Het Amsterdams Centrum voor Gehoor, Oor- en Gelaatsonderontwikkeling (AGOGO) is een centrum voor microtie, craniofaciale microsomie en aangezichtsasymmetrie in Amsterdam UMC. Dit centrum is erkend als landelijk expertisecentrum door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Microtie en craniofaciale microsomie

Microtie is een aangeboren onderontwikkeling van de oorschelp. Kinderen met microtie hebben vaak een verminderd gehoor doordat de gehoorgang en het middenoor aan de aangedane zijde meestal ook onderontwikkeld of afwezig is. Microtie komt vaak voor in combinatie met craniofaciale microsomie, een aangeboren aandoening waarbij de ontwikkeling van de spieren en botten aan een zijde van het gelaat achterblijft. Door deze onderontwikkeling kan het gezicht er scheef (asymmetrisch) uitzien. Dit kan betekenen dat de onderkaak (en soms ook bovenkaak) scheef is en dat de tanden niet goed op elkaar passen. Ook kan de aangezichtszenuw minder goed werken waardoor de glimlach er scheef uit ziet en het oog aan de aangedane zijde niet goed sluit. Sommige kinderen met microtie en craniofaciale microsomie hebben ook afwijkingen aan bijvoorbeeld de wervels, het hart of de nieren.

Andere namen voor craniofaciale microsomie zijn hemifaciale microsomie, het Goldenhar syndroom en het oculo-auriculo-vertebraal syndroom (OAVS).

Het AGOGO

De afdelingen die betrokken zijn bij het AGOGO zijn de Plastische-, reconstructieve- en handchirurgie, Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA-chirurgie), Orthodontie, Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO), Audiologie, Logopedie, Klinische genetica, Oogheelkunde, Orthopedie, Psychologie en Kindergeneeskunde. De zorg wordt door alle betrokken afdelingen onderling goed afgestemd.

Het AGOGO-spreekuur

Het AGOGO heeft één tot twee maandelijks multidisciplinaire spreekuren voor craniofaciale microsomie, microtie en aangezichtsasymmetrie (het AGOGO-spreekuur). “Multidisciplinair” betekent dat zorgverleners van verschillende afdelingen aanwezig zijn en samen patiënten op het spreekuur zien. Het AGOGO-spreekuur wordt verzorgd door een plastisch chirurg en een MKA chirurg.

De keel-, neus- en oorheelkundige en audiologische zorg wordt verzorgd door de poli KNO en het Audiologisch Centrum van Amsterdam UMC. Ook de logopedie is vanuit het Audiologisch Centrum betrokken voor onderzoek en advies op het gebied van taal en spraak.
Patiënten met microtie of craniofaciale microsomie worden of op een multidisciplinair spreekuur gezien of door de individuele specialist alleen gezien. Het is de intentie zo veel mogelijk patiënten te ontlasten met te veel spreekuur bezoeken. Daarom proberen we dat zoveel mogelijk afspraken multidisciplinair plaatsvinden. Echter, dat hangt vooral van de leeftijd en de zorgvraag af.
Het is belangrijk dat kinderen met microtie of craniofaciale microsomie gezien worden in een centrum zoals het AGOGO zodat de zorg goed kan worden afgestemd en een eventuele behandeling op het juiste moment kan worden opgestart.

Wilt u meer informatie of hebt u vragen?

Meer informatie over het AGOGO kunt u vinden op onze website:

www.amc.nl/web/specialismen/expertisecentra-een-overzicht/amsterdams-centrum-voor-gehoor-oor-en-gelaatsonderontwikkeling-agogo

Voor vragen kunt u contact opnemen met het AGOGO team via agogo@amsterdamumc.nl.

Tijdens kantooruren kunt u ook telefonisch contact opnemen:

  1. Onze verpleegkundig consulenten (Jeannette Melissen en Ingrid Kievith ) op 06 50063209.
  2. Mario Montes Klaver op het secretariaat Plastische chirurgie (020 566 2572).