Voor onze balans maken we gebruik van 3 systemen: de evenwichtsorganen, ons zicht om ons te oriënteren in de ruimte en onze tastzin (ook wel propriocepsis genoemd). Onze evenwichtsorganen zijn het meest belangrijk voor onze beeldstabilisatie dus als deze aangedaan zijn kunnen er klachten optreden.

Symptomen

Tweezijdige uitval of verminderde werking van de evenwichtsorganen veroorzaakt doorgaans geen klachten van draaiduizeligheid. Bij een acute uitval is er sprake van forse instabiliteit en misselijkheid en braken. Bij langzaam progressieve achteruitgang staat meestal alleen de instabiliteit op de voorgrond. Aangezien instabiliteit in het algemeen door allerlei oorzaken kan ontstaan, wordt vaak niet direct aan de evenwichtsorganen gedacht.

Oorzaken

In ongeveer de helft van de gevallen kan een oorzaak worden gevonden. De (gedeeltelijke) uitval van evenwichtsfunctie kan ontstaan door erfelijke aandoeningen, een hoofdtrauma, hersenvliesontsteking, sommige medicijnen etcetera.

Bij mensen van 65 jaar en ouder kan er, naast ouderdomsslechthorendheid, ook sprake zijn van functieverlies van de evenwichtsorganen door de leeftijd. Dit wordt ook wel presbyvestibulo-patie genoemd.

Het onderzoek

Met een evenwichtsonderzoek kan worden achterhaald in welke mate de evenwichtsorganen zijn aangedaan. Soms wordt er een MRI scan gemaakt, maar dit is niet in alle gevallen nodig.

De behandeling

Het is helaas nog niet mogelijk om de evenwichtsorganen te herstellen. Het is dan ook vooral belangrijk om meer te kunnen vertrouwen op de overgebleven systemen (het zicht en de propriocepsis). Soms kan speciale fysiotherapie (vestibulaire revalidatie) hier een begeleidende rol in spelen.

Wanneer er sprake is van tweezijdige uitval van de evenwichtsorganen kan een zogenaamde ‘balansriem’ worden aangemeten die de instabiliteit helpt te corrigeren.

Daarnaast doet men op enkele plekken in de wereld onderzoek naar een kunstmatig

evenwichtsorgaan. Hoewel de eerste resultaten gunstig zijn, zal het nog wel geruime tijd duren voordat deze optie voor patiënten beschikbaar komt.