Uw kind heeft op jonge leeftijd een openhartoperatie moeten ondergaan vanwege een hartafwijking, hiervoor is uw kind onder controle van een van onze kindercardiologen. Naast het controleren van het hart vinden wij het belangrijk dat er aandacht is voor de lichamelijke conditie, ontwikkeling en het welzijn van uw kind. Zowel de onderliggende hartafwijkingen als een openhartoperatie of andere behandelingen kunnen van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van uw kind. Daarom nodigen wij uw kind en u uit voor afspraken op de Follow Me Kindercardiologie. Bij de polikliniek zijn verschillende artsen en andere zorgverleners betrokken, zoals psychologen en fysiotherapeuten. Eventuele problemen kunnen zo tijdig worden opgespoord en behandeld.

In deze brief leest u wat u kunt verwachten tijdens de afspraak met uw kind op de Follow Me Kindercardiologie.

Dag 1

De eerste dag heeft u met uw kind een afspraak bij de kindercardioloog voor een echo van het hart en een afspraak bij de psycholoog voor een ontwikkelings- en intelligentieonderzoek. Voorafgaand vult u verschillende vragenlijsten in, deze worden besproken tijdens de afspraak. Aan het einde van de dag krijgt uw kind een aantal stickers opgeplakt en een klein kastje mee dat het hartritme in de gaten houden, een Holteronderzoek. Nadat het kastje een dag gedragen is moet deze weer worden teruggebracht. Instructies hiervoor krijgt u tijdens uw bezoek aan het consult.

Dag 2

Naast de bovenstaande afspraken, krijgt uw kind ook een aparte afspraak bij de kinderfysiotherapeut. Deze afspraak wordt voor of na bovenstaande dag ingepland. Bij de afspraak met de fysiotherapeut zullen er meerdere testjes af worden genomen. Aan het einde van de afspraak wordt er tevens ook een klein kastje (ActivPAL) op het bovenbeen van uw kind geplakt. Dit kastje zal een week lang de fysieke activiteit levels van uw kind meten. De ActivPal kan naderhand via de post naar het Amsterdam UMC worden teruggestuurd.

Voor uitgebreide informatie over de verschillende onderzoeken zie de link en QR-code verderop en de bijgevoegde informatiefolders.

Zorgverleners

Op de laatste pagina van deze folder ziet u een uitgebreid overzicht van de betrokken zorgverleners en op welke dag u deze ziet. Na afloop van jullie bezoek aan de polikliniek, bespreekt het team de bevindingen over uw kind. U ontvangt een telefonische afspraak waarin de uitslagen met u besproken zullen worden. De resultaten ontvangt u ook via een digitale brief in Mijn Dossier. Deze brief wordt ook verzonden naar uw huisarts.

Voorbereiding op de afspraak van uw kind en u op het Follow Me spreekuur

Vragenlijsten

U ontvangt van ons een brief met daarin de bevestiging van de afspraak op onze Follow Me Kindercardiologie. Als voorbereiding op deze afspraak vragen wij u een aantal vragenlijsten in te vullen. De informatie uit deze vragenlijsten wordt door meerdere zorgverleners gebruikt tijdens uw afspraak.. Het is dan ook van groot belang dat u deze vragenlijsten invult voor uw bezoek.. Wij besteden bij de Follow Me aandacht aan de gezondheid en ontwikkeling van uw kind, maar ook aan eventuele zorgen, angsten en stress bij uw kind en bij u als ouder(s). De vragenlijsten worden deels tijdens jullie polibezoek besproken en deels telefonisch door de psycholoog. De terugkoppeling van de vragenlijsten over u als ouders vindt altijd telefonisch plaats na jullie bezoek. De vragenlijsten bevinden zich in twee verschillende online portalen: Mijn Dossier (vragen over de gezondheid van uw kind) en KLIK (vragen over zorgen, angsten en stress) Om de vragenlijsten in te vullen is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt bij beide online portalen: Mijn Dossier en KLIK. Zie voor de informatie over het aanmelden bij deze portalen de bijgevoegde informatiebrieven.

Wij vragen u om de vragenlijsten uiterlijk 1 week voorafgaand aan het bezoek in te vullen zodat de zorgverleners zich goed kunnen voorbereiden.

Wetenschappelijk onderzoek

Om de zorg voor kinderen met een aangeboren hartafwijking te blijven verbeteren vragen wij u tijdens uw bezoek of we de verzamelde resultaten anoniem mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

Hoe lang duurt het bezoek aan de Follow Me Kindercardiologie?

Op Dag 1 zijn de afspraken over ongeveer vier uur gespreid, hierbij is ook een pauze meegerekend waarin jullie wat kunnen eten en drinken.

