Zoals voorgesteld door uw hemofiliebehandelaar, ondergaat u binnenkort een DDAVP test. In deze folder leest u wat een DDAVP test is. Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u deze stellen aan de hemofilieverpleegkundige.

Wat is DDAVP?

DDAVP (desmopressine) is een medicijn. Dit medicijn zorgt ervoor dat er meer Von Willebrand factor in het bloed komt en dat de hoeveelheid factor VIII (8) stijgt. De waardes van Von Willebrandfactor en factor VIII (8) kunnen door DDAVP zoveel stijgen dat er tijdelijk geen tekort meer is aan deze factoren.

De DDAVP test wordt verricht bij mensen met:

 • Een milde vorm van hemofilie A
 • De ziekte van Von Willebrand type 1 of 2 met een Von Willebrandfactor activiteit lager dan 40%
 • Soms bij andere stollingsstoornissen.

DDAVP mag niet gebruikt bij mensen die:

 • 70 jaar of ouder zijn
 • Hart- en vaatziekten hebben
 • Zwanger zijn
 • De ziekte van Von Willebrand type 2B hebben.

Wat is het doel van de test?

Elk mens reageert verschillend op DDAVP. Daarom is het belangrijk dat we met een testdosis controleren tot hoe hoog iemands Von Willebrandfactor en factor VIII (8) stijgen. Zo weten we of u met DDAVP voldoende stollingsfactoren aanmaakt om bijvoorbeeld een veilig een ingreep te ondergaan. Bij voldoende stijging kan DDAVP ook gebruikt worden bij bloedingen.

Toepassing

In welke situatie DDAVP gebruikt kan worden hangt af van de mate van stijging van de Von Willebrandfactor en factor VIII (8). Voorbeelden waarbij DDAVP kan worden gebruikt:

 • Tandheelkundige ingrepen
 • Kleine operaties
 • Beginnende spier- of gewrichtsbloedingen
 • Neusbloedingen

DDAVP kan toegediend via een infuus, een onderhuidse injectie of via een neusspray (Octostim).

Hoe verloopt de test?

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de balie: kinderen op A0 bij wachtkamer 1 en volwassenen op A2 of bij de dagbehandeling op F5. Dit hoort u vooraf. De hemofilieverpleegkundige haalt u daar op. Tijdens de behandeling zit u op een stoel op de dagbehandeling. Uw bloeddruk en hartslag worden vooraf -en tijdens de test gemeten. Via een vleugelnaald (een kleine naald) wordt bloed afgenomen voor het bepalen van de beginwaarde van de Von Willebrand factor en factor VIII (8).

Hierna krijgt u met een kleine naald een onderhuids prikje met DDAVP toegediend. Dit is in de buik of in het bovenbeen. De dosis DDAVP is afhankelijk van uw lichaamsgewicht.

Vervolgens wordt 1,5 uur en 4 uur na toediening van de DDAVP opnieuw bloed afgenomen om de piekwaarde te meten (na 1,5 uur) en te meten of Von Willebrandfactor en factor VIII (8) voldoende hoog blijven (na 4 uur). De hele test duurt ongeveer 6 uur, afhankelijk van het aantal bloedafnames. Soms is het nodig dat ook nog op andere tijdstippen bloed af te nemen. Wij informeren u hier vooraf over.

Tussen de behandelingen door kunt in het ziekenhuis rondlopen, maar wij willen u vragen het ziekenhuisterrein niet te verlaten. Omdat de test enige uren duurt kunt u eten en drinken meenemen. Het is wel belangrijk om weinig te drinken gedurende de test omdat u door de DDAVP vocht kunt vasthouden.

Bijwerkingen

Tijdens het toedienen en een paar uur erna kunnen volgende verschijnselen optreden:

 • Een rood hoofd
 • Een warm of opgejaagd gevoel
 • Voorbijgaande hartkloppingen
 • Een daling van de bloeddruk
 • Lichte hoofdpijn of buikpijn
 • Minder plassen en vasthouden van vocht

Na de test beperkt drinken

Doordat DDAVP zorgt dat u minder plast, kunt u vocht vasthouden. Het is belangrijk om in de eerste 24 uur na het gebruik van DDAVP maximaal 1 liter te drinken.

De testuitslag

Na 1 tot 2 weken krijgt u een telefonische afspraak. Deze afspraak kunt u vinden in Mijn Dossier. Als u geen Mijn Dossier heeft dan ontvangt u hiervoor een brief. Deze afspraak is voor het bespreken van de uitslag van uw DDAVP test. We bespreken ook direct het behandelplan wat voor u is opgesteld. Dit gesprek is met de Verpleegkundig Specialist of uw behandelend arts.

Heeft u vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met het hemofiliebehandelcentrum.

Contactgegevens Hemofiliebehandelcentrum

Voor niet-spoedeisende medische vragen voor uw behandelaar kunt u een bericht sturen via het patiëntenportaal ‘Mijn Dossier’. Voor overige vragen kunt u gebruik maken onderstaand e-mailadres of telefoonnummer.

E-mail: hemofilie@amsterdamumc.nl

Telefoon: +31(0)20 566 5964

Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag, 08.30 tot 16.30 uur.

Website: https://www.amsterdamumc.nl/nl/hemofilie/home.htm

Spoedeisende gevallen

Bij spoed en verdenking bloeding tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag 8.00 – 16.30 uur) belt u het Hemofiliebehandelcentrum via telefoonnummer +31(0)20 566 5964. Buiten kantooruren: 020-5669111. Vraagt u naar de dienstdoende Kinderarts-hematoloog (kinderen) of Stollingsarts (volwassenen).