Deze folder geeft informatie over de confirmatiestest voor primair hyperaldosteronisme. Deze test is een vervolg op een eerdere test voor hyperaldosteronisme die bij u gedaan is. Uw behandelend arts heeft in de uitslag van deze test aanleiding gezien met name de urine nader te onderzoeken. Daarom is deze test aangevraagd. U krijgt antwoord op de volgende vragen: Wat houdt deze test in en waarom wordt het gedaan? Welke voorbereidingen zijn nodig en hoe verloopt de test? Hoe lang duurt de test en wanneer krijg ik de uitslag?

Wat is primair hyperaldosteronisme?

De bloeddruk wordt in het lichaam gereguleerd door verschillende mechanismen. Eén daarvan gebeurt via een systeem waarbij het hormoon aldosteron een rol speelt. Aldosteron wordt geproduceerd door de bijnier.

Een verhoogde productie van aldosteron kan veroorzaakt worden door een afwijking in de aansturing van de bijnier of doordat de bijnier uit zichzelf teveel produceert. Wanneer in dit systeem de bijnier zelf de oorzaak is van de te hoge productie spreekt men van primair hyperaldosteronisme.

Wat is de confirmatietest voor hyperaldosteronisme?

Met deze test wordt de hoeveelheid aldosteron in de urine gemeten. Aldosteron wordt door de nieren in de urine uitgescheiden. Dit gebeurt niet in een constante mate maar fluctueert over de dag. Daarom wordt in urine die verzameld is over een langere periode gekeken hoe hoog de totale uitscheiding in de urine is. Met twee keer 24 uur gespaarde urine kan een goede indruk worden gekregen over de aldosteronuitscheiding.

Om de aldosteronuitscheiding goed te kunnen interpreteren is het belangrijk te weten dat het kalium gehalte in het bloed normaal is. Er wordt daarom ook eenmalig bloed afgenomen.

De test moet onder gecontroleerde omstandigheden worden afgenomen en gebeurt daarom op de functiekamer endocrinologie.

Stap 1: Voorbereiding

Medicijngebruik

Medicijnen tegen hoge bloeddruk kunnen de test beïnvloeden. Afhankelijk van welke medicijnen u gebruikt zal de arts u vragen om 6 danwel 2 weken voor u begint met het sparen van urine met de inname van betreffende medicijnen te stoppen. In overleg met deze arts krijgt u soms andere medicijnen die de test niet verstoren.

U krijgt ook een recept voor zoutcapsules mee. De capsules gebruikt u de drie dagen vóór u met sparen van de urine begint én aansluitend de twee dagen tijdens het urine sparen. In totaal dus 5 dagen. De zesde dag komt u naar de functiekamer.

Op de ochtend van uw bezoek aan de functiekamer mag u géén medicijnen innemen, tenzij de arts het anders met u heeft afgesproken. Op de functiekamer wordt het medicijngebruik van de afgelopen tijd met u doorgenomen en genoteerd.

Stap 2: Urine sparen

Wij hebben u gevraagd twee maal 24 uur urine te sparen. Dit doet u de twee dagen voordat u voor de bloedtest naar het AMC komt.

Verzamelen van urine gaat als volgt:

  • U heeft twee plastic bokalen van ons gekregen, die moet u nummeren: 1 en 2
  • 1e dag: Als u in de ochtend opstaat, plast u eerst uit in het toilet. Let op dat u volledig uitplast. Deze plas wordt niet bewaard. Noteer op de bokalen de datum en de tijd van uitplassen in het toilet. Dit is de begintijd van de verzameling.
  • Verzamel de urine van de rest van de dag, avond en nacht in bokaal 1. Plas direct in de bokaal of eerst in een schone po/maatbeker. Zorg dat u geen plas verliest bij het overgieten.
  • 2e dag: Als u in de ochtend opstaat, plast u eerst uit in bokaal 1. Let op dat u volledig uitplast. Sluit de bokaal goed af en bewaar deze in de koelkast.
  • Noteer op bokaal 2 de datum en de tijd, dit is de begintijd van de verzameling (van de 2de dag).
  • Verzamel de urine van de rest van de dag, avond en nacht in bokaal 2. Plas direct in de bokaal of eerst in een schone po/maatbeker. Zorg dat u geen plas verliest bij het overgieten.
  • 3e dag: Als u in de ochtend opstaat, plast u eerst uit in bokaal 2. Let op dat u volledig uitplast. Hierna is de 2x 24- uurs verzameling afgerond. Sluit de bokaal goed af. Beide bokalen neemt u mee naar de functiekamer

Stap 3: Bezoek aan de functiekamer

  • Op de ochtend van het onderzoek meldt u zich op de functiekamer op afdeling G2. Hier levert u de urinecontainers in en nemen we bloed af voor de bloedtest.
  • U neemt plaats in een makkelijke stoel en blijft daar een half uur zitten. Vervolgens wordt de bloeddruk gemeten en wordt er bloed afgenomen. Het onderzoek is nu klaar.
  • Er wordt met u afgesproken dat er ’s middags telefonisch contact is over de uitslag van de bloedtest. Wanneer het kaliumgehalte in het bloed te laag is wordt de hele test een keer herhaald. U krijgt alvast een recept en containers mee naar huis. Aansluitend kunt u naar huis. Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

Uitslag van het onderzoek

Uw behandelend arts zal de uitslag met u bespreken. U krijgt hiervoor een afspraak enkele weken na het onderzoek.

Bijwerkingen en risico's

Bij eventuele veranderingen van uw medicijnen tegen hoge bloeddruk kan het verstandig zijn uw bloeddruk wat vaker te controleren. Bespreek dit met uw arts.

Waar vindt u de functiekamer Endocrinologie?

De functiekamer van de afdeling Endocrinologie en Metabolisme bevindt zich op G2-118. U neemt de hoofdingang van het ziekenhuis en loopt rechtdoor naar de G-toren. Hier neemt u de lift naar de 2e etage. Wanneer u uit de lift komt ziet u links kamer 118, de functiekamer Endocrinologie.

Vragen?

Wanneer u nog vragen heeft kunt u ons bellen, bij voorkeur op werkdagen tussen 13.30 en 15.30 uur. U kunt ook inspreken op het antwoordapparaat; u wordt door ons teruggebeld.

Telefoon: 020-56 62990.