Afhankelijk van de kwaliteit van uw afweer (uitgedrukt in uw CD4-getal), kunnen er oogheelkundige problemen ontstaan. In het algemeen geldt dat hoe lager de afweer hoe groter de kans op infecties is. Deze kunnen ook voorkomen zonder dat u klachten heeft. Om eventuele infecties zo snel mogelijk vast te stellen en te behandelen, verricht de oogarts een oogheelkundig onderzoek.

Oogheelkundige problemen

Het oogheelkundig onderzoek houdt in dat beide ogen volledig nagekeken worden. U krijgt pupilvergrotende oogdruppels toegediend, waarna de oogarts uw ogen beter kan bekijken. Het onderzoek duurt ongeveer dertig minuten. Uw pupillen kunnen als gevolg van de druppels nog enkele uren vergroot blijven. Wij raden u daarom aan een zonnebril mee te nemen. Ook beïnvloedt dit uw zicht. Zelf autorijden of fietsen wordt daarom afgeraden. Het heeft de voorkeur per openbaar vervoer te komen.

Oogheelkundig onderzoek

Het oogheelkundig onderzoek houdt in dat beide ogen volledig nagekeken worden. U krijgt pupil vergrotende oogdruppels toegediend, waarna de oogarts uw ogen beter kan bekijken. Het onderzoek duurt ongeveer dertig minuten. Uw pupillen kunnen als gevolg van de druppels nog enkele uren vergroot blijven. Wij raden u daarom aan een zonnebril mee te nemen. Ook beïnvloedt dit uw zicht. Zelf autorijden of fietsen wordt daarom afgeraden. Het heeft de voorkeur per openbaar vervoer te komen.

Lees meer in de folder HIV en het oog

Meer over HIV en het oog