Indien uw kind is opgeroepen voor de kinderfysiotherapeut duurt de afspraak op Dag 2

anderhalf uur.

Wat moet ik meenemen naar de polikliniek?

  • Identiteitspapieren van u als ouders en van uw kind.
  • Voldoende te eten en te drinken voor uw kind en uzelf
  • Sportkleding voor uw kind, zie hieronder

Moet mijn kind speciale kleding aan?

Dag 1: Voor Dag 1 adviseren wij makkelijk zittende kleding. De echo van het hart wordt uitgevoerd met ontbloot bovenlijf.

Dag 2: Voor Dag 2 adviseren wij makkelijk zittende sportkleding en sportschoenen indien uw kind is opgeroepen voor de kinderfysiotherapeut.

Mogen wij als ouders bij de onderzoeken aanwezig zijn?

Als ouder(s) bent u bij bijna alle onderzoeken aanwezig. Bij het intelligentieonderzoek met de psycholoog bent u in principe niet aanwezig. De richtlijn van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) schrijft voor dat de psycholoog en het kind dit samen doen, vanwege de concentratie van het kind. Mocht dit een bezwaar voor u zijn, dan kunt u dat uiteraard met ons overleggen.

Doorverwijzing

Het kan zijn dat er bij de onderzoeken specifieke problemen bij uw kind naar voren komen. In overleg met u, en soms ook met de huisarts of lokale kinderarts, bekijken wij welke aanvullende zorg of behandeling voor uw kind geschikt is.

G:\divc\EKZ afdelingen\CAR Follow Me\Logistiek\Patienteninformatie\Folder\QR - AMC kindercardiologie - niet FM.pngWilt u meer weten?

Om een indruk te krijgen van de onderzoeken die worden gedaan bij de Follow Me, kunt u de filmpjes bekijken op de website door de QR-code te scannen met uw smartphone. Of via de volgende websitelink: https://www.amc.nl/web/mijn-kind-heeft-een-afspraak-1/cardiologie-kind.htm

Contact

Voor vragen en opmerkingen tot aan de eerste afspraak of het verzetten van uw afspraak kunt u contact opnemen met een medewerker van de Follow Me Kindercardiologie, locatie AMC (Emma Kinderziekenhuis).

Mailadres: followmekindercardiologie@amsterdamumc.nl

Voor het verzetten van uw afspraak op de Follow Me Polikliniek kunt u contact opnemen met het bovenstaande mailadres of bellen naar 06-50018605.

Bewaar deze en bijgevoegde formulieren goed tot aan de afspraak.

Zo is voor u duidelijk wat er van u verwacht wordt vooraf aan de afspraak.

Zorgverleners

De arts vinkt hieronder de zorgverleners aan die u en uw kind zullen zien tijdens de afspraken op het Follow Me spreekuur.

Dinsdagochtend – Dag 1

Afbeeldingsresultaat voor check icon

\\amc.intra\users\N\nestevens\home\My Pictures\PNG\PICU folder\hart.png

KINDERCARDIOLOOG EN CASEMANAGER

Omdat uw kind geopereerd is aan het hart zullen de kindercardioloog en de casemanager de gezondheid van het hart controleren. Dit zijn niet altijd dezelfde zorgverleners die uw kind tijdens de andere policontroles nakijken.

Afbeeldingsresultaat voor check icon

\\amc.intra\users\N\nestevens\home\My Pictures\PNG\PICU folder\smiley.png

KINDERPSYCHOLOOG

Het hebben van een hartafwijking en het ondergaan van hartoperaties kunnen ingrijpend zijn en bij ouders en kinderen stress veroorzaken. De kinderpsycholoog zal daarom de vragenlijsten, die u (en uw kind) in KLIK heeft ingevuld, met u bespreken.

Afbeeldingsresultaat voor check icon

COGNITIEF ONDERZOEK

Tijdens het polibezoek wordt er ook een ontwikkelings- en intelligentieonderzoek gedaan.

Dag 2

\\amc.intra\users\N\nestevens\home\My Pictures\PNG\PICU folder\treadmill - Nanette gemaakt.pngKINDERFYSIOTHERAPEUT

Indien er aanwijzingen zijn dat uw kind moeite heeft met inspannen zal er een controle plaatsvinden bij de kinderfysiotherapeut om verder onderzoek te doen naar de inspanning van uw kind.

Verwijzingen

KLINISCHE GENETICA

Indien er aanwijzingen zijn voor een erfelijke hartaandoening dan zal u worden verwezen naar een klinisch geneticus.

OVERIGE ZORGVERLENERS

Indien er problemen naar voren komen tijdens het polibezoek zullen wij u verwijzen naar de juiste zorgverlener.