Indien u bent doorverwezen uit een ander ziekenhuis dan zal u een groot deel van de behandeling en nazorg in het eigen ziekenhuis kunnen krijgen.Amsterdam UMC werkt nauw samen met het doorverwijzend ziekenhuis en zal zorgdragen voor snelle communicatie met uw hoofdbehandelaar. Zodra u verwezen wordt voor aanvullende behandeling in Amsterdam UMC kunt u terecht voor vragen of problemen bij Amsterdam UMC-colorectale chirurgie

Het team benigne colorectale Chirurgie bestaat uit:

  • Chirurgen
  • Fellow chirurgen
  • Doktersassistenten
  • Stomaverpleegkundigen
  • Daarnaast zult u te maken krijgen met chirurgen in opleiding en co-assistenten als onderdeel van het team.

Heeft u vragen over uw afspraken dan kunt u bellen op telefoonnummer 020 444 11 00.

De doktersassistenten zijn uw eerste aanspreekpunt voor medisch inhoudelijke vragen en kunt u bereiken op werkdagen tussen 09:00-11:00 uur op telefoonnummer 06 52 51 55 22.

Voor vragen over het stoma(materiaal) kunt u contact opnemen met de stomaverpleegkundigen op telefoonnummer 020 444 045 8.

Bij spoedeisende problemen kunt u het beste uw huisarts of de Spoedeisende Hulp bellen: 020 444 36 36. Algemeen telefoonnummer Amsterdam UMC: 020 444 44 44.

Amsterdam UMC:

Bezoekadres polikliniek Bezoekadres ziekenhuis

De Boelelaan 1118 De Boelelaan 1117

1081 HZ Amsterdam 1081 HV Amsterdam

Receptie H