U heeft door de arts voor uw klachten van pijn op de borst één van de medicijnen Nitrobaat/Nitro-spray/Nitrostat/Isordil voorgeschreven gekregen. In deze folder kunt u meer informatie lezen over deze medicijnen.

Pijn op de borst

Pijn op de borst wordt ook wel angina pectoris genoemd. Angina pectoris betekent vernauwing

in de kransslagaders waardoor u pijn op de borst kunt krijgen, soms uitstralend naar de

schouderbladen of rug of armen. De pijn ontstaat door zuurstoftekort in de hartspier.

Als u pijn of een beklemmend gevoel op de borst heeft, neemt u Nitrobaat/ Nitro-spray/

Nitrostat/Isordil.

Werking

De werking van Nitrobaat/Nitro-spray/Nitrostat/Isordil berust op verwijding van de bloedvaten

waardoor de hartspier ontlast wordt. Daardoor wordt ook minder zuurstof verbruikt, waardoor

het zuurstoftekort wordt opgeheven.

Hoe dit medicijn te gebruiken

U neemt een 1/2 tablet Nitrobaat, een spray Nitro-spray, een hele tablet Nitrostat of een hele

tablet Isordil onder de tong en laat deze smelten. De nitroglycerine die in deze tabletten of spray zit wordt snel door het mondslijmvlies opgenomen. Het effect moet binnen enkele minuten optreden. De werking kan 30 minuten tot een uur aanhouden.

Wanneer het tabletje of de spray na 5-10 minuten niet heeft geholpen, mag u nogmaals een

tabletje of spray nemen. Bij pijn op de borst mag u maximaal drie maal een tabletje of spray onder de tong nemen.
Let op: u mag Nitro-spray niet schudden voor gebruik!

Als de pijn niet verdwijnt

Als u drie maal een 1/2 tablet Nitrobat of drie maal een spray Nitro-spray of drie maal een tablet Nitrostat of Isordil heeft ingenomen en u blijft pijn op de borst houden, belt u dan de huisarts of de eerste harthulp.

Voorzorgsmaatregelen

Wanneer u een aanval van pijn op de borst heeft, gaat u dan rustig zitten of ga op bed liggen

en neemt u een tabletje of spray onder de tong. Wanneer u regelmatig pijn op de borst heeft en

u weet van tevoren wanneer deze aanvallen zich voordoen, neemt u dan een tabletje of spray

vooraf onder de tong - dus voordat u pijn op de borst krijgt.

Bijwerkingen

Door het vaatverwijdend effect van deze medicijnen kunnen hoofdpijn, hartkloppingen en

duizeligheid optreden. Wanneer u na de eerste inname van het tabletje of de spray duizelig wordt, neemt u dan niet nogmaals een tablet of spray in. Wanneer de pijn op de borst blijft aanhouden, waarschuwt u dan de huisarts of de eerste harthulp.

Nog even dit...

  • De tabletten en de spray moeten donker en droog worden bewaard. Let u op de vervaldatum?
  • Neemt u geen Nitrostat tegelijk met alcohol.
  • Meld regelmatig gebruik van Nitrobaat/Nitrostat/Nitro-spray/Isordil aan uw cardioloog of huisarts.
  • Zorg ervoor dat u altijd het potje of de spray met de medicijnen bij u heeft.

Eerste Hart Hulp

Telefoon (020) 444480