Binnenkort krijgt u een decompressie-operatie van de oogkas. Uw oogarts heeft u verteld wat er precies gaat gebeuren. De ingreep vindt plaats onder narcose en duurt ongeveer twee uur als beide zijden geopereerd worden. U mag meestal op de dag na de ingreep naar huis.

Wat is belangrijk vóór de ingreep?

 • Als u “bloedverdunners” gebruikt, hoort u van de arts of u hier tijdelijk mee moet stoppen. Uw arts zal overleggen met uw huisarts of de arts die het medicijn heeft voorgeschreven.
 • Gebruik vanaf een week voor de operatie tot en met een week na de operatie geen medicijnen die de bloedstolling beïnvloeden, zoals aspirine, ascal, persantin en ibuprofen.
 • Neem maatregelen ten aanzien van uw huishouden. Na de ingreep kunt u misschien niet meteen alle huishoudelijke taken uitvoeren.
 • Zorg dat u na de ingreep twee tot drie weken niet hoeft te werken.
 • U mag de eerste 6 weken na de ingreep niet vliegen.
 • Zorg dat u paracetamol en gaasjes in huis heeft.

Hoe verloopt de ingreep?

De oogarts verwijdert een gedeelte van de botwanden van de oogkas, waardoor er meer ruimte in de oogkas ontstaat. Verder wordt oogkasvet dat zich achter de oogbol bevindt verwijderd.
De uitpuiling van het oog neemt hierdoor af en als u slecht ziet omdat de oogzenuw onder druk staat, wordt de druk op de oogzenuw verminderd.

De oogkaswanden kunnen op verschillende manieren operatief worden benaderd. De benadering is van boven, van onderen of van opzij. Verder kunnen één, twee of drie botwanden gedeeltelijk verwijderd worden. Dit is afhankelijk van de ernst van de uitpuiling van het oog. De keuze van de benadering is afhankelijk van de uitpuiling van de ogen en van de voorkeur van de oogarts.
Om de oogkas te benaderen wordt aan de zijkant van het oog of zijkant van het bovenooglid een kleine snee gemaakt. De andere snede vindt plaats bij het slijmvlies aan de neuskant en is voor u niet zichtbaar.

Een decompressie-operatie heeft vrijwel altijd een goed resultaat. Als er twee oogkaswanden worden verwijderd dan is het effect op de uitpuiling ongeveer 3 millimeter. Worden er 3 wanden verwijderd dan is het effect ongeveer 5 millimeter. Wanneer meer ruimte nodig is, worden grotere delen van de botwanden en meer vet verwijderd.

U krijgt na de operatie meestal een drain in de oogkas om zwelling te voorkomen, deze wordt na 1 (of soms 2) dag(en) verwijderd door de arts van de afdeling waar u bent opgenomen.

Wat zijn mogelijke complicaties?

 • Gevoelsstoornissen rond het operatiegebied. Deze verminderen meestal na een aantal weken tot maanden.
 • Dubbelzien dat door de operatie is ontstaan verbetert soms spontaan. Zo niet, dan kan er een dubbelzien operatie worden uitgevoerd zodra uw oogstand en oogbewegingen stabiel zijn.
 • Stuwing in de kaakholte. Door de verplaatsing van de oogkasinhoud na verwijdering van botwanden van de oogkas kan de afvoer van de kaakholte naar de neusholte belemmerd worden. U heeft een pijnlijk, vol gevoel in het hoofd en de uitpuiling van het oog kan weer toenemen. Deze complicatie is zeldzaam en kan goed door de KNO-arts behandeld worden.
 • De kans op blijvende schade aan het gezichtsvermogen van een of beide ogen als gevolg van een orbita-decompressie operatie is zeer klein: minder dan 1%.

Wat is belangrijk na de ingreep?

 • Houd de wond zo droog mogelijk.
  Douchen mag als de straal van de wond wordt afgekeerd.
  U mag de eerste drie weken niet zwemmen.
 • Probeer korstjes niet zelf te verwijderen.
 • Start uw antistollingstherapie na de ingreep in overleg met uw arts.
 • U mag de eerste twee weken niet langdurig bukken, zware voorwerpen tillen of zware lichamelijke inspanning verrichten.
 • Gebruik oogdruppels/gel/zalf zoals aangegeven op het recept.
 • Gebruik antibiotica of andere medicijnen, zoals aangegeven op het recept.
 • Slaap op een extra kussen en bij voorkeur op de rug.
 • U mag de eerste 3 weken niet hard de neus snuiten.
 • Vanaf de eerste dag na de operatie adviseren wij om de oogspieren te gaan oefenen, 3 keer per dag in alle blikrichtingen.
  Een instructievideo over hoe u het beste kan oefenen vindt u op de volgende site: https://www.amsterdamumc.nl/oefenen-oogbewegingen, of door het scannen van de QR code.
 • Bij pijn kunt u paracetamol nemen.
 • Bij twijfel: overleg met uw oogarts of huisarts.

Hechtingen

De hechtingen worden 7 tot 10 dagen na de ingreep door uw huisarts of door uw oogarts verwijderd.

Wat is “normaal” na de operatie?

 • Enig bloed- of vochtverlies uit de wond, uit de neus of in de keel gedurende de eerste week na de operatie.
 • Blauwe, gezwollen oogleden gedurende de eerste twee weken na de operatie.
 • Het operatiegebied kan enkele weken tot maanden gevoelig zijn.

Wat is niet “normaal” na de operatie en wanneer moet u ons bellen?

 • U ziet veel slechter dan voor de operatie.
 • U kunt uw oog veel slechter bewegen dan voor de operatie.
 • Uw ooglid zwelt enorm op of er is een bloeding die niet te stoppen is.

Contact


Locatie

Telefoon (tijdens kantooruren)

Telefoon (buiten kantooruren)

E-mailadres

VUmc

Receptie R,

2de verdieping

020 444 1170

020 444 4444

oogheelkunde@amsterdamumc.nl

(niet-spoedeisende zaken)

AMC

Receptie A2,

2de verdieping

020 566 3100

020 566 9111

idem

Operatieplanning

Amsterdam UMC

020 444 1170

n.v.t

oogoperatie@amsterdamumc.nl

(niet-spoedeisende zaken)

www.amsterdamumc.nl/oogheelkunde