Hoe werkt de medicatie?

Het bevat hCG (humaan Chorion Gonadotrofine, zwangerschapshormoon) dat de aanmaak van progesteron door het lichaam stimuleert om het baarmoederslijmvlies te ondersteunen voor innesteling van een embryo.

Geeft deze medicatie dezelfde zwangerschapskans als andere medicaties?

Alle medicaties die voor dit doel gebruikt worden in andere fertiliteitsklinieken resulteren in dezelfde zwangerschapskans.

Via welke weg moet de medicatie toegediend worden?

Door middel van een injectie in de buikplooi. De pen is voorgevuld en voor eenmalig gebruik.

Wanneer moet ik de medicatie toedienen?

Eenmalig op een dag en tijdstip welke aan u door is doorgegeven door een medewerker van het centrum voor voortplantingsgeneeskunde
Voor mannen: aangepaste instructie.

Is het noodzakelijk om de medicatie altijd stipt op hetzelfde tijdstip toe te dienen?

Voor vrouwen: afhankelijk van het type behandeling. Voorafgaand aan een eicelpunctie is het heel precies. Voor IUI of opwekken van een eisprong is het minder noodzakelijk om het stipt toe te dienen. Hou u bij voorkeur aan de opdracht die u van de medewerker van het centrum voor voortplantingsgeneeskunde gekregen heeft. Injecteer geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen. Neem contact op met via “Mijn Dossier”.
Voor mannen: minder noodzakelijk.

Is de medicatie kant-en-klaar voor toediening?

Ja.

Kan ik de medicatie zelf leren toedienen?

Zelf toedienen vereist: het bestuderen van de prikinstructie op onze website, mogelijk werd dit ook door uw hulpverlener gedemonstreerd tijdens de uitgangsecho.

Kan de voorbereiding van de medicatie leiden tot bezorgdheid?

Met behulp van de prikinstructies op onze website zal het u zeker lukken.

Kan de toediening van de medicatie leiden tot bezorgdheid?

De naald is klein, dun en scherp. De eerste keer spuiten is het spannendst, neem er daarom de tijd voor en vraag steun van uw partner of een ander ondersteunend persoon. Het is niet erg als er nog een beetje lucht in de spuit zit. Als deze luchtbel onderhuids terecht komt kan dat geen kwaad. Ook is het niet erg als u een bloedvaatje raakt.

Heeft de medicatie psychologische bijwerkingen?

Fertiliteitsbehandelingen zijn spannend. Volgens de bijsluiter zijn er geen psychologische bijwerkingen.

Heeft de medicatie algemene bijwerkingen?

Algemene bijwerkingen zijn zeldzaam, maar de volgende zijn mogelijk: hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid, opgeblazen gevoel, gewichtstoename, pijn in het bekken en/of overstimulatie.

Heeft de medicatie lokale bijwerkingen?

De injectieplaats kan rood zijn en pijnlijk.

Hoeveel kost de medicatie (gemiddeld) per cyclus voor mezelf en voor de maatschappij?

Voor uw eigen rekening: € 0 (als behandeling binnen basisverzekering) Kosten voor de maatschappij:circa €35-€38. Actuele kosten via www.medicijnkosten.nl. Deze kosten zijn exclusief de afleverkosten voor de apotheek.

Hoeveel kost de medicatie (gemiddeld) per cyclus voor mezelf en voor de maatschappij?

Voor uw eigen rekening: € 0 (als behandeling binnen basisverzekering) Kosten voor de maatschappij: circa €35- €38. Actuele kosten via www.medicijnkosten.nl. Deze kosten zijn exclusief de afleverkosten voor de apotheek.

Kan ik de medicatie gemakkelijk buitenshuis meenemen (bv. naar werk of sociale activiteit) en valt de medicatie op als gericht op fertiliteit?

De pen moet gekoeld bewaard worden dus kan alleen in een koelbox of koeltasje vervoerd worden.

Hoe moet de medicatie bewaard worden en hoe dienen de toedieningsmiddelen weggeworpen te worden?

De apotheek is verplicht deze medicatie gekoeld te leveren. De koelbox wordt alleen de eerste keer gratis aan u verstrekt. De koelbox is herbruikbaar door u.
Bewaren in de koelkast (2°C-8°C).

Als u naar het buitenland gaat, dan heeft u een medische verklaring nodig. Bij de grenscontrole moet u kunnen aantonen welke medicatie u vervoert. U kunt deze verklaring tijdens een bezoek of via “Mijn Dossier” opvragen.
U dient de gebruikte naald in een speciale naaldencontainer te werpen. De pen leidt tot afval omdat de pen niet hergebruikt kan worden.

Welke rol kan mijn partner spelen bij het gebruik van de medicatie?

Uw partner kan u herinneren aan het tijdig toedienen van de medicatie en zou u kunnen helpen met voorbereiding en/of toediening van de medicatie.

Hoe prikt u Ovitrelle®?

De Ovitrelle®-pen is voorgevuld. U plaatst een wegwerpnaaldje en stelt het aantal microgram in (standaard 250 microgram), waarna u het middel inspuit in de buikplooi.

Wat moet u doen voorafgaand aan de injectie?

 • U haalt de Ovitrelle®-pen injectie 30 minuten voor het injecteren uit de koelkast zodat het prikken minder pijnlijk is

U legt het volgende klaar:

 • een wegwerpnaaldje;
 • de naaldenemmer die u van de apotheek heeft gekregen.
 • U zorgt ervoor dat het oppervlak schoon is waar u de spullen op legt.
 • U wast uw handen met zeep.

