Jouw dokter heeft voor jou een Holter onderzoek aangevraagd. Een holter is een klein kastje dat jouw hartritme in de gaten houdt. Het kastje draag je 1 of 2 dagen bij je in een schoudertasje. Om je goed voor te bereiden op dit onderzoek is het goed om deze tekst te lezen. Hierin wordt duidelijk wat er allemaal komt kijken bij een Holter onderzoek. Als iets niet duidelijk is, vraag dan je ouders om uitleg.

Waarom wordt een Holter onderzoek uitgevoerd?

Het doel van dit onderzoek is om eventuele afwijkingen in het ritme van jouw hartslag te kunnen registreren. Dit doen we door continu de activiteit van jouw hart te meten, 1 of 2 dagen lang. Hier voel jij niets van. Klachten die veroorzaakt kunnen worden door het hart, zoals hart-kloppingen, duizeligheid of wegrakingen kunnen op deze manier in kaart worden gebracht. Soms heeft de dokter jou medicijnen gegeven. Met een Holter onderzoek kan worden bekeken of de medicijnen goed werken.

Wat houdt een Holter onderzoek in?

Een holter is een klein kastje dat jouw hartritme in de gaten houdt. Het kastje draag je 1 of 2 dagen bij je in een schoudertasje. Je krijgt 4 stickers op de borst geplakt. Hiernaast in het plaatje kun je zien waar de stickers worden geplakt. Deze stickers zijn verbonden met het kastje.

Hoe gaat een Holteronderzoek?

Nadat je je hebt gemeld bij de balie van de polikliniek Hartcentrum, word je opgehaald door de doktersassistent. De doktersassistent neemt je mee naar een aparte kamer waar het Holter kastje wordt aangesloten. Na een korte uitleg zal worden gevraagd om het bovenlijf te ontbloten.

De 4 stickers zullen worden opgeplakt en het kastje zal worden aangesloten en aangezet. Het kastje krijg je mee in een klein schoudertasje. Het aansluiten van het kastje duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. Als je vragen hebt kan je die stellen aan de doktersassistent. De dokters-assistent verteld ook of jij de Holter 1 of 2 dagen moet dragen. Dit beslist de dokter. Het is belangrijk dat je alles doet wat je normaal ook doet, bijvoorbeeld sporten. Je merkt helemaal niets van de meting.

Als je merkt dat een sticker los zit, zorg dan dat deze zo snel mogelijk weer is opgeplakt met een stukje extra tape. Zo krijgt jouw dokter het beste beeld van jouw hart.

Het Holter dagboekje

Om bepaalde klachten of bezigheden te kunnen koppelen aan de dingen die de Holter heeft geregistreerd, krijg je een dagboekje mee. Hierin vul je in wanneer je klachten hebt of wanneer je gaat sporten of juist ontspannen. Voorbeelden van klachten zijn: hartkloppingen, duizelig-heid, licht gevoel in het hoofd, wegraking, pijn op de borst, misselijkheid, hartritmestoornis, vermoeidheid, kortademigheid of benauwdheid.

Het is belangrijk dat wanneer er klachten ontstaan waarbij je pijn op de borst hebt of het gevoel hebt dat je wegraakt, je dit wel direct vertelt aan je vader of moeder of aan iemand anders die bij je in de buurt is. Dit is belangrijk omdat in sommige gevallen de klachten je nog zieker kunnen maken. Daarom moeten sommige klachten extra onderzocht worden.

Hoe kun je je zo goed mogelijk voorbereiden op een Holter onderzoek?

Een Holter onderzoek wordt zo goed mogelijk uitgevoerd wanneer je voorafgaand aan het onderzoek aan de volgende dingen denkt:

  • Gebruik voor het aansluiten van het kastje geen bodymilk, bodylotion, olie of zonnebrand- crème, de elektroden blijven dan minder goed zitten.
  • Tijdens zowel het aansluiten van de Holter, als tijdens de Holter registratie is het prettig om ruime kleding te dragen.
  • Kom op tijd, het liefst een kwartier van te voren.

