Voor u is een echo-onderzoek van het aangekruiste gewricht afgesproken, waarbij een injectie met medicijnen wordt gegeven:

O Schoudergewricht

O AC gewricht

O Slijmbeurs schouder

O Heupgewricht

O Slijmbeurs heup

O Anders, nl: ______________

Meldt u zich op de locatie die in uw afsprakenbrief staat.

Het onderzoek

Meestal zijn reeds foto’s van het betreffende gewricht gemaakt waarop alleen de omtrek en structuur van het bot te zien zijn. Bij een echogeleide injectie wordt een combinatie van Kenacort (triamcinolonacetonide) en Bupivacaïne in het gewricht of slijmbeurs ingebracht.

De radioloog, een gespecialiseerd arts, brengt met behulp van echografie een naald in het gewricht of slijmbeurs.

Als u het gewricht of aangedane slijmbeurs ontspannen houdt, heeft u vrijwel geen last van het inbrengen van de naald. Eventueel wordt de huid van tevoren verdoofd. Om infecties te voorkomen, wordt tijdens het onderzoek het betreffende gebied met een steriele doek afgedekt en draagt de arts steriele handschoenen. De procedure duurt over het algemeen ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

U mag na dit onderzoek niet zelf autorijden, laat u daarom ophalen of begeleiden. In

sommige gevallen is het raadzaam het gewricht na de injectie niet zo zwaar als normaal

te belasten. Indien de injectie gecombineerd wordt met een diagnostische echo wordt de

uitslag van dit onderzoek aan uw behandelend arts doorgegeven. Van hem of haar krijgt u

vervolgens de uitslag van het onderzoek te horen.

Tot besluit

Voor u is een bepaalde tijd gereserveerd. Bent u niet in staat de gemaakte afspraak na

te komen, geef dit dan tijdig door aan de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde,

telefoon (020) 444 4200.

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek

beschreven is zoals het meestal verloopt.

Vragen

Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw behandelend arts of de afdeling

radiologie en nucleaire geneeskunde telefoon (020) 444 4200.