Echocardiografie via de slokdarm is een techniek om met behulp van geluidsgolven waardevolle informatie over de bouw en werking van het hart te krijgen. Op deze wijze kan nauwkeurig de werking van de hartspier en de hartkleppen worden bekeken. Meestal is het mogelijk om goede opnames te verkrijgen met de plaatsing van de transducer (zendertje) dat op de borstkas wordt geplaatst; het hart wordt dan vanaf de voorzijde beoordeeld. Om de dieper gelegen delen van het hart te kunnen bekijken is het soms nodig een echocardiogram via de slokdarm te maken; het hart wordt dan vanaf de achterzijde bekeken. Een soepele buigzame slang met daarin een echo-zender gemonteerd wordt via de keel in de slokdarm gebracht en zodoende kan het onderzoek gedetailleerde informatie opleveren.

Voorbereiding

Voor een goed verloop is het van groot belang dat u tijdens het onderzoek nuchter bent. Vindt

het onderzoek 's ochtends plaats. Dan mag u vanaf de voorgaande avond 24.00 uur niets meer

eten en drinken. Vindt het onderzoek in de namiddag plaats, dan mag u na een licht ontbijt

niets meer eten en drinken. Als u vanwege diabetes insuline spuit. Vraagt u dan aan uw arts

instructies met betrekking tot overbrugging van de nuchtere periode.

Het onderzoek

Als u een gebitsprothese (kunstgebit of 'plaatje') hebt, doet u dit eerst uit. Vervolgens wordt

een verdovingsmiddel in uw keel gesproeid: u krijgt dus in principe geen prik of injectie. Ter

bescherming van de slang krijgt u een bijtring tussen de tanden. Daarna wordt de slang in uw

mond gebracht terwijl u gevraagd wordt deze 'weg te slikken'. Het onderzoek duurt twintig tot

dertig minuten.

Na het onderzoek

De verdoving is na circa een uur uitgewerkt en na dit uur mag u voorzichtig proberen wat water

te drinken. Gaat dit goed dan kunt u ook andere dingen gaan eten of drinken.

Nog even dit

U wordt verwacht op: ___________________________________________________________

Datum: ___________________________________________________________

Tijd: ___________________________________________________________

Plaats: poli/functie afdeling Cardiologie in het ziekenhuis 4 D 018.

Mocht u uw afspraak niet na kunnen komen meldt u dit dan tijdig bij ons.

Vragen

Neemt u contact op met onze afdeling op telefoonnummer: (020) 4442555 .