Bij een cardioversie krijgt u een elektrische schok toegediend om een hartritme-stoornis te beëindigen. Het doel is er voor te zorgen dat uw hartritme weer normaal wordt. Deze behandeling wordt onder een lichte narcose verricht. U hoeft niet opgenomen te worden, u kunt dezelfde dag naar huis.

Voorbereiding

Het secretariaat van de afdeling Cardiologie (telefoonnummer: 020 566 65 55) geeft u telefonisch door wanneer de behandeling plaatsvindt. Meestal is dit 2-3 dagen van tevoren. Op de dag van de cardioversie wordt u om 09:00 uur verwacht op de Cardiolounge op de verpleegafdeling 5 B. Voor de behandeling moet u nuchter zijn. Vanaf 6 uur voor de cardioversie mag u niets meer eten en drinken. U mag tot 2 uur voor de cardioversie wel water drinken.

Medicijnen

Om de behandeling veilig uit te kunnen voeren is het van belang dat u uw medicijnen op de juiste manier gebruikt heeft vóór de cardioversie kan plaatsvinden. Indien u bloedverdunners gebruikt is het belangrijk dat u deze in de 3 weken voorafgaand aan de cardioversie, zonder onderbreking, heeft ingenomen zoals de arts voorgeschreven heeft. Wanneer dit niet het geval is, dient u met de EHH (telefoonnummer 020 444 4800) te overleggen of uw cardioversie kan doorgaan of dat het veiliger is om de behandeling tijdelijk uit te stellen.

 • U kunt uw medicijnen gewoon innemen, tenzij u iets anders met de cardioloog heeft afgesproken.
 • Wilt u de medicijnen met zo min mogelijk water innemen in verband met het nuchter zijn.
 • Het is handig als u uw eigen medicijnen meeneemt; u kunt in overleg met de arts deze na de behandeling innemen.

Op de Cardiolounge wordt een hartfilmpje gemaakt. Als het ECG nog steeds de hartritmestoornis laat zien, wordt een infuusnaaldje ingebracht (voor het slaapmiddel).

Behandeling

 • De behandeling vindt plaats op de PACU (uitslaapkamers).
 • U krijgt voor de procedure een zuurstofmasker over uw mond en neus waar u rustig in moet ademen, om het zuurstofgehalte in het bloed te optimaliseren.
 • U wordt onder narcose gebracht door een kortwerkend slaapmiddel. Dit middel wordt door het infuus toegediend. Hierdoor valt u in slaap en merkt u niets van de behandeling.
 • Tijdens uw slaap wordt via twee plakkers op uw borstkas een elektrische stroomstoot door het hart gestuurd. Dit moet soms een paar keer herhaald worden om uw ritmestoornis te beëindigen. Maximaal drie schokjes worden er gegeven.
 • De behandeling duurt ongeveer 5-10 minuten.

Na de behandeling

 • U bent nog erg slaperig wanneer het slaapmiddel langzaam uitwerkt.
 • Op de Cardiolounge wordt er nog een hartfilmpje gemaakt.
 • U kunt eten, drinken en uit bed komen als u goed wakker bent.
 • De arts komt bij u langs om te vertellen of de behandeling succes heeft gehad.
 • Hierna mag u naar huis. U krijgt eventueel een recept mee voor (andere) medicijnen en
 • een controleafspraak bij uw cardioloog.

Nog even dit …

 • Het kan zijn dat u na de behandeling wat lichte pijn of gevoeligheid op de borst heeft. Er
 • kan ook een rode verkleuring van de huid optreden. Deze klachten kunnen ontstaan door
 • de elektrische schok.
 • Mede door een grote hoeveelheid spoedeisende opnames op de afdeling komt het
 • voor dat het tijdstip van de cardioversie verschuift. Dit kan enkele uren betreffen. Het is
 • verstandig iets mee te nemen om u mee te vermaken tijdens het wachten. Er mag de hele
 • dag iemand bij u aanwezig zijn, behalve tijdens de cardioversie.
 • Als u bloedverdunners gebruikt waarbij u zelf of de trombosedienst de stolling
 • controleert, wordt bij opname op de Cardiolounge onderzocht of de stolling van het
 • bloed in orde is. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan de cardioversie niet doorgaan.
 • U krijgt dan een nieuwe afspraak voor ongeveer 3 weken later. U dient dan ook een
 • overzicht mee te nemen van de stollingswaarden van de afgelopen weken.
  Heeft u een INR < 2 in afgelopen 3 weken thuis gemeten, neem dan contact op met de EHH arts om te overleggen of de cardioversie door kan gaan of dat deze moet worden verzet.
 • In verband met de lichte narcose mag u op de dag van de cardioversie zelf geen auto rijden.

Vragen

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw behandelend arts of bij de EHH.

Telefoonnummer: 020 444 4800.