Hoe werkt de medicatie?

Het bevat een type follikelstimulerend hormoon (FSH) dat de rijping van meerdere eicellen stimuleert.

Geeft deze medicatie dezelfde zwangerschapskans als andere medicaties?

Alle medicaties die voor dit doel gebruikt worden in onze en andere fertiliteitsklinieken resulteren in dezelfde zwangerschapskans.

Via welke weg moet de medicatie toegediend worden?

Door middel van een injectie in de buikplooi.

Wanneer moet ik de medicatie toedienen?

Toediening moet één keer per dag, op een zelf gekozen moment tussen 16u en 22u en dit gedurende ongeveer 12 dagen.

Is het noodzakelijk om de medicatie altijd stipt op hetzelfde tijdstip toe te dienen?

De medicatie moet steeds op ongeveer hetzelfde tijdstip (+/- 1 uur speling) worden toegediend. In het geval van een vergeten dosis: Als u er binnen 12 uur na het oorspronkelijk vaste tijdstip aan denkt: injecteer de medicatie dan meteen.
Als u langer dan 12 uur het vergeten bent: Injecteer geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen. Neem telefonisch contact op met het CVV.

Is de medicatie kant-en-klaar voor toediening?

Vereiste voorbereiding: klaarmaken van de pen (patroon in pen plaatsen, naaldje vastdraaien) en instellen van de dosis zijn nodig.

Kan ik de medicatie zelf leren toedienen?

Zelf toedienen vereist: het bestuderen van de prikinstructie op onze website, mogelijk werd dit ook door uw hulpverlener gedemonstreerd tijdens de uitgangsecho.

Kan de voorbereiding van de medicatie leiden tot bezorgdheid?

Sommige mensen zijn ongerust over het toedienen van de correcte dosis doordat de pen niet geheel leeg zal zijn na toediening. Wanneer de dosisweergave op 0 staat, kan u er echter zeker zijn dat de volledige dosis werd toegediend.

Met behulp van de prikinstructies op onze website zal het u zeker lukken.

Kan de toediening van de medicatie leiden tot bezorgdheid?

De naald is klein, dun en scherp. De eerste keer spuiten is het spannendst, neem er daarom de tijd voor en vraag steun van uw partner of een ander ondersteunend persoon.

Heeft de medicatie psychologische bijwerkingen?

Fertiliteitsbehandelingen zijn spannend. Volgens de bijsluiter zijn er geen psychologische bijwerkingen.

Heeft de medicatie algemene bijwerkingen?

Algemene bijwerkingen zijn zeldzaam, maar de volgende zijn mogelijk: hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid, opgeblazen gevoel, gewichtstoename, pijn in het bekken en/of overstimulatie.

Heeft de medicatie lokale bijwerkingen?

De injectieplaats kan rood zijn en pijnlijk. Verder is het volgende zeldzaam maar mogelijk: Lichte kneuzingen, zwelling, jeuk, een branderig gevoel op de plaats van injectie.

Hoeveel kost de medicatie (gemiddeld) per cyclus voor mezelf en voor de maatschappij?

Voor uw eigen rekening: € 0 (als behandeling binnen basisverzekering) Kosten voor de maatschappij: 300 IE circa €98.18 Een stimulatie van 12 dagen 150 IE kost circa: €589.08
Actuele kosten via www.medicijnkosten.nl. Deze kosten zijn exclusief de afleverkosten voor de apotheek.

Kan ik de medicatie gemakkelijk buitenshuis meenemen (bv. naar werk of sociale activiteit) en valt de medicatie op als gericht op fertiliteit?

De pen met alle benodigdheden zit in een etui en past dus gemakkelijk in uw handtas. Aangezien een schoon werkvlak nodig is om de medicatie klaar te maken, en de buik ontbloot moet worden voor het injecteren van de buikplooi kan een aparte kamer handig zijn.

Echter, het valt mogelijk op voor uw omgeving dat deze medicatie met fertiliteit te maken heeft omdat reguliere ziektes over het algemeen geen injecties behoeven.

Hoe moet de medicatie bewaard worden en hoe dienen de toedieningsmiddelen weggeworpen te worden?

