Dit is een folder voor patiënten met een Charcotvoet, die met gips behandeld worden.

Wat is een Charcotvoet?

Een Charcotvoet is een aandoening die onder andere voorkomt bij patiënten met suikerziekte. Door zenuwschade ofwel polyneuropathie aan de voet, is deze gevoelloos geworden. Daarnaast kunnen er spontaan of door een klein trauma breukjes ontstaan.

De botkwaliteit neemt af en omdat u doorloopt merkt u pas dat er iets mis is met de voet als uw voet rood, dik, warm en soms iets pijnlijk is. Dit is de acute fase.

De gewrichten en botten verliezen hun normale stevigheid en hierdoor verandert de vorm van de voet.

Charcotvoet in de acute fase

De revalidatie arts of internist heeft u een gips voorgeschreven om de voet te ondersteunen en om zo de normale voetvorm zoveel mogelijk te behouden. De voet bevindt zich in een acute fase. Door de druk van het gips zal het vocht in het been afnemen. Door de vochtafname ontstaat er ruimte in het gips. Het gips kan gaan schuiven en zo kunnen er wondjes of drukplekken ontstaan. Het gips wordt daarom wekelijks vervangen. Zo kunnen wij de huid controleren en een nieuw aansluitend gips aanleggen. De gipsperiode gaat door totdat de zwelling en de verhoogde temperatuur in de voet volledig zijn verdwenen. Met behulp van röntgenfoto’s, CT-scan of MRI kan vast gesteld worden of de Charcotvoet in activiteit afneemt. Een gipsperiode van zes maanden is niet ongewoon.

Charcotvoet met wonden

Er is op dat moment geen verandering in de Charcotvoet gaande, de vorm van de voet is stabiel. Dan kunnen er door de veranderde vorm en het verminderde gevoel makkelijk wonden ontstaan. Deze helen erg moeilijk. Met een gips wordt de druk verdeeld over de gehele voetzool, de wond krijgt totale rust en kan zo genezen. Het gips wordt wekelijks vervangen om de wond en huid te controleren. Een gipsperiode van zes tot twaalf maanden is niet ongewoon. Soms besluit de arts om uw Charcotvoet te opereren. Aan het einde van de gipsperiode krijgt u orthopedische schoenen aangemeten.

Tijdens de gipsperiode is het volgende belangrijk:

  • Dat u het gips de eerste twee weken minimaal belast. Op de gipskamer zijn krukken (35 euro) te koop, te betalen met een eenmalige machtiging. Na die twee weken mag u de voet opbouwend gaan belasten. In huis mag u dan korte afstanden lopen om de botopbouw te stimuleren, maar het is niet goed om de voet overmatig te belasten. Het gebruik van krukken, rollator of looprek wordt aangeraden voor de afstanden buiten huis. Voor echt lange afstanden is een rolstoel handig. Deze hulpmiddelen kunt u huren bij een thuiszorgwinkel.
  • Dat u het been zoveel mogelijk hoog houdt als u zit en niet actief bent. Enkel boven de knie en knie boven de heup.
  • Dat u het gips droog houdt. Op de gipskamer zijn douchehoezen verkrijgbaar tegen betaling (18 euro), te betalen met een eenmalige machtiging. Een goed afsluitende plastic zak werkt natuurlijk ook.
  • Dat u iedere dag de tenen controleert op wondjes. Aandacht schenkt aan de gezonde voet; deze niet overbelast en een goede schoen draagt die beschermt en steunt. Ook kunt u ’s nachts een sok aan het andere been dragen om deze te beschermen tegen schuurplekken van het gips.
  • Dat u contact opneemt met de gipskamer, als u pijn heeft in het gips of het niet vertrouwt. Ook voor vragen over het gips kunt u contact opnemen met de gipskamer.

Na de gipsperiode is het volgende belangrijk:

  • Dat u goed passende orthopedische schoenen draagt.
  • Dat u iedere dag de voeten controleert op drukplekken en wondjes. U mag niet op blote voeten lopen, ook niet in huis. Wat u dan wel kan dragen kunt u het beste overleggen met uw behandelend revalidatiearts.
  • Dat u een goede podotherapeut heeft die uw voeten verzorgt aan de hand van een door hem vastgesteld zorgprofiel. Hij kan u ook verwijzen naar een pedicure, die uw reguliere voetverzorging doet. Dit wordt dan vanuit de basiszorgverzekering vergoed.

Heeft u nog vragen?

Bij gipsklachten en vragen, bij voorkeur bellen tussen 8:30 en 9:00 uur, dan kunnen wij u dezelfde dag nog helpen. Buiten kantooruren komt u naar de spoedeisende hulp.

Telefoonnummer gipskamer: 020-5662296.

Voor andere vragen kunt u de DVCA poli bellen: 020-5663345.