Binnenkort wordt bij u een holteronderzoek gedaan. Tijdens een holteronderzoekwordt uw hartslag gedurende een periode van 24, 48 of 72 uur continu geregistreerd. Hiermee kan de oorzaak van uw klachten zoals hartkloppingen, duizeligheid, wegrakingen, etc. mogelijk worden aangetoond, terwijl u uw dagelijkse bezigheden thuis of op uw werk voortzet. Ook kan de doelmatigheid van een behandeling met medicijnen worden gecontroleerd, of de werking van een pacemaker worden bekeken. Dit gebeurt met een draagbare recorder dat holterkastje wordt genoemd. Het holteronderzoek is pijnloos en er zijn geen risico's aan verbonden.

Voorbereiding

U hoeft geen specifieke voorbereidingen te treffen. Houdt u er rekening mee dat u gedurende de

registratieperiode niet kunt douchen, baden, zwemmen en/of in de sauna kunt gaan.

Onderzoek

Om het holterkastje aan te kunnen sluiten dient u uw bovenlichaam te ontbloten. Alvorens

de plakelektroden op de borst geplakt worden, wordt de huid bijna altijd geschuurd met een

washandje met handalcohol om de doorgifte van het signaal zo optimaal mogelijk te laten zijn.

Zo nodig worden van tevoren de borstharen geschoren. Aan de plakelektrodes zitten draadjes

die worden verbonden met het holterkastje. U krijgt een tasje om uw nek mee, zodat u het

holterkastje gemakkelijk bij u kunt dragen. Probeer te voorkomen dat de plakkers los laten,

want dan kan het onderzoek mislukken. Indien een plakker toch loslaat kunt u deze weer zelf

vastplakken. Aangezien het apparaat vrij kostbaar is verzoeken wij u er voorzichtig mee om te

gaan en vooral contact met vocht en schokken te vermijden. Tevens krijgt u een dagboekje mee. Wij verzoeken u hierin te noteren wat u tijdens het onderzoek doet. U kunt bijvoorbeeld noteren wanneer u gewandeld heeft, wanneer u opgestaan bent, en dergelijke. Tevens vragen wij u te noteren op welk moment u bepaalde klachten ervaart. In het dagboek leest u hier meer over.

Tijdens het onderzoek

Iedere keer wanneer u klachten heeft, vermeldt u in het dagboek: het tijdstip, welke klacht u had en wat u op dat moment deed.

De doktersassistent vertelt u wanneer u de elektrodes kunt verwijderen en wanneer u het

holterkastje met het dagboekje kunt inleveren. Wanneer u het holterkastje in het weekend

komt inleveren zijn de polikliniek en functieafdeling gesloten. U kunt het holterkastje met de

dagboekjes in de daarvoor bestemde brievenbus tegenover de balie deponeren.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw cardioloog.

Nog even dit ...

  • Wilt u zich op de dag van het onderzoek niet insmeren met bodymilk of zonnebrandolie?
  • Kunt u een gemaakte afspraak niet nakomen, meldt u dit dan tijdig bij de polikliniek cardiologie.
  • Gaat u voorzichtig met de holter om; wij verzoeken u de holter niet te openen. Wanneer u de plakkers verwijdert, kunnen plakresten op uw lichaam achterblijven. Deze kunt u het best verwijderen met olie, bijvoorbeeld slaolie of babyolie. Het kan zijn dat de huid op de plek van de plakkers rood is. Deze rode vlekken kunt u insmeren met een vette crème, bijvoorbeeld vaseline.
  • Wilt u de holter op de afgesproken tijd terugbrengen, want de holter is weer nodig voor een volgende patiënt.

Vragen

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de functieafdeling Cardiologie, ziekenhuis gebouw 4D 018, telefoon (020) 4442555.