophalen bij de poliklinische apotheek in het ziekenhuis. Dit doet u na uw bezoek aan uw arts of verpleegkundig specialist, zodat zeker is dat gebruik van vedolizumab nog steeds noodzakelijk en veilig is op het moment dat u een nieuwe voorraad ophaalt.

Hoe bewaren?

Bewaar vedolizumab buiten het zicht en het bereik van kinderen, bij een temperatuur van 2 tot 8 °C (in een koelkast). U mag vedolizumab niet invriezen.

Vakantie
Gaat u op vakantie? Een enkele voorgevulde spuit mag bewaard worden bij een temperatuur tot maximaal 25°C gedurende maximaal 7 dagen. De spuit moet worden beschermd tegen licht. Binnen deze 7 dagen moet u de spuit geïnjecteerd hebben.

Als u met een vliegtuig reist, neem dan de spuiten mee in de handbagage. De temperatuur in het bagageruim is vaak erg laag waardoor er kans op bevriezing bestaat. Zorg voor een geldig medicijnpaspoort, verkrijgbaar bij uw apotheek.

Contact

Treden er thuis complicaties of problemen op, of heeft u vragen, neemt u dan telefonisch contact op met de polikliniek. Telefoonnummer: 020 444 1125. ‘s Nachts of in het weekend neemt u contact op met uw (dienstdoende) huisarts of de Spoedeisende Hulp (SEH) van Amsterdam UMC. Telefoonnummer: 020 444 3636.

Mijn Dossier

Mijn Dossier is een service voor patiënten van Amsterdam UMC. Mijn Dossier biedt u als patiënt een beveiligde digitale omgeving waarin u:

 • Een gedeelte van uw persoonlijke medische dossier kunt raadplegen.
 • Uitslagen van diverse onderzoeken kunt inzien.
 • Een overzicht van al uw afspraken in het ziekenhuis kunt inzien, een afspraakverzoek kunt indienen of een afspraak annuleren.
 • Inzicht heeft in uw persoonlijke informatie, zoals uw medicatieoverzicht of allergieën.
 • Via een beveiligde omgeving vragen kunt stellen aan uw behandelteam.
 • Brieven kunt inzien die verzonden zijn door uw behandelaren van het ziekenhuis aan bijvoorbeeld uw huisarts.
 • Zelf uw persoonlijke gegevens, zoals uw adresgegevens, kunt wijzigen.


Meer informatie over Mijn Dossier: mijndossier.amsterdamumc.nl

Telefoonnummer 020 - 444 3336 (op werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur) of patientenloket@amsterdamumc.nl

Tot slot

 • Heeft u lichamelijke klachten, neem dan contact op met uw verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist kan zo nodig overleggen met uw behandelend arts.
 • Zijn uw problemen of vragen niet dringend, overleg deze dan met uw behandelend arts of verpleegkundig specialist tijdens uw bezoek aan de polikliniek.

Wilt u eerder uw behandelend arts of verpleegkundig specialist spreken, maak dan een afspraak via de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten voor een kort telefonisch overleg. De secretaresse vertelt u dan wanneer u door uw behandelend arts of verpleegkundig specialist wordt teruggebeld.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de verpleegkundig specialist via Mijn Dossier of de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten.

CONTACTGEGEVENS

Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten, locatie VUmc

Receptie Q

Tel: 020 444 1125 (op werkdagen 8:30-12:00/13:00-16:00)

E-mail: mdl@amsterdamumc.nl

Verpleegkundig specialist IBD

Bereikbaar via Mijn Dossier. Schrijf uw bericht aan: MDL IBD VERPLEEGKUNDIG SPECIALISTEN

Spoed-inbelspreekuur: iedere werkdag tussen 10:00 en 11:00 uur via 020 444 1430

Spoedeisende Hulp (buiten kantoortijden en in het weekend).

Telefoonnummer: 020 444 3636

Website

Algemeen IBD: https://ibd-amsterdamumc.nl/

M.b.t. medicatie: https://ibd-amsterdamumc.nl/behandeling/medicatie/

Tropencentrum

Telefoonnummer: 020 566 3800

Poliklinische Apotheek Amsterdam UMC (locatie AMC)

Telefoonnummer 020 566 3677

Locatie: C0-123

Poliklinische Apotheek Amsterdam UMC (locatie VUmc)

Telefoonnummer 020 444 2777

Locatie: Begane grond Polikliniek-gebouw


Noteer hier uw vragen: