Hoe prikt u Meriofert®?

Een injectie Meriofert® maakt u zelf klaar, waarna u het middel inspuit in de buikplooi. Eén doos bevat 5 verpakkingen. Eén verpakking bevat een ampul met een bolletje van 75, 150 pf 225 eenheden (IE) Meriofert® poeder, een spuit met 1 milliliter (ml) oplosvloeistof en 2 naalden. Deze folder beschrijft de prikinstructie voor een injectie met Meriofert®.

Wat moet u doen voorafgaand aan de injectie?

 • U bewaart Meriofert® beneden 25°C. Bewaar de spuit met oplosvloeistof en de ampul met poeder in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht. U kunt de medicijnen bijvoorbeeld in de groentelade van de koelkast bewaren.
 • U haalt zo nodig het benodigde aantal verpakkingen Meriofert ® uit de koelkast om op kamertemperatuur (beneden 25°C) te komen. Zie schema:

Afgesproken aantal eenheden (IE)

Benodigd aantal verpakkingen Meriofert®

Benodigd aantal ml oplosvloeistof

37,5

1 van 75 IE

1 ml (1 spuit)

75

1 van 75 IE

1 ml (1 spuit)

112,5

2 van 75 IE

2 ml (2 spuiten)

150

1 van 150 IE of 2 van 75 IE

1 ml (1 spuit)

187,5

1 van 150 IE en 1 van 75 IE

of 3 van 75 IE

2 ml (2 spuiten)

1 van 225 IE
1 van 150 IE en 1 van 75 IE
of 3 van 75 IE

1 ml (1 spuit)

300

2 van 150 IE

1 ml (1 spuit)

 • U legt klaar:
  • het spuitje met oplosvloeistof.
  • de naaldenemmer die u van de apotheek heeft gekregen.
  • de 2 naaldjes uit de verpakking van de medicatie.
  • het benodigde aantal ampullen Meriofert®.

_MFI6226_MFI6226

 • U zorgt ervoor dat het oppervlak schoon is waar u de spullen op legt.
 • U wast uw handen met zeep.

Het klaarmaken van de injectie

 • Haal de oranje dopje(s) van de ampul(len) Meriofert® af en zet de ampul(len) voor u neer.
 • Neem de naald uit de verpakking met het groene label en draai het groene uiteinde eraf.
 • Neem het grijze dopje van de spuit met oplosvloeistof.
 • Zet de groene naald op het spuitje (goed aandrukken).

_MFI6228

_MFI6230

Oplossen

 • Haal de dop van de groene naald die op de spuit met oplosvloeistof zit.
 • Spuit de vloeistof in de ampul met Meriofert®-poeder. Het poeder lost meteen op.

_MFI6236

_MFI6234

 • Zuig de oplossing weer op in het spuitje. U hoeft niet te schudden of zwenken met de ampul.
 • Spuit deze oplossing in de tweede ampul Meriofert®-poeder (indien van toepassing).
 • Zuig de oplossing op met hetzelfde spuitje.
 • Spuit deze oplossing in de derde ampul Meriofert®-poeder (indien van toepassing).
 • Zuig de oplossing op met hetzelfde spuitje.
 • Nadat u de benodigde ampullen Meriofert® heeft opgezogen verwijdert u de naald en gooit deze in de naaldenemmer.

_MFI6240

Tweede (kleine) naald aanbrengen en ontluchten

 • Neem de naald uit de verpakking met het grijze label en draai het grijze uiteinde eraf.
 • Zet dit kleine naaldje op het spuitje en druk goed aan.

_MFI6243

 • Tik de lucht in de richting van het naaldje omhoog.
 • Duw de stamper langzaam omhoog tot er een druppeltje vloeistof uit het naaldje komt. Het is niet erg als er wat lucht in het spuitje achterblijft.
 • _MFI6245
 • 13676_fullimage_MENOPUR-13_255x170

De injectie

 • Pak een huidplooi van de buik. Het is niet nodig om de huid eerst te ontsmetten.
 • Neem de spuit en prik snel, loodrecht in de huid. Zorg ervoor dat de hele naald in de huid zit. Druk de spuit in drie à vijf seconden helemaal leeg. Trek daarna de naald loodrecht en snel weer uit de huid.

_MFI6248

_MFI6251

 • Soms bloedt het een beetje. Dit is niet erg: de Meriofert® is er niet uitgebloed. Druk de plaats van de injectie met een watje dicht en plak er zo nodig een pleister op.
 • Soms lekt er een druppeltje vloeistof uit de insteekopening. Dit is niet erg.
 • Indien u een blauwe plek heeft gekregen van het injecteren kiest u een andere injectie plaats totdat de blauwe plek weer verdwenen is.
 • De injectiespuit met naald doet u in de naaldenemmer. Een volle emmer klikt u dicht en levert u in bij uw apotheek.

