Sinds 1987 bestaat er in Amsterdam UMC een expertiseteam voor kinderen en jongeren met spasticiteit van arm en hand. Het team heeft zich onder andere gespecialiseerd in de indicatiestelling voor chirurgische behandeling. Patiënten uit heel Nederland kunnen worden verwezen.

Wat is spasticiteit van arm en hand?

Spasticiteit is een houdings- en bewegingsstoornis van de spieren. Dit is ontstaan door een aangeboren of verworven beschadiging van het centrale zenuwstelsel zoals bij cerebrale parese of een beroerte. De aansturing en balans tussen de spieren is verstoord waardoor het gebruik van één of beide armen kan worden belemmerd. Hierbij kunnen bijvoorbeeld de buigspieren van de elleboog, pols en vingers onwillekeurig sterk aanspannen terwijl de strekspieren te zwak zijn.

Behandeling van spasticiteit

Er bestaan verschillende behandelingen die er op gericht zijn om de functie van de arm en hand te verbeteren zoals een operatie, een behandeling met botuline toxine, oefentherapie, het gebruik van een spalk of andere hulpmiddelen. Dit team adviseert over de operatieve behandelingen die er op gericht zijn om de functie van de spastische arm en hand te verbeteren. De operatieve behandelingen hebben een of meerdere doelen:

  • verbeteren van functie en activiteiten en arm/handvaardigheden
  • vergemakkelijken van de verzorging van arm/hand
  • verbeteren van de stand en uiterlijk van de arm/hand

Expertise

Kennis van een plastisch chirurg, kinderrevalidatiearts en kinderergotherapeut is nodig om samen met de patiënt en ouders een juiste indicatie voor operatie te stellen op basis van de hulpvragen. Het team geeft een passend advies.

Hoe verloopt het spreekuur en met wie?

Het spreekuur vindt plaats op de polikliniek Revalidatie in Amsterdam UMC, locatie AMC, polikliniekgebouw A, locatie A-01.

Duur afspraak Amsterdam UMC

Gemiddeld duurt een bezoek 4 uur inclusief pauze van 90-120 minuten.

Coördinator

De kinderrevalidatiearts is coördinator van het team en ontvangt de verwijzing van uw medisch specialist. De kinderrevalidatiearts neemt, indien nodig, contact op met de verwijzer voor aanvullende informatie.

Specialisten

De kinderrevalidatiearts, de plastisch chirurg en de kinderergotherapeuten houden gezamenlijk spreekuur.

Kinderergotherapeut

De kinderergotherapeut kijkt naar het gebruik van de handen bij spel, dagelijkse verzorging zoals eten, aan- en uitkleden, schoolse vaardigheden, werk, sport en hobby en neemt een vragenlijst af. De ergotherapeut maakt met de patiënt een overzicht van de belangrijkste hulpvragen en een video van de handfunctie tijdens verschillende opdrachten. Ook wordt de kracht en het gevoel in de handen getest. De kinderergotherapeut geeft adviezen over het makkelijker of anders uitvoeren van dagelijkse taken en over het gebruik van aanpassingen en hulpmiddelen.

Pauze

Aansluitend volgt een pauze van 1.5-2 uur. In deze tijd beoordeelt de ergotherapeut alle testen en overlegt met de kinderrevalidatiearts en plastisch chirurg.

Plastisch chirurg en kinderrevalidatiearts

De plastisch chirurg en kinderrevalidatiearts bespreken samen met de patiënt de hulpvragen en de zojuist uitgevoerde testen. Ook vindt er een uitgebreid lichamelijk onderzoek plaats. Zij geven informatie over de mogelijkheden voor operatie om de functie, verzorging of het uiterlijk van de spastische arm en hand te verbeteren en maken een behandelplan.

Telefonisch afspraak na 3-6 weken

Een telefonische afspraak volgt met de kinderrevalidatiearts om het behandelplan nogmaals te spreken. Dit geeft de mogelijkheid om thuis rustig over het behandelplan na te denken en met de eigen revalidatiearts en ergotherapeut te overleggen.

Besluit tot operatie

Als de patiënt besluit tot een operatie dan kan deze in het Amsterdam UMC, locatie AMC uitgevoerd worden. de patiënt wordt dan geplaatst op de opnamelijst. De operatiedatum wordt in overleg gepland. De operatie zelf en het traject na de operatie: de gipsbehandeling, het spalkbeleid en de oefentherapie staan beschreven in het Informatiefolder: ‘Cerebrale Parese Expertisecentrum: team operatieve indicatiestelling voor kinderen en jongeren met spasticiteit van arm en hand; Amsterdam UMC, locatie AMC: chirurgische behandeling’.

Vragen?

Als u een afspraak wil maken dan is een verwijzing nodig van de behandelend medisch specialist of de huisarts. U kunt contact opnemen met de medisch secretaresse Revalidatie: M. Kostelijk-Wegman, telefoonnummer: 020-5663345.

Heeft u een vraag voor een de leden van het expertiseteam

  • Mevr. dr. J. Warnink-Kavelaars, kinderrevalidatiearts;
  • Mevr. dr. A.M Louwers, kinderergotherapeut;
  • Mevr. K. Boeschoten, kinderergotherapeut;
  • Mevr. L. Sneekes, kinderergotherapeut;

dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Revalidatie, Amsterdam UMC, locatie AMC telefoonnummer: 020-5663345.

Heeft u een vraag voor:

  • Mevr. dr. M.C. Obdeijn, plastisch chirurg;
  • Mevr. dr. M.H.M. van Doesburg, plastisch chirurg;

dan kunt u contact opnemen met het secretariaat Plastische chirurgie, Amsterdam UMC, locatie AMC telefoonnummer: 020-5662974.