Uw behandelend arts heeft met u besproken dat een PET-CT scan van uw lichaam verricht moet worden. Het totale onderzoek, inclusief de inwerktijd van de radioactieve stof, duurt ongeveer 2 uur. Het maken van de scan alleen duurt gemiddeld 30 tot 45 minuten.

Via Positron Emissie Tomografie (PET) kan de arts een beeld vormen van stofwisselingsprocessen in uw lichaam, zonder dat een operatieve ingreep nodig is. Een PET-scan geeft informatie die niet op een andere manier verkregen kan worden.

Voorbereiding

  • Vanaf vier uur voor het onderzoek mag u niets meer eten. U mag wel water, koffie en thee drinken, allen zonder suiker, zoetjes en melk.
  • Thuis of op weg naar het ziekenhuis drinkt u in de twee uur voor aanvang van onderzoek een liter water. U mag gewoon naar het toilet.
  • U kunt uw medicijnen blijven gebruiken.
  • Het is belangrijk dat u zich comfortabel aankleed, ook onderweg naar het ziekenhuis. Laat metalen voorwerpen zoveel mogelijk thuis.

Is de afspraak niet telefonisch gemaakt, deze graag bevestigen via telefoonnr. (020) 444

2874.

Het maken van de scan

Ter voorbereiding op het onderzoek krijgt u een infuus in uw arm. Door dit infuus wordt

een radioactieve stof ingespoten. Deze stof geeft geen bijwerkingen.

Voor de scan moet al het metaal verwijderd worden, inclusief kleding waar metaal aan zit.

U kunt zich bij de scan omkleden.

Tijdens het maken van de scan ligt u op een bed. Dit bed schuift aan het begin van de scan

een aantal keer in en uit de scanner. Vervolgens wordt de radioactieve stof toegediend en

wordt er eerst een opname van het bekken gemaakt. Deze opname duurt ongeveer tien

minuten. Vervolgens gaat u terug naar de voorbereidingsruimte of de wachtkamer. Na 30–

45 minuten wordt een opname gemaakt van kruin t/m liezen. Deze scan duurt ongeveer

30 minuten.

Het is belangrijk dat u goed stil blijft liggen tijdens de scan. Een geringe verschuiving kan

problemen geven bij het beoordelen van de scan.

Eventueel wordt ook een CT scan gemaakt en wordt door het infuus een contrastmiddel

ingespoten. Meer informatie hierover kunt u vinden via onze website www.vumc.nl.

Het apparaat maakt geen hard geluid.

U kunt direct na het onderzoek weer doen wat u gewend bent. De meeste stoffen verlaten

via de urine het lichaam. Het is daarom aan te bevelen om de rest van de dag wat meer te

drinken dan u gewoonlijk doet. Op die manier wordt de overtollige radioactieve stof snel

uit het lichaam gespoeld. Het is gewenst dat heren zittend plassen.

Uitslag

De foto's moeten eerst op de computer worden bewerkt voordat ze door een arts van de

afdeling kunnen worden beoordeeld. De arts maakt een verslag van het onderzoek en

stuurt dit naar uw behandelend arts, die u de uitslag geeft.

Belangrijk

Wij verzoeken u vriendelijk om op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek. De stoffen worden speciaal voor u klaargemaakt en zijn maar kort houdbaar. De afspraken zijn voor ieder onderzoek weer anders daarom luistert het schema erg nauw. Omdat het onderzoek kostbaar is stellen wij het op prijs dat u ons tijdig op de hoogte stelt indien u verhinderd bent.

Vragen

Als u nog vragen heeft over het onderzoek kunt u contact met ons opnemen van maandag

t/m vrijdag tussen 8.00 – 16.00 uur, telefoon (020) 444 4200.

Voor medische vragen moet u contact opnemen met uw behandelend arts.

Alle folders kunt u opvragen via de poli van uw behandelend arts of via onze website www.amsterdamumc.nl . Ga naar alle specialismen/centra, daar kiest u voor Radiologie en nucleaire geneeskunde. Onder Patiënteninformatie radiologie en nucleaire geneeskunde staan alle folders.

Informatie over radioactiviteit en straling

Straling is overal om ons heen; in de bodem, in muren van woningen, in ons voedsel en in het lichaam zelf. Dit heet natuurlijke straling. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van kunstmatige straling voor uiteenlopende toepassingen, zoals medische onderzoeken. In grote hoeveelheden kan straling schadelijk zijn. De hoeveelheid die u krijgt toegediend tijdens dit onderzoek is echter zo laag, dat de kans op schadelijke gevolgen voor u verwaarloosbaar is. De stralingsdosis is te vergelijken met de dosis die u krijgt bij een röntgenonderzoek. De toegediende stof heeft geen bijwerkingen en na enkele uren is de meeste straling al weer verdwenen. Familie of vrienden lopen geen extra risico en kunnen u veilig begeleiden. Houd wel rekening met zwangere vrouwen en kleine kinderen. We raden het zeer af om zwangere vrouwen en/of kinderen mee te nemen naar het onderzoek. De arts of laborant die u begeleidt kan u daar meer over vertellen.

Zwangerschap en borstvoeding

Ongeboren baby’s zijn veel gevoeliger voor radioactieve straling dan volwassenen.

Wanneer u zwanger bent of denkt het te zijn, dan moet u dit melden vóórdat u de injectie

krijgt. Na overleg met uw behandelend arts kan besloten worden om, in het belang van het

kind, de hoeveelheid radioactiviteit aan te passen of het onderzoek uit te stellen tot na de

zwangerschap.

Sommige radioactieve stoffen komen in de moedermelk terecht. Geeft u borstvoeding,

dan moet u dit melden vóórdat u de injectie krijgt. Wij kunnen u dan vertellen of het nodig

is om tijdelijk de borstvoeding af te kolven. De voeding is in de meeste gevallen na enkele

dagen in de koelkast of vriezer gewoon te gebruiken