_MFI6254

Injecties alleen via poliklinische apotheek van uw locatie

U kunt alleen bij de poliklinische apotheek van AmsterdamUMC medicatie ophalen en niet bij uw eigen apotheek of een apotheek van een ander ziekenhuis vanwege de overheveling van de fertiliteitshormonen naar het behandelend ziekenhuis. Uw recepten wordt door digitaal verstuurd naar de poliklinische apotheek van uw behandellocatie. Dit betekent niet dat uw medicatie klaarstaat. De apotheek zoekt als u zich aanmeldt, uw digitale recept op.

Bent u op locatie VUMC in gebouw zuid in behandeling?

Dan kunt u alleen bij de poliklinische apotheek VUMC op de Boelelaan terecht. De Poliklinische Apotheek VUMC bevindt zich in het polikliniek gebouw van het VUMC op de Boelelaan. Op de begane grond loopt u rechtdoor langs de receptie naar de apotheek toe. De apotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur. Check vooraf de openingstijden van hun website. De apotheek heeft op beperkte schaal een kluisservice.

Bent u op locatie AMC in gebouw Q in behandeling?

Dan kunt u alleen bij de poliklinische apotheek AMC terecht. De Poliklinische Apotheek AMC bevindt zich in de hoofdingang. De Poliklinische Apotheek AMC is overdag, avond en in het weekend geopend. Check vooraf de openingstijden van hun website. Voor locatie AMC geldt: voordat er medicatie aan u kan worden geleverd moet u zich hebben ingeschreven bij deze apotheek en moet er een medicijncontrole met uw eigen apotheek hebben plaatsgevonden. Het is niet mogelijke deze medicijncontrole buiten kantoortijden te doen omdat uw eigen apotheek dan gesloten is vandaar dat dit vooraf aan u wordt gevraagd.

Onverwacht te weinig injecties

Belangrijk: wij raden u aan om uw voorraad injecties nauwgezet te controleren. De afdelingen Voortplantingsgeneeskunde hebben geen injecties op voorraad, ook de spoedeisende hulp vrouwenziekten (SEHV locatie AMC) heeft deze injecties niet. Als u meer injecties nodig heeft, neem dan direct bij voorkeur per mijn dossier met ons op. Doe dit op tijd want het is belangrijk dat u zichzelf elke dag rond het zelfde tijdstip prikt; in ieder geval tussen 16.00 en 22.00 uur. Heeft u direct een injectie nodig buiten onze kantooruren, neem dan contact op met de dienstdoende gynaecoloog van het AMC (via de SpoedEisende Hulp Vrouwenziekten, SEHV, tel. 020-5661500). Deze kan een noodrecept verstreken maar alleen binnen de openingstijden van de Poliklinische Apotheek AMC.

Onverwacht hulp nodig met klaarmaken en toedienen buiten kantoortijden

Heeft u direct hulp nodig buiten onze kantooruren, neem dan contact op met de dienstdoende gynaecoloog van het AMC (via de SpoedEisende Hulp Vrouwenziekten, SEHV, tel. 020-5661500). Woont u ver van het AMC dan is het ook mogelijk om u te laten helpen bij een huisartsenpost in uw omgeving of bij het ziekenhuis dat u verwezen heeft.

Verspilling

Wij werken samen met u en de poliklinische apotheek om verspilling van medicatie tegen te gaan. Hou daarom goed bij hoeveel injecties u nog thuis heeft zodat wij een recept op maat voor u maken. Overgebleven medicatie kan nooit aan andere patiënten worden verstrekt. Wij vragen u om overgebleven medicatie zo lang mogelijk te bewaren; ook als u net zwanger bent. Pas als uw medicatie “over de datum” oftewel verlopen is, lever deze dan ter vernietiging in bij een apotheek. Gooi medicatie nooit bij uw huisvuil.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Voortplantingsgeneeskunde waar u onder behandeling bent. Neem bij voorkeur contact op via mijn dossier. Begin altijd met een nieuw berichtvia de knop ‘een bericht verzenden’. Ga niet door in een oude berichtenreeks (chat).


Veelgestelde vragen

Hoe werkt de medicatie?

Bevat humaan menopausale gonadotropines (FSH en LH) in sterk gezuiverde vorm die de maturatie (groei) van meerdere blaasjes stimuleert.

Geeft deze medicatie dezelfde zwangerschapskans als andere medicaties?

