Deze folder geeft informatie over de LHRH-test bij een klinisch niet endocrien actief hypofyse adenoom. Uw behandeld arts wil voor het stellen van de diagnose de werking van uw hypofyse nader bekijken. Om dit te onderzoeken is er een LHRH-test aangevraagd. U krijgt antwoord op de volgende vragen: Wat houdt deze test in en waarom wordt het gedaan? Welke voorbereidingen zijn nodig en hoe verloopt de test? Hoe lang duurt de test en wanneer krijg ik de uitslag?

Wat is een hypofyse adenoom?

De hypofyse is een gedeelte in de hersenen dat verschillende hormonen maakt en aan het bloed afgeeft om andere hormoonsystemen in het lichaam aan te sturen. Wanneer er een adenoom (tumor) in de hypofyse aanwezig is kan deze meedoen in de hormoonproductie of juist niet. In dat laatste geval spreken we van ‘niet endocrien actief’ en neemt de tumor alleen plaats in. Een groot adenoom kan normaal producerend weefsel gaan verdringen waardoor de hypofyse niet meer voldoende hormonen maakt. De hypofyse zelf wordt aangestuurd door een ander gedeelte van de hersenen via o.a. het hormoon LHRH (Luteïniserend Hormoon Releasing Hormoon).

Wat is een LHRH-test bij een klinisch niet endocrien actief hypofyse adenoom?

Door met een LHRH-test een bekende hoeveelheid LHRH te geven kan worden gezien hoe de hypofyse reageert met de afgifte van bepaalde hormonen (LH en FSH, deze werken op de geslachtsorganen). Tijdens de test worden de concentraties van LH en FSH in het bloed gemeten om duidelijkheid te krijgen over de productie door de hypofyse. De test moet onder gecontroleerde omstandigheden worden afgenomen en gebeurt daarom op de functiekamer endocrinologie.

Stap 1. Voorbereiding

  • Medicijngebruik

Op de ochtend van uw bezoek aan de functiekamer mag u géén medicijnen innemen, tenzij de arts het anders met u heeft afgesproken. Op de functiekamer wordt uw medicijngebruik van de afgelopen tijd met u doorgenomen en genoteerd.

  • Nuchter

Voor de bloedtest is het belangrijk dat u nuchter bent. Dit betekent dat u de avond voor de bloedtest na 24.00 uur niet meer mag eten, drinken of roken. Ook kauwgom is niet toegestaan, aangezien dit de test kan beïnvloeden.

Stap 2. Bezoek aan de functiekamer

  • Op de ochtend van het bloedonderzoek meldt u zich op de functiekamer op afdeling G2.
  • Voor de bloedafnames krijgt u een infuus in de linker of rechter arm. Uit dit infuus wordt na 30 minuten op vaste tijden acht maal bloed afgenomen. U hoeft dus maar één keer geprikt te worden. Na twee bloedafnames krijgt u het hormoon ingespoten. Na de laatste bloedafname wordt het infuus verwijderd.
  • Aansluitend kunt u naar huis. U bent totaal ongeveer 3 uur op de functiekamer.

Uitslag van het onderzoek

Uw behandelend arts zal de uitslag met u bespreken. U krijgt hiervoor een afspraak enkele weken na het onderzoek.

Bijwerkingen en risico's

Als bijwerking van de test kan zich misselijkheid, buikpijn en hoofdpijn voordoen. Deze bijwerkingen komen niet vaak voor, maar kunnen ontstaan na inspuiting van het hormoon. Ze zijn na 5 tot 15 minuten weer verdwenen. Verder zijn er geen bijwerkingen of risico’s aan dit onderzoek verbonden.

Waar vindt u de functiekamer Endocrinologie?

De functiekamer van de afdeling Endocrinologie en Metabolisme bevindt zich op G2-118. U neemt de hoofdingang van het ziekenhuis en loopt rechtdoor naar de G-toren. Hier neemt u de lift naar de 2e etage. Wanneer u uit de lift komt ziet u links kamer 118, de functiekamer Endocrinologie.

Vragen?

Wanneer u nog vragen heeft kunt u ons bellen, bij voorkeur op werkdagen tussen 11.00-12.30 uur. U kunt ook inspreken op het antwoordapparaat; u wordt door ons teruggebeld. Telefoon: 020 - 566 2990.