Wat is belangrijk tijdens een Holteronderzoek?

Een Holter onderzoek wordt zo goed mogelijk uitgevoerd wanneer je tijdens het dragen van het kastje aan de volgende dingen denkt:

  • Gebruik geen elektrische dekens tijdens de registratie. Deze geven erg veel storing.
  • Je mag niet douchen tijdens de Holter registratie, het kastje kan niet tegen water en je mag het kastje niet af doen.
  • Ga voorzichtig om met het kastje en maak deze niet open.

Wanneer is het onderzoek klaar?

Nadat je het Holter kastje minstens 20 uur hebt gedragen, mag je thuis de stickers verwijderen van je lichaam. Je kunt het snoertje van het kastje loskoppelen en de stickers weggooien. Er kunnen plakresten op jouw lichaam achterblijven na het verwijderen van de stickers. Deze plak-resten zijn het beste weg te poetsen met olie, bijvoorbeeld slaolie of baby olie. Wanneer de huid onder de plakker een beetje rood is, dan kan je deze insmeren met een vette crème zoals bijvoorbeeld vaseline.

Lever de Holter recorder in!

De Holter is een zeer kostbaar apparaat, en het ziekenhuis heeft maar een beperkt aantal kastjes beschikbaar. Om te zorgen dat wij er genoeg hebben voor andere patiënten, en om het kastje zo snel mogelijk uit te kunnen lezen, vragen wij je om het kastje in te leveren op de dag dat je het kastje afkoppelt. Je kunt het kastje en het ingevulde dagboekje inleveren volgens het onderstaande schema bij polikliniek Hartcentrum. Je kunt het kastje achterlaten in de kast links naast de balie, waar een bakje staat met “Holter terug”.

Waar moet je je melden voor het aansluiten van het kastje?

Voor het aansluiten van het kastje meld je je bij de balie van de polikliniek Hartcentrum, C2. Dat is in bouwdeel C op de tweede verdieping, boven de hoofdingang.

Inleverschema van de Holter recorder en het dagboekje

Aangesloten

Inleveren

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
in de ochtend voor 12:00 uur.

De volgende dag voor 11:00 uur in het bakje links van de meldbalie van de polikliniek Hartcentrum C2 met daarop “Holter terug”.

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
in de middag na 13:00 uur.

De volgende dag tussen 15:00 en 16:00 uur in het bakje links van de meldbalie van de polikliniek Hartcentrum C2 met daarop “Holter terug”.

Vrijdag.

In een plastic tasje op zaterdag of zondag bij de receptie hoofdingang tussen 08:00 – 20:00 uur.

Wanneer krijg je de uitslag?

Jouw dokter bespreekt de uitslag van het onderzoek tijdens de eerstvolgende controleafspraak of belafspraak.

Kun je niet op de afgesproken tijd komen?

Als je niet kunt komen op de afgesproken tijd, dan is het belangrijk dat je dit meldt aan de polikliniek Hartcentrum. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8:45-16:30 uur.

Het telefoonnummer is 020 – 566 37 94. Je kunt ook mailen naar polihartcentrum@amc.nl of aangeven dat je verhinderd bent via Mijn Dossier.

Heb je nog vragen?

Als je nog vragen hebt, stel die dan aan je ouders, of aan de dokter. Ook kan je nog vragen stellen aan de doktersassistent die het kastje aansluit.

Vul het dagboekje in

Holterkastje mag niet nat worden

Lever de holter op tijd in!

Hartcentrum

Amsterdam UMC heeft één hartcentrum; onze artsen en verpleegkundigen werken op twee locaties: AMC en VUmc. Afhankelijk van de diagnose en behandeling wordt u geholpen op locatie AMC of locatie VUmc. Voor vragen kunt u altijd terecht bij uw zorgverlener.

Website: www.amsterdamumc.nl/nl/hartcentrum

Aantekeningen