Informatiebrief voor ouders/kinderen die komen voor een LHRH (GnRH) test.Binnenkort zal uw kind in verband met een LHRH (GnRH) test enkele uren worden opgenomen op Emma Dagbehandeling van het Amsterdam UMC, locatie AMC.Door middel van deze brief willen wij u informeren over deze opname.

De specifieke afspraken wat betreft datum en tijdstip van opname krijgt u telefonisch of per brief van de secretaresse van de afdeling Emma Dagbehandeling.

Wij werken met een strak tijdschema. Het is daarom belangrijk dat u op de afgesproken tijd aanwezig bent.

Locatie: Dagbehandeling (afdeling F8-zuid)

U vindt de afdeling Emma Dagbehandeling in bouwdeel F van het Amsterdam UMC, locatie AMC op de 8e verdieping, locatie F-8 zuid.

Bij de portier bij de ingang van het Amsterdam UMC, locatie AMC kunt u een routekaartje vragen.

Doel van de LHRH (GnRH) test

Deze test wordt gedaan om de puberteitsontwikkeling van uw kind te onderzoeken.

Korte uitleg over geslachtshormonen:

LHRH is een hormoon dat in de hypothalamus (een gebied in de hersenen) geproduceerd wordt. Het stimuleert de hypofyse (een klier in de hersenen) om de hormonen LH en FSH af te scheiden. Deze hormonen stimuleren de geslachtsklieren tot het maken van geslachtshormonen. Te vroeg actief worden van het hypothalamus (LHRH productie) kan leiden tot te vroeg optreden van de puberteit.

Voorbereiding:

Voor deze test hoeft uw kind niet nuchter te zijn.

Medicijnen:

Als uw kind medicijnen gebruikt, mag uw kind deze op de normale tijd innemen, tenzij de arts dit anders met u heeft afgesproken.

Ziekte:

Neem zo spoedig mogelijk contact (020-5665857) met ons op, indien uw kind in de dagen

voorafgaande aan de test ziek is geworden en/of in aanraking is geweest met een kind dat een

besmettelijke (kinder)ziekte heeft zoals waterpokken, rode hond, bof, mazelen of kinkhoest. Dit kan betekenen dat we de test moeten uitstellen.

Indien uw kind koorts heeft hoger dan 38 °C, dan kan de test niet doorgaan. Het wordt dan uitgesteld tot uw kind weer koortsvrij is.

Ook als uw kind verkouden is, kan het zo zijn dat het onderzoek wordt uitgesteld

Werkwijze:

Bij binnenkomst krijgt uw kind een bed of stoel op de afdeling. De verpleegkundige die voor uw kind zorgt zal een aantal controles uitvoeren waaronder temperatuur, bloeddruk en pols. Tevens zal een korte vragenlijst met u worden doorgenomen en wordt u in de gelegenheid gesteld nog vragen te stellen over de test. De verpleegkundige zal in de behandelkamer een infuus inbrengen bij uw kind.

Uit dit infuus zal bloed worden afgenomen. Daarna zal de testvloeistof LHRH via het infuus worden toegediend.

Daarna zal na 30 en 60 minuten bloed worden afgenomen via het infuus. Na iedere bloedafname

sluiten we het infuus af met een heparine oplossing. Deze heparine oplossing zorgt ervoor dat het bloed in het infuus niet zal stollen zodat het infuus wederom gebruikt kan worden.

De totale opname duur bedraagt ongeveer 2 uur. Wanneer de test klaar is en uw kind zich goed voeltzal het infuus worden verwijderd. Er is eventueel een broodmaaltijd voor uw kind op de afdeling.

Bijwerkingen:

Er zijn geen bijwerkingen bekend van de testvloeistof.

Ontslag:

Voor het bespreken van de uitslag van de test krijgt u een (telefonische) afspraak met uw

behandelend arts.

Er zijn geen problemen te verwachten na ontslag. Mochten zich toch problemen voordoen na de test dan kunt u contact met ons opnemen van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 16:00 uur.

Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met het Amsterdam UMC, locatie AMC via

telefoonnummer 020-5669111 en vragen naar de dienstdoende kinderarts.

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande dan kunt u maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot

16:00 uur contact opnemen met één van de verpleegkundigen van Emma Dagbehandeling via

telefoonnummer: 020-5665857.