Het instellen van de dosis

 • Neem de pen uit de verpakking en haal de dop eraf. Het is niet nodig de tip te ontsmetten.

OVITRELLE-01

 • Pak een wegwerpnaald, haal het beschermpapiertje eraf en draai de naald vast.

OVITRELLE-02

 • Draai de dosis naar 250 microgram.

OVITRELLE-03

OVITRELLE-03_detail

 • Haal de buitenste dop van de naald af en gooi deze weg. Haal het binnenste dopje van de naald af en gooi deze ook weg.

GONAL-05

De injectie

 • Pak een huidplooi van de buik. Het is niet nodig op de huid eerst te ontsmetten.

Neem de spuit en prik snel, loodrecht in de huid. Zorg ervoor dat de hele naald in de huid zit.

 • Druk de spuit met de injectie knop in drie à vijf seconden helemaal leeg. Trek daarna de naald loodrecht en snel weer uit de huid.

OVITRELLE-04

OVITRELLE-05

 • Soms bloedt het een beetje. Dit is niet erg, de medicatie is er niet uitgebloed. Druk de plaats van de injectie met een watje dicht en plak er zo nodig een pleister op.
 • Soms lekt er een druppeltje vloeistof uit de insteekopening. Dit is niet erg. Druk de plaats van de injectie met een watje dicht.
 • Indien u een blauwe plek heeft gekregen van het injecteren kiest u een andere injectie plaats totdat de blauwe plek weer verdwenen is.
 • Draai het naaldje van de pen af. Gooi het naaldje in de naaldenemmer. Een volle emmer klikt u dicht en levert u in bij de poli AMC apotheek.

OVITRELLE-06

Injecties alleen via poliklinische apotheek van uw locatie

U kunt alleen bij de poliklinische apotheek van Amsterdam UMC medicatie ophalen en niet bij uw eigen apotheek of een apotheek van een ander ziekenhuis vanwege de overheveling van de fertiliteitshormonen naar het behandelend ziekenhuis. Uw recept wordt digitaal verstuurd naar de poliklinische apotheek van uw behandellocatie. Dit betekent niet dat uw medicatie klaarstaat. De apotheek zoekt als u zich aanmeldt, uw digitale recept op.

Bent u op locatie VUMC in gebouw zuid in behandeling?

Dan kunt u alleen bij de poliklinische apotheek VUMC op de Boelelaan terecht. De Poliklinische Apotheek VUMC bevindt zich in het polikliniek gebouw van het VUMC op de Boelelaan. Op de begane grond loopt u rechtdoor langs de receptie naar de apotheek toe. De apotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur. Check vooraf de openingstijden van hun website. De apotheek heeft op beperkte schaal een kluisservice.

Bent u op locatie AMC in gebouw Q in behandeling?

Dan kunt u alleen bij de poliklinische apotheek AMC terecht. De Poliklinische Apotheek AMC bevindt zich in de hoofdingang van het ziekenhuis. De Poliklinische Apotheek AMC is overdag, avond en in het weekend geopend. Check vooraf de openingstijden van hun website. Voor locatie AMC geldt: voordat er medicatie aan u kan worden geleverd moet u zich hebben ingeschreven bij deze apotheek en moet er een medicijncontrole met uw eigen apotheek hebben plaatsgevonden. Het is niet mogelijke deze medicijncontrole buiten kantoortijden te doen omdat uw eigen apotheek dan gesloten is vandaar dat dit vooraf aan u wordt gevraagd.

Onverwacht te weinig injecties

Belangrijk: wij raden u aan om uw voorraad injecties nauwgezet te controleren.
De afdeling Voortplantingsgeneeskunde hebben geen injecties op voorraad, ook de Spoedeisende Hulp Vrouwenziekten (SEHV locatie AMC) heeft deze injecties niet. Als u meer injecties nodig heeft, neem dan direct bij voorkeur via mijn dossier contact met ons op. Doe dit op tijd want het is belangrijk dat u zichzelf elke dag rond het zelfde tijdstip prikt; in ieder geval tussen 16.00 en 22.00 uur. Heeft u direct een injectie nodig buiten onze kantooruren, neem dan contact op met de dienstdoende gynaecoloog van het AMC (via de Spoedeisende Hulp Vrouwenziekten, SEHV, tel. 020-5661500). Deze kan een noodrecept verstreken maar alleen binnen de openingstijden van de Poliklinische Apotheek AMC.

Onverwacht hulp nodig met klaarmaken en toedienen buiten kantoortijden

Heeft u direct hulp nodig buiten onze kantooruren, neem dan contact op met de dienstdoende gynaecoloog van het AMC (via de Spoed Eisende Hulp Vrouwenziekten, SEHV, tel. 020-5661500). Woont u ver van het AMC dan is het ook mogelijk om u te laten helpen bij een huisartsenpost in uw omgeving of bij het ziekenhuis dat u verwezen heeft.

Verspilling

Wij werken samen met u en de poliklinische apotheek om verspilling van medicatie tegen te gaan. Houd daarom goed bij hoeveel injecties u nog thuis heeft zodat wij een recept op maat voor u maken. Overgebleven medicatie kan nooit aan andere patiënten worden verstrekt. Wij vragen u om overgebleven medicatie zo lang mogelijk te bewaren; ook als u net zwanger bent. Pas als uw medicatie “over de datum” oftewel verlopen is, lever deze dan ter vernietiging in bij de poli AMC apotheek. Gooi medicatie nooit bij uw huisvuil.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen via “Mijn Dossier”, of telefonisch 020-5664287 (tijdens werkdagen tussen 9.00- 11.00 uur en tussen 14.00-16.00 uur.