Alle medicaties die voor dit doel (maturatie van meerdere eicellen) gebruikt worden in andere fertiliteitsklinieken resulteren in dezelfde zwangerschapskans op een levend geboren kind. Mogelijk hebben vrouwen die een triptofem schema volgen iets meer kans op een zwangerschap met een product waarin FSH en LH zit (zoals Meriofert) maar de onderzoeken laten geen verschil zien in de kans op een kind.

Via welke weg moet de medicatie toegediend worden?

Door middel van een injectie in de buikplooi.

Wanneer moet ik de medicatie toedienen?

Toediening één keer per dag, op een zelf gekozen moment tussen 16u en 22u gedurende ongeveer 12 dagen.

Is het noodzakelijk om de medicatie altijd stipt op hetzelfde tijdstip toe te dienen?

De medicatie moet steeds op ongeveer hetzelfde tijdstip (+/- 1 uur speling) worden toegediend. Als u er binnen 12 uur na het oorspronkelijk vaste tijdstip aan denkt: injecteer de medicatie dan meteen. Als u langer dan 12 uur het vergeten bent: Injecteer geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen. Neem contact op met ons via “mijn dossier”.

Is de medicatie kant-en-klaar voor toediening?

Vereiste voorbereiding: uitrekenen van de benodigde hoeveelheid verpakkingen voor de voorgeschreven dosis medicatie, naald op spuit met oplosvloeistof vastzetten, opzuigen van vloeistof in spuit en mixen met poeder, met tweede injectienaald vloeistof in buikplooi inbrengen. Voorbereiding duurt ongeveer 10 minuten.

Kan ik de medicatie zelf leren toedienen?

Zelf toedienen vereist: het bestuderen van de prikinstructie op onze website, mogelijk werd dit ook door uw hulpverlener gedemonstreerd tijdens de uitgangsecho.

Kan de voorbereiding van de medicatie leiden tot bezorgdheid?

Sommige mensen vinden de voorbereiding lastig door het aantal stappen dat moet worden doorlopen om de vloeistof zelf te mixen en een correcte dosis klaar te maken. Met behulp van de prikinstructies op onze website zal het u zeker lukken.

Kan de toediening van de medicatie leiden tot bezorgdheid?

De naald is klein, dun en scherp. De eerste keer spuiten is het spannends, neem er daarom de tijd voor en vraag steun van je partner of een ander ondersteunend persoon.

Heeft de medicatie psychologische bijwerkingen?

Fertiliteitsbehandelingen zijn spannend. Volgens de bijsluiter zijn er geen psychologische bijwerkingen.

Heeft de medicatie algemene bijwerkingen?

Meest voorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn, gezwollen of opgeblazen buik.

Heeft de medicatie lokale bijwerkingen?

De injectieplaats kan rood, licht gezwollen en pijnlijk zijn.

Hoeveel kost de medicatie (gemiddeld) per cyclus voor mezelf en voor de maatschappij?

Voor uw eigen rekening: € 0 (als behandeling binnen basisverzekering). Kosten voor de maatschappij: 75 IE circa € 25,58; 150IE circa € 61,25; 225EH € 86,83 Per cyclus zijn de kosten gemiddeld tussen de €612 en € 1032. Actuele kosten via www.medicijnkosten.nl. Deze kosten zijn exclusief de afleverkosten voor de apotheek.

Kan ik de medicatie gemakkelijk buitenshuis meenemen (bv. naar werk of sociale activiteit) en valt de medicatie op als gericht op fertiliteit?

Levering per doosje waarin 5 losse verpakkingen. Een losse verpakking met alle benodigdheden past gemakkelijk in uw handtas. Aangezien een schoon werkvlak nodig is om de medicatie klaar te maken, en de buik ontbloot moet worden voor het injecteren van de buikplooi kan een aparte kamer handig zijn. Echter, het valt mogelijks op voor uw omgeving dat deze medicatie met fertiliteit te maken heeft omdat reguliere ziektes over het algemeen geen injecties behoeven.

Hoe moet de medicatie bewaard worden en hoe dienen de toedieningsmiddelen weggeworpen te worden?

U bewaart de ampullen beneden de 25°C en in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht. Wij adviseren om de verpakkingen in een koeltasje te vervoeren met een koelelement als u de verpakkingen in een ruimte laat die 25°C of warmer is. Als u naar het buitenland gaat, dan heeft u een medische verklaring nodig. Bij de grenscontrole moet u kunnen aantonen welke medicatie u vervoert. U kunt deze verklaring tijdens een bezoek of via “mijn dossier”. De naald dient u weg te werpen in de naaldenemmer en de volle emmer in te leveren bij de apotheek.

Welke rol kan mijn partner spelen bij het gebruik van de medicatie?

Uw partner kan u herinneren aan het tijdig toedienen van de medicatie en zou u kunnen helpen met voorbereiding en/of toediening van de medicatie.