Deze folder gaat over het vaatonderzoek. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling G1-257 echo/vaatcentrum. Het kan zijn dat uw situatie anders is dan hier beschreven.Binnenkort wordt bij u een vaatonderzoek gedaan. Dit onderzoek geeft informatie over de bloedstroom in uw vaten (slagaders of aders). Een vaatonderzoek wordt gedaan bij mensen die tijdens het lopen pijn in hun benen krijgen, waarbij gedacht wordt aan een bloedvatvernauwing als oorzaak. Deze aandoening wordt in de volksmond ook wel 'etalagebenen' genoemd. Ook kan dit onderzoek bij mensen met spataders of bij het zogenaamde ‘open been’ (ulcus cruris) worden gebruikt.

Wat is een vaatonderzoek ?

Bij een Doppleronderzoek wordt met behulp van geluidsgolven geluisterd naar de bloedstroom. Daarna wordt de bloeddruk gemeten in beide benen en armen.

Een Duplex onderzoek is een combinatie van geluidsgolven (Doppler) en echografie. Daarmee wordt de bloedstroom niet alleen hoorbaar, maar ook zichtbaar.

Een ander vaatonderzoek is de looptest: afhankelijk van uw conditie doet u ook deze test. Tijdens deze test geeft u aan wanneer en waar u pijn krijgt bij het lopen op een lopende band. Al deze onderzoeken gebeuren in de vaatfunctiekamer door een vaatlaborant(e) en duren samen ongeveer 30 à 40 minuten.

Voorbereiding op het onderzoek

De periode voor het onderzoek mag u gewoon eten en drinken. Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze normaal innemen. Het is belangrijk om met een goed uitgerust lichaam te starten met het onderzoek. We vragen u om tien minuten voor aanvang aanwezig te zijn, om even tot rust te komen. Omdat voor het onderzoek de schoenen, sokken en bovenbroek of rok uit moeten, adviseren wij gemakkelijk zittende kleding aan te trekken. De vaatlaborant(e) vraagt u dan om op de onderzoeksbank te gaan liggen.

Het Doppleronderzoek

Het beluisteren van de bloedvaten is niet pijnlijk. Dit gebeurt met een instrument, zo groot als een balpen en met gel op de huid. De geluidsgolven die het instrument uitzendt worden door het bloed, dat door de slagaders stroomt, teruggekaatst. Vervolgens vangt het instrument de golven weer op en dit signaal wordt door het Dopplerapparaat hoor- en zichtbaar gemaakt. Het geluid dat u hoort is een versterking van dit signaal. Dit lawaai is normaal.

Tijdens het onderzoek

Voor het Doppler onderzoek moet u op uw rug liggen, zodat de bloedstroom in de slagaders ter plaatse van de enkel kan worden beluisterd.

Het meten van de bloeddruk

Het meten van de bloeddruk gaat als volgt: U krijgt één bloeddrukband om elk onderbeen, juist boven de enkel en één om elke arm. Iedere band wordt opgepompt en langzaam ontlucht. De drukmeting in de benen kan even pijnlijk zijn. U heeft het minste last als u ontspannen gaat liggen. De vaatlaborant(e) noteert telkens de resultaten van de bloeddrukmeting. De verhouding van de gemeten bloeddrukken in enkel en arm geven een indruk over de doorstroming van het been, zodat de aanwezigheid van verstoppingen in de slagaders kunnen worden vastgesteld. Soms zijn de slagaders ter plaatse van de enkel erg verkalkt. In dat geval wordt de bloeddruk in de tenen gemeten.

Het Duplexonderzoek

Een Duplexonderzoek is een combinatie van geluidsgolven (Doppler) en echografie. De gang van zaken bij het Duplexonderzoek komt overeen met die van het Doppleronderzoek. Door dit te combineren met een echografie kan zeer nauwkeurig de plaats en ernst van vernauwingen of verwijdingen in slagaders worden beoordeeld. Met Duplex onderzoek kan ook de functie van kleppen in uw aders worden beoordeeld in geval van spataders, en kan worden gezien of er een stolsel in uw aders zit, in geval van verdenking op een trombosebeen.

De looptest

Om te bepalen hoe snel klachten bij het lopen optreden wordt soms een looptest gedaan. U loopt dan maximaal 300 meter op een lopende band met een helling. Dit gebeurt in een wandeltempo. Het is belangrijk dat u tijdens het lopen direct aangeeft waar en wanneer u pijn voelt en of die pijn verandert. Hierna meet de vaatlaborant(e) nogmaals de bloeddruk aan beide enkels en armen en noteert de waarden.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kleedt u zich weer aan. U krijgt zo snel mogelijk een afspraak bij de specialist die het onderzoek heeft aangevraagd. Uw arts bespreekt de uitslag van het onderzoek met u.

Wachttijd

Soms kan het gebeuren dat u moet wachten door bijvoorbeeld een spoedgeval of onvoorziene omstandigheden. We vragen hiervoor uw begrip.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt bekend gemaakt door uw behandelend arts. De uitslag is meestal na een dag bekend.