In deze folder vindt u informatie over de Post Anesthesic Care Unit (PACU) / High Care afdeling van Amsterdam UMC, locatie AMC. Deze afdeling wordt ook wel verkoeverkamer, uitslaapkamer of de recovery genoemd. Verkoeveren’ is een oud Nederlands woord en betekent 'terugkomen tot het oude peil'. Om deze reden wordt de afdeling ook frequent verkoeverkamer genoemd. De PACU is een onderdeel van de afdeling Anesthesiologie. Iedere patiënt die enige vorm van anesthesie heeft gehad, is na een procedure of operatie welkom op de PACU.

Locatie PACU

De PACU vindt u in gebouw H op de eerste verdieping (H1). Vanaf de hoofdingang van het ziekenhuis gaat u naar het grote plein (F/G plein) en volgt u de bordjes H. In het H-gebouw neemt u de lift/trap naar de eerste verdieping. Tegenover de lift ziet u de ingangen van de afdeling. Links is de ingang voor patiënten en rechts voor bezoekers.

Hoe ziet de PACU er uit?

De PACU is onderverdeeld in verschillende units waar korte en langer durende zorg mogelijk is. Voor kinderen hebben wij een aparte unit.

Waarom en hoelang verblijft u op de PACU?

Na de operatie wordt u opgenomen op de PACU. Hier verblijft u tot de effecten van de anesthesie voldoende zijn uitgewerkt. Dit betekent; dat u goed wakker bent, uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte (vitale functies) voor uw lichaam weer binnen normale waarden zijn en u comfortabel genoeg bent. Op de PACU wordt u intensief bewaakt en kunt u een behandeling ontvangen die gericht is op het stabiliseren van vitale functies na de operatie.

Na de operatie ligt u minimaal 30 minuten tot enkele uren op de PACU voor u terug kunt naar uw eigen kamer op de verpleegafdeling. Hoelang u precies op de PACU moet blijven, hangt af van uw medische voorgeschiedenis, lichamelijke conditie en de ingreep. Soms is het nodig om op de PACU te overnachten, dit noemen wij ook wel overblijven. Het kan voorkomen dat er voor de operatie met u besproken is dat u op de PACU gaat overnachten en dat dit niet nodig blijkt te zijn. In dat geval kunt u alsnog in de loop van de dag naar de verpleegafdeling.

Wanneer u langer dan 24 uur met de monitor bewaakt moet worden, vindt er overleg plaats met de Intensive Care. De verantwoordelijke anesthesioloog en intensivist zullen in overleg besluiten of u langer op de PACU zult blijven of dat u overgeplaatst gaat worden naar de Intensive Care (IC).

Na de operatie: wat gebeurt er?

Na de operatie wordt u wakker op de PACU. U heeft een infuus (soms meerdere), mogelijk een katheter en krijgt zuurstof als dat nodig is. Via een monitor controleren wij uw hartslag, ademhaling, bloeddruk en het zuurstofgehalte van het bloed (vitale functies). Verder wordt u gevraagd of u misselijk bent, pijn heeft en er wordt een echo van de blaas gemaakt worden, indien u geen katheter heeft.

Pijn en pijnbehandeling

Op de PACU streven wij naar een optimaal herstel, met als uitgangspunt comfort en het voorkomen van complicaties. Om te zorgen dat u comfortabel bent, zal de verpleegkundige regelmatig vragen hoe het met u gaat. Daarbij wordt u gevraagd om een cijfer te geven aan de mate van pijn die u ervaart. Indien u niet comfortabel bent, zal er gekeken worden wat de beste behandeling is op dat moment. Vanaf het moment dat u uit de operatie komt tot aan ontslag, zal er gekeken worden wat u nodig heeft. In het geval dat er bepaalde gespecialiseerde interventies nodig zijn om te zorgen dat u comfortabel bent, zoals bijvoorbeeld een perifeer zenuwblok of een morfinepomp, dan begeleidt de verpleegkundige van de recovery u door deze behandeling. Alle informatie wordt overgedragen aan uw eigen (zaal)arts. De volgende dag zal er een verpleegkundige van de Acute Pijn Service (APS) bij u langslopen. Zij zullen uw behandeling begeleiden en advies geven aan uw eigen (zaal)dokter.

Eten en drinken

Na de operatie krijgt u te eten en te drinken en/of een waterijsje aangeboden. Wanneer de operatie het toelaat, is het ook mogelijk om een maaltijd te nuttigen. Het spoedig herstarten van uw normale eetpatroon draagt bij aan een goed herstel en dit stimuleren wij dan ook.

Contactpersoon bellen

U heeft bij uw opname zelf een contactpersoon aangewezen. Als u na de operatie op de PACU bent aangekomen, belt de verpleegkundige uw contactpersoon. De verpleegkundige vertelt dat de operatie achter de rug is en hoe het met u gaat. Informatie over het verloop van de operatie wordt gegeven door de chirurg. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat andere personen dan de contactpersoon naar het ziekenhuis bellen, aangezien de verpleegkundige alleen informatie mag verstrekken aan de contactpersoon.

Kinderen op de PACU

Op de PACU is er een unit voor kinderen aanwezig, ook wel de kinderverkoever genoemd. Het is mogelijk dat u kind op deze unit wordt ontvangen of op 1 van de andere bedden. Wanneer u kind na de operatie op onze afdeling arriveert, belt de verpleegkundige direct de verpleegafdeling waar u kind is opgenomen met het bericht dat u naar uw kind toe kan komen Zij begeleiden u naar de PACU.

Bezoek en bezoektijden

De PACU heeft andere bezoektijden dan de overige afdelingen. Bezoek kan langskomen tussen 19:00 en 20:00 uur. Dit lijkt heel erg kort, maar de ervaring leert dat u op dat moment al moe genoeg bent. U bent immers net geopereerd. Wij raden het bezoek sterk af om op de dag van de operatie in het ziekenhuis te wachten tot de operatie achter de rug is. Tijdens de uren dat de operatie duurt kan het bezoek niets voor u doen. Het is comfortabeler om thuis/elders te wachten tot dat een medewerker van de PACU of de chirurg u opbelt. Bij de ingang van de PACU moet het bezoek zich via de intercom aanmelden.

Er mogen maximaal twee personen bij u op bezoek komen. Als u verzorgd moet worden of een behandeling nodig heeft, vragen we bezoekers om even op de gang te wachten. Uiteraard halen wij uw bezoek er weer bij als de behandeling klaar is. Voor kinderen tot 18 jaar wordt er geen bezoektijd gehanteerd en is het toegestaan dat er 1 volwassen bezoeker aanwezig is.

Mocht er overwogen worden om een kind (<18 jaar) op bezoek te laten komen, dan vragen wij om dit met de verpleging te overleggen.

Algemene informatie

  • Locatie: H1-noord
  • Telefoon: 020 – 566 30 40
  • Op de PACU is het niet toegestaan om bloemen en planten mee te nemen.
  • Gebruik van mobiele apparatuur is toegestaan.
  • Het is niet toegestaan om geluids- en/of video-opnames te maken.