Praten over seks is lastig, zowel voor de patiënt als voor de arts en de verpleegkundige. Het is moeilijk om algemene richtlijnen te geven hoe hier mee om te gaan na (of met) een hartaandoening. Daarbij is het beleven van de seksualiteit en intimiteit zeer persoonlijk en heeft een ieder hier zijn eigen patroon in ontwikkeld. Toch willen wij een paar opmerkingen maken.Het is heel normaal als u in de herstelfase geen zin in seks heeft. Het verwerkingsproces van het hebben van een hartaandoening en opbouwen van conditie heeft tijd nodig. Voor de eerste keer na de ziekenhuisopname weer vrijen is spannend en soms valt het tegen. Wees niet te snel teleurgesteld als het niet verloopt zoals u wenst. Zowel u als uw partner zullen weer vertrouwen moeten krijgen, de angst overwinnen en opnieuw vertrouwd moeten raken met elkaar. Dit kost tijd. Laat u niet weerhouden om gewoon het op een ander moment opnieuw te proberen.

Angst en onzekerheid

Vrijen is op zich een ontspannende aktiviteit, maar door een aandoening aan het hart kunt u het

gevoel krijgen dat het een te inspannende bezigheid is. Deze inspanning kan zowel bij u als bij

de partner angst en onzekerheid geven. Als de partner bang is voor het opnieuw ontstaan van

hartklachten bij u, zal hij/zij misschien afzien van seksualiteit. Een open gesprek over angst,

bezorgdheid en de onzekerheid die beiden voelen, kan die spanning voorkomen. Het heeft geen

zin om elkaar te ontzien of te forceren. Belangrijk is om met elkaar te vrijen wanneer beiden

daar aan toe zijn.

Pijn op de borst

Veel mensen zijn bang om pijn op de borst te krijgen tijdens de geslachtsgemeenschap. Er

bestaat angst dat geslachtsgemeenschap te veel inspanning kost voor het hart.

Geslachtsgemeenschap kost evenveel inspanning als het oplopen van een trap in huis, of als

het maken van een stevige wandeling. Wanneer deze activiteiten geen pijn op de borst of

benauwdheidsklachten opleveren, dan kunt u gerust weer geslachtsgemeenschap hebben.

Het is belangrijk dat u de seksualiteit niet gaat vermijden. De ontspanning, plezier en intimiteit

kunnen juist het vertrouwen in het lichaam weer vergroten.

Gebruik van nitrobaat (Nitrospray/isordil)

Wanneer u pijn op de borst verwacht tijdens het vrijen of wanneer u daar bang voor bent, dan

kunt u van tevoren een tabletje (bij Nitrobaat een half tabletje) of spray onder de tong nemen.

Mocht u tijdens het vrijen pijn op de borst krijgen of benauwd worden, las dan een pauze in.

Gaan de klachten niet weg, ook dan kunt u gerust een tabletje of spray onder de tong nemen.

De pijn of benauwdheid die door het zuurstoftekort van de hartspier wordt veroorzaakt, behoort

dan weg te gaan. Moet u regelmatig of in toenemende mate gebruik maken van bovenstaande

middelen, deel dit dan mee aan uw arts (huisarts of cardioloog) bij het eerstvolgende bezoek.

Wat te doen als de klachten niet overgaan

Nemen de klachten niet af, of zijn de klachten van dien aard dat u zich er niet gerust onder voelt dan kunt u uw huisarts benaderen. Ook kunt u de eerste harthulp van het VU medisch centrum bellen. Bij zeer ernstige hartklachten adviseren wij u direct de ambulance (telefoon 112) te bellen.

Bijwerkingen van medicijnen

Impotentie, kortademigheid en afname van het uithoudingsvermogen kunnen ook worden

veroorzaakt door medicijnen. Aanpassing van de dosering of verandering van medicatie kan dan

uitkomst bieden. Als u een van deze bijwerkingen heeft, overleg dan met uw cardioloog, wat de

mogelijkheden zijn.

Vragen

Bij vragen kunt u contact opnemen met zorgeenheid Cardiologie locatie 5 D, T: (020) 444 3950.

Eerste Harthulp (EHH), T: (020) 444 4800.