Voor kinderen en jongeren is er een specifieke pagina:

Traject kinderen en jongeren

Over genderincongruentie

Genderincongruentie is een term die staat voor het diepgevoelde ‘weten’ dat je geboortegeslacht en genderidentiteit niet overeenkomen. U bent geboren als man of vrouw, maar ervaart dat anders.

Genderincongruentie gaat vaak samen met de wens om van een ander geslacht te willen zijn. Maar soms ook met de wens om mens te zijn zónder ingedeeld te worden als man of vrouw. Het kan ook dat u zich de ene dag mannelijk voelt en de andere dag vrouwelijk.

Genderincongruentie is geen ziekte. Toch hebben we soms ‘ziekenhuistermen’ nodig om het zorgtraject te beschrijven. Dus ook al bent u kerngezond, toch spreken we bijvoorbeeld van ‘patiënt’ en ‘diagnose’.

De 3 fases van het transitieproces

Het proces dat u doormaakt om straks te leven in het geslacht dat overeenkomt met uw identiteit, noemen we transitie. De transitie verloopt stap voor stap: zorgvuldig en weloverwogen. We nemen er de tijd voor.

Per stap bekijken we samen wat u nodig heeft, gaan we na of het op dat moment de juiste stap is en of de behandeling het gewenste effect heeft. Dat geeft u de meeste zekerheid over uw keuzes.

Doorgaans omvat de zorgverlening in het transitieproces drie fasen:

  1. Verkenning en diagnosefase - In de eerste fase kijken we samen naar uw wensen en verkennen we de mogelijkheden. Daarbij houden we rekening met uw situatie, uw draagkracht of eventuele problemen die u heeft.
  2. Hormonale en sociale transitie fase - Na de verkennende fase volgt meestal de periode van hormoonbehandeling en sociale transitie. U gaat leven naar uw genderidentiteit. In deze fase wordt duidelijk in hoeverre uw keuzes passend zijn.
  3. Operatiefase - In deze fase volgen eventuele chirurgische aanpassingen. Die zijn onomkeerbaar.

U doorloopt het traject op uw eigen manier, afhankelijk van uw wensen en de tijd die u nodig heeft om tot de juiste beslissingen te komen.

Geen mens is gelijk. De één wil bijvoorbeeld alleen hormonen, de ander wil ook operaties. Samen met uw behandelaars onderzoekt u gedurende het traject wat u nodig heeft om uzelf te kunnen zijn.

Al elders gestart? Laat het ons weten

Bent u via andere centra of zelf al begonnen met een hormoonbehandeling, of heeft u elders al bepaalde chirurgische ingrepen laten uitvoeren? Laat het ons weten en neem zo mogelijk de documentatie over uw behandeling/diagnostiek elders mee. Als we weten wat er al gedaan is aan diagnostiek/behandeling, dan kunnen we daarop voortgaan. Overigens neemt het Genderteam van Amsterdam de diagnose en behandeling van andere centra niet automatisch over; we vormen ons zelf een beeld van uw situatie.

Wilt u zich alleen aanmelden voor een bepaald onderdeel van het transitietraject (bijvoorbeeld alleen bepaalde chirurgische ingrepen)? Ook dan vormt het Genderteam zich eerst een beeld van uw situatie voordat we een besluit nemen.

Meer informatie over het Genderteam

Het Genderteam en u