Er is bij u een breuk en/of kneuzing van één van uw tenen geconstateerd. Hiervoor is een dakpanpleister aangelegd om de teen te stabiliseren. Dit bevordert het genezingsproces en vermindert de pijn.

Tijdens het dragen van deze pleister zijn er de volgende aandachtspunten:

  • Been hoog plaatsen in rust, gedurende 2 dagen.
  • Draag stevige schoenen bij het lopen.
  • Bij pijn kunt u paracetamol innemen, maximaal 3 x per dag 1000 mg. Met 8 uur tussen elke inname.
  • Droog houden bij douchen.
  • Zo nodig tussentijds de pleister en het gaasje wisselen, bijvoorbeeld om hygiënische redenen, als het nat geworden is of het verband losgeraakt is.

Voor een optimale behandeling wordt u verzocht de dakpanpleister gedurende 2 weken te laten zitten.

Wanneer de klachten aanhouden of verergeren moet u contact op te nemen met uw huisarts.