Wanneer doet u de test?

De ochtend na de agonist trigger doet u voor 08.00 uur de LH test die u van ons heeft ontvangen en geeft direct de uitslag via mijn dossier door. Belangrijk: bij een negatieve uitslag (als er 1 roze lijn verschijnt) moet u direct naar de afdeling komen voor urine en/of bloedafname.

Hoe gaat dit onderzoek in zijn werk?

De test dient gedaan te worden met urine in de 7 volgende stappen:

  1. 1. Neem een gesloten verpakking en controleer of er Ovulatietest op staat. Gebruik geen test waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.
  2. 2. Vang wat urine op in een schoon bakje.
  3. 3. Maak het pakje met de test open met droge en schone handen.
  4. 4. Pak de strip aan de zijde vast waar met rode letters LH op de stick staat vermeld en dompel de andere zijde ongeveer 5 seconden in het bakje met urine.
  5. 5. Dit gedeelte mag niet verder dan de rode lijn met `MAX` worden ondergedompeld.
  6. 6. Leg de test op een vlakke, droge ondergrond.
  7. 7. Wacht 5 tot 10 minuten om het resultaat af te lezen.

Belangrijk:

  • De achtergrond mag geen verkleuringen meer laten zien. Wacht echt niet langer dan 30 min voor het aflezen van het resultaat, de test kan foutief een positieve uitslag geven.
  • Als er geen lijnen te zien zijn, is de test waarschijnlijk onjuist uitgevoerd. Mogelijk is er te weinig urine opgenomen door de strip. Houd de strip nogmaals enkele seconden in de urine.

Resultaat van de test

Het resultaat is negatief als er 1 roze lijn verschijnt. Dit is de controlelijn (C) om te zien of de test juist is uitgevoerd. Indien testlijn (T) niet zichtbaar is of zeer licht roze verschijnt heeft het lichaam nog onvoldoende LH aangemaakt om te kunnen spreken van een LH piek. De test kan als negatief worden geïnterpreteerd.

Wat moet u doen na een negatieve LH test?

Het betekent waarschijnlijk dat de agonist trigger niet gewerkt heeft en dat er geen eigen LH golf opgetreden is en ook geen eisprong op gaat treden.

U komt direct naar het ziekenhuis om een bloedtest te laten uitvoeren. Als uit de bloedtest blijkt dat er inderdaad geen LH golf is, is er een (gedeeltelijke) oplossing voor. Uw arts bespreekt met u de mogelijkheden om toch een follikelaspiratie (eicelpunctie) te doen. Soms is een tweede follikelaspiratie in dezelfde behandelcyclus geadviseerd. Bij een negatieve test: gee het via mijn dossier door en bel ons direct op het dienstsein van het CVV via de centrale van het AMC 020-5669111 zodat wij weten dat u eraan komt. Komt u in het weekend? Raadpleeg de folder ”Routebeschrijving naar het CVV in het weekend” op www.amc.nl/cvv onder patiëntenfolders.

Doorgeven uitslag LH test voor 08:00 uur

U geeft de datum van de uitslag aan ons door.

1. Maak altijd een nieuw bericht aan, ga niet door in een oud bericht.

2. Kies ‘Een bericht verzenden’

3. Kies ‘Bericht aan polikliniek of afdeling sturen’

4. Kies ‘Mijn uitslagen’

5. Kies ‘Voortplantingsgeneeskunde AMC’ of ‘Voortplantingsgeneeskunde VUMC’

6. Typ bij onderwerp: uitslag LHtest na trigger!

7. ‘Uw bericht invoeren’: dit veld mag niet leeg blijven, schrijf LH test uitslag met [datum] en [tijdstip]

8. Kies verzenden

Resultaat van de test

Het resultaat is positief als er twee roze lijnen te zien zijn van dezelfde kleur of als de testlijn (T) donkerder is dan de controlelijn (C). Op dit moment is de hoeveelheid LH in uw lichaam maximaal.

Wat moet u doen na een positieve LH test?

Het betekent zeer waarschijnlijk dat de agonist trigger wel gewerkt heeft. Laat ons uiterlijk om 08.00 uur weten wat de uitslag van uw LH¬test is via “Mijn Dossier”. Heeft u onverhoopt geen Mijn Dossier, mail ons onder vermelding van uw achternaam, voorletter(s), geboortedatum en patiënt¬nummer, telefoonnummer en e-mailadres op cvv@amc.nl.

Doorgeven uitslag LH test voor 08:00 uur

U geeft de datum van de uitslag aan ons door.

1. Maak altijd een nieuw bericht aan, ga niet door in een oud bericht.

2. Kies ‘Een bericht verzenden’

3. Kies ‘Bericht aan polikliniek of afdeling sturen’

4. Kies ‘Mijn uitslagen’

5. Kies ‘Voortplantingsgeneeskunde AMC’ of ‘Voortplantingsgeneeskunde VUMC’

6. Typ bij onderwerp: uitslag LHtest na trigger!

7. ‘Uw bericht invoeren’: dit veld mag niet leeg blijven, schrijf LH test uitslag met [datum] en [tijdstip]

8. Kies verzenden

Vragen

Hebt u nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met het CVV, tel. 020–5664287 (tijdens werkdagen tussen 09.00 en 11.00 uur en 14.00 en 16.00 uur). U kunt ons een bericht sturen via “Mijn Dossier” te bereiken via de app ‘Mijn Dossier Amsterdam UMC’ of via www.mijndossier.amsterdam.nl. Dit is de enige veilige manier om met het ziekenhuis te communiceren.