Binnenkort zal uw kind in verband met een ACTH (Synacthen) test enkele uren worden opgenomen bij Emma Dagbehandeling van Amsterdam UMC, locatie AMC.Door middel van deze brief willen wij u informeren over deze opname.De specifieke afspraken wat betreft datum en tijdstip van opname krijgt u telefonisch of per brief van de secretaresse van de afdeling Emma Dagbehandeling.Wij werken met een strak tijdschema. Het is daarom belangrijk dat u op de afgesproken tijd aanwezig bent.

Locatie: Emma dagbehandeling (F8-zuid)

De Emma dagbehandeling bevindt zich op locatie AMC in bouwdeel F op de 8e verdieping, locatie F8-zuid. Bij de portier bij de ingang kunt u een routekaartje vragen.

Doel van de ACTH-Test

Deze test onderzoekt de besturing en de werking van de bijnierschors.

De test wordt gedaan wanneer er aanwijzingen zijn dat bij uw kind de bijnierschors onvoldoende functioneert.

Korte uitleg over de bijnieren en cortisol

 • Cortisol is een hormoon dat gemaakt wordt in de bijnierschors.
 • Het speelt een belangrijke rol bij de stofwisseling (bijv. het op peil houden van de bloedsuikerconcentratie) en bij belangrijke lichaamsfuncties (bijv. het op peil houden van de bloeddruk)
 • ACTH is een stof die de bijnierschors stimuleert tot het afgeven van cortisol.
 • Door het toedienen van ACTH wordt de bijnierschors ‘expres’ aangezet tot het tijdelijk afgeven van extra cortisol.
 • De test toont aan of de bijnier voldoende cortisol kan maken. De hoeveelheid cortisol kunnen we meten in het bloed.

Voorbereiding

Voor de ACTH test hoeft uw kind niet nuchter te zijn.

Verdovende crème (Emla)

Als u van de arts een recept hebt gehad voor verdovende crème (Emla), brengt u deze de ochtend van de test uiterlijk 8:00 uur aan bij uw kind (inwerktijd is minimaal 1 uur). Dit is een crème die de huid verdoofd waardoor het de pijn van de prik verzacht. Knijp de crème direct uit de tube op de aderen (blauwe lijnen) in de elleboogplooi en op de handruggen van uw kind. Smeer de crème niet uit maar dek hem af met de bijbehorende pleister of eventueel transparante huishoudfolie als uw kind geen pleisters verdraagt. Laat de crème zitten, de verpleegkundige zal het verwijderen voordat het infuus wordt ingebracht.

Medicijnen

Als uw kind medicijnen gebruikt, mag uw kind deze op de normale tijd innemen, tenzij de arts dit anders met u heeft afgesproken.

Ziekte

Neem zo spoedig mogelijk contact op met de Emma dagbehandeling via 020-5665857 indien uw kind in de dagen voorafgaande aan de test:

 • ziek is geworden;
 • in aanraking is geweest met een kind dat een besmettelijke (kinder)ziekte heeft zoals waterpokken, rode hond, bof, mazelen of kinkhoest.

Dit kan betekenen dat we de test moeten uitstellen.

Als uw kind koorts heeft hoger dan 38 °C kan de test niet doorgaan. De test wordt uitgesteld tot uw kind koortsvrij is. Ook als uw kind verkouden is kan de test worden uitgesteld.

Werkwijze

 • Bij binnenkomst krijgt uw kind een bed op de afdeling. De verpleegkundige die voor uw kind zorgt zal een aantal controles uitvoeren waaronder temperatuur, bloeddruk en pols.
 • Tevens zal een korte vragenlijst met u worden doorgenomen en wordt u in de gelegenheid gesteld nog vragen te stellen over de test.
 • De verpleegkundige zal in de behandelkamer een infuus inbrengen bij uw kind.
 • Uit dit infuus zal bloed worden afgenomen
 • Daarna zal de testvloeistof ACTH via het infuus worden toegediend.
 • Daarna zal regelmatig bloed worden afgenomen uit het infuus
 • Verder is het de bedoeling dat uw kind bedrust houdt. Uw kind mag wel op voor het toilet.

De totale opname duur bedraagt ongeveer 2 uur. Wanneer de test klaar is en uw kind zich goed voelt zal het infuus worden verwijderd.

Tussen de middag is er een broodmaaltijd voor uw kind op de afdeling.

Bijwerkingen

Bijwerkingen van de testvloeistof ACTH worden zelden gezien, maar kunnen zijn een warm, rood gezicht en misselijkheid.

Ontslag

Voor het bespreken van de uitslag van de test krijgt u een (telefonische) afspraak met uw behandelend arts. Er zijn geen problemen te verwachten na ontslag. Mochten zich toch problemen voordoen na de test of voor vragen vooraf, kunt u contact opnemen met de Emma dagbehandeling. We zijn bereikbaar via 020-5665857 van maandag tot en met vrijdag van 8:45 uur tot 15:00 uur. Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met het AmsterdamUMC, locatie AMC via telefoonnummer 020-5669111 en vragen naar de dienstdoende kinderarts.

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande dan kunt u maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 15:00 uur contact opnemen met één van de verpleegkundigen van Emma Dagbehandeling voor kinderen via telefoonnummer: 020-5665857.