De apotheek is verplicht deze medicatie gekoeld te leveren. De koelbox wordt alleen de eerste keer gratis aan u verstrekt. De koelbox is herbruikbaar door u.
Bewaren in de koelkast (2°C-8°C). De patroon in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.
Onaangebroken ampullen kunnen maximaal 3 maanden buiten de koelkast (beneden 25°C) bewaard worden.
Aangebroken ampullen (in de pen) kunnen maximaal 28 dagen bewaard worden (mag in de koelkast of daarbuiten beneden 25°C ). Wij raden u aan om onderweg Ovaleap® in een koeltasje met een koelelement te vervoeren omdat het warmer kan worden dan 25°C. Als u naar het buitenland gaat, dan heeft u een medische verklaring nodig. Bij de grenscontrole moet u kunnen aantonen welke medicatie u vervoert. U kunt deze verklaring tijdens een bezoek of via “Mijn Dossier” aanvragen.
U dient de gebruikte naald in een speciale naaldcontainer te werpen. Ovaleap leidt niet tot veel afval omdat de pen hergebruikt kan worden

Welke rol kan mijn partner spelen bij het gebruik van de medicatie?

Uw partner kan u herinneren aan het tijdig toedienen van de medicatie en zou u kunnen helpen met voorbereiding en/of toediening van de medicatie.

Wat moet ik doen bij problemen met toedienen?

Op onze website www.amc.nl/cvv onder patiënteninformatie staan filmpjes. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u altijd bij ons terecht. Neem contact op met het CVV of de dienstdoende gynaecoloog via de SEHV. Tel. 020-5661500

Hoe prikt u Ovaleap®?

Een Ovaleap®-pen moet u klaarmaken voordat u de pen de eerste keer gebruikt. De pen vult u met een Ovaleap®-patroon. Deze zijn leverbaar in 300, 450 en 900 eenheden (afgekort IE). Daarna plaatst u een wegwerpnaaldje en stelt het aantal eenheden in waarna u het middel inspuit in de buikplooi.

Wat moet u doen voorafgaand aan de injectie?

 • U pakt een patroon Ovaleap®. Deze laat u indien van toepassing in een kwartiertje op kamertemperatuur komen zodat de injectie niet koud aanvoelt.
 • U legt klaar:
  • een Ovaleap®-pen die u van de poliklinische apotheek AMC gekregen heeft;
  • een wegwerpnaaldje;
  • een naaldenemmer
 • U zorgt ervoor dat het oppervlak schoon is waar u de spullen op neerlegt.
 • U wast uw handen met zeep.

Het klaarmaken van een nieuwe pen

 • Haal de groene dop van de pen en draai de doorzichtige patroonhouder los van het witte deel van de pen.

AMC_02

AMC_03

 • Draai met de richting van de pijltjes mee op de zwarte stamper en draai zo ver mogelijk uit tot u niet meer verder kan.
 • AMC_17
 • Plaats de patroon Ovaleap® in patroonhouder, met het metalen randje eerst en schroef de pen weer in elkaar. Het is niet nodig de tip van de patroon eerst te ontsmetten.

AMC_20 AMC_21

 • Plaats een wegwerpnaald en draai de naald vast.

AMC_22 AMC_23

Het instellen van de dosis

Draai de dosis naar het aantal eenheden dat voor u is afgesproken (in het venster, tussen de groene pijltjes). In het voorbeeld wordt 150 eenheden gebruikt. Controleer het aantal eenheden.

AMC_07

AMC_08

 • Als u de verkeerde dosis heeft ingesteld: draai de knop dan niet terug maar druk op de grote groene knop (uiteinde) en de dosis gaat terug in stapjes van 12.5 eenheden.

AMC_15

AMC_16

 • Haal de buitenste dop van de naald af en bewaar deze voor eventueel 2e gebruik. Haal het binnenste dopje van de naald af en gooi deze weg.

AMC_09

De injectie

 • Pak een huidplooi van de buik. Het is niet nodig op de huid eerst te ontsmetten.
 • Neem de spuit en prik snel, loodrecht in de huid. Zorg ervoor dat de hele naald in de huid zit.
 • `Schuif de groene injectieknop richting uw buik. U hoort dan een klik geluid. Zodra het groene uiteinde van de pen weer helemaal terug is geschoven en er nul (0) staat in het dosisvenster, dan is de medicatie ingespoten. Dit duurt max 2 seconden. Trek daarna de naald loodrecht en snel weer uit de huid.

AMC_12

AMC_13

 • AMC_14
 • Soms bloedt het een beetje. Dit is niet erg: de Ovaleap® is er niet uitgebloed. Druk de plaats van de injectie met een watje dicht en plak er zo nodig een pleister op.
 • Soms lekt er een druppeltje vloeistof uit de insteekopening. Dit is niet erg. Druk de plaats van de injectie met een watje dicht en plak er zo nodig een pleister op.
 • Indien u een blauwe plek heeft gekregen van het injecteren, kies dan een andere injectieplaats.
 • Draai het naaldje van de pen af. Gooi het naaldje in de naaldenemmer. Een volle emmer klikt u dicht en levert u in bij de poli AMC apotheek.
 • PUREGON-11
 • Een naald kunt u 2 dagen achterelkaar gebruiken. Mocht u naalden te kort komen: plaats dan de buitendop weer op de naald voor gebruik de volgende dag.
 • Plaats de groene dop terug op de pen. Laat de ampul in de pen zitten.

Volgende injectie(s)

 • Aan de patroonhouder kunt u zien hoeveel eenheden er nog in de ampul zitten voor de komende dagen.

AMC_23

 • Haal de dop van de pen af. Het is niet nodig de tip te ontsmetten.
 • Plaats een wegwerpnaald en draai de naald vast.
 • Controleer het aantal eenheden dat voor u is afgesproken (in het venster tussen de groene pijltjes).

AMC_08

 • Haal de buitenste dop van de naald af en gooi weg. Haal het binnenste dopje van de naald af.
 • Injecteer.

Er zijn minder eenheden in de patroon over dan u moet spuiten.

Voorbeeld: u heeft een patroon van 300 eenheden en u heeft al één keer 225 eenheden gespoten. Er zijn dus nog 75 eenheden in de patroon over. Dit kunt u aflezen aan de patroonhouder.

 • Gooi deze patroon dan niet weg, maar injecteer uzelf eerst met deze overgebleven 75 eenheden. Er blijft altijd iets Ovaleap® in de patroon achter (dit is extra geleverd door de fabrikant).
 • Maak een nieuwe pen klaar (zie boven).
 • Stel het resterende aantal eenheden in (in dit voorbeeld: 225-75=150 eenheden) en injecteer opnieuw.

Poliklinische Apotheek AMC

U kunt alleen bij de poliklinische apotheek AMC medicatie ophalen en niet bij uw eigen apotheek of een apotheek van een ander ziekenhuis vanwege de overheveling van de fertiliteitshormonen naar het behandelend ziekenhuis (zie ook www.amc.nl/cvv). Voordat er medicatie aan u kan worden geleverd moet u zich hebben ingeschreven bij deze apotheek en moet er een medicijncontrole met uw eigen apotheek hebben plaatsgevonden. Het is niet mogelijke deze medicijncontrole buiten kantoortijden te doen omdat uw eigen apotheek dan gesloten is. Een medicijncontrole is maximaal 2 weken geldig. Het recept wordt door het CVV digitaal verstuurd naar de poliklinische apotheek. Dit betekent niet dat uw medicatie klaarstaat.

De Poliklinische Apotheek AMC is overdag, avond en in het weekend geopend. Voor actuele openingstijden, zie de volgende link; Openingstijden Poliklinische Apotheek. Deze apotheek bevindt zich in de hoofdingang van het ziekenhuis.

Onverwacht te weinig injecties

Belangrijk: wij raden u aan om uw voorraad medicatie nauwgezet te controleren.

Het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde heeft geen injecties op voorraad. Als u meer injecties nodig heeft, neem dan via “Mijn Dossier” contact met ons op. Doe dit op tijd want het is belangrijk dat u zichzelf elke dag rond het zelfde tijdstip prikt; in ieder geval tussen 16.00 en 22.00 uur. Heeft u direct een injectie nodig buiten onze kantooruren, neem dan contact op met de dienstdoende gynaecoloog van het AMC (via de Spoed Eisende Hulp Vrouwenziekten, SEHV, tel. 020-5661500). Deze kan een noodrecept verstreken maar alleen binnen de openingstijden van de Poliklinische Apotheek AMC.

Verspilling

Wij werken samen met u en de poliklinische apotheek AMC om verspilling van medicatie tegen te gaan. Hou daarom goed bij hoeveel injecties u nog thuis heeft zodat wij een recept op maat voor u maken. Overgebleven medicatie kan nooit aan andere patiënten worden verstrekt. Wij vragen u om overgebleven medicatie zo lang mogelijk te bewaren; ook als u net zwanger bent. Pas als uw medicatie “over de datum” oftewel verlopen is, lever deze dan ter vernietiging in bij de poli AMC apotheek. Gooi medicatie nooit bij uw huisvuil.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde via “Mijn Dossier”. Heeft u geen computer of smartphone, dan kunt u ons telefonisch bereiken op 020-5664287 (tijdens werkdagen tussen 9.00 - 11.00 uur en 14.00 -16.00 uur)