Uw behandelend arts overweegt bij u de diagnose van een te traag werkende bijnier, die gepaard gaat met een lage productie van cortisol. Om dit nader te onderzoeken is een ACTH-stimulatietest aangevraagd. U krijgt antwoord op de volgende vragen: Wat houdt deze test in en waarom wordt het gedaan? Welke voorbereidingen zijn nodig en hoe verloopt de test? Hoe lang duurt de test en wanneer krijg ik de uitslag?

Wat is een ACTH-stimulatietest?

Een ACTH-stimulatietest is een test waarbij wordt gekeken of de bijnier in staat is een normale hoeveelheid cortisol te produceren. De bijnier wordt tot productie aangezet door de hypofyse, die daarvoor het hormoon ACTH afscheidt. Bij de test wordt deze stimulatie nagebootst met een middel dat vergelijkbaar is met ACTH. Door vervolgens de cortisolconcentratie in het bloed te meten, kan duidelijkheid worden gekregen over de productie door de bijnier. De test moet onder gecontroleerde omstandigheden worden afgenomen en gebeurt daarom op de functiekamer endocrinologie.

Stap 1. Voorbereiding

Medicijngebruik

Medicijnen die corticosteroiden bevatten, mogen vanaf 24 uur vóór te test niet meer worden gebruikt. Zalven en crèmes die corticosteroiden bevatten mogen vanaf 1 week vóór de test niet meer gebruikt worden. Pas ná de ACTH-stimulatietest (bloedtest) mag u ze weer gaan gebruiken.

Op de ochtend van uw bezoek aan de functiekamer mag u géén medicijnen innemen, tenzij de arts het anders met u heeft afgesproken. Op de functiekamer wordt uw medicijngebruik van de afgelopen tijd met u doorgenomen.

Niet nuchter

U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn. U mag voor het onderzoek eten en drinken.

Stap 2. Bezoek aan de functiekamer

  • Op de ochtend van het bloedonderzoek meldt u zich op de functiekamer op afdeling G2. Hier nemen we bloed af voor de bloedtest.
  • Voor de bloedafnames krijgt u een infuus in de linker of rechter arm. Uit dit infuus wordt na 30 minuten op vaste tijden tweemaal bloed afgenomen. U hoeft dus maar één keer geprikt te worden. Na een bloedafname krijgt u het hormoon ingespoten. Na de laatste bloedafname wordt het infuus verwijderd.
  • Aansluitend kunt u naar huis. U bent totaal ongeveer 1,5 uur op de functiekamer.

Uitslag van het onderzoek

Uw behandelend arts zal de uitslag met u bespreken. U krijgt hiervoor een afspraak enkele weken na het onderzoek.

Bijwerkingen en risico's

Als bijwerking van de test kan zich enige misselijkheid, een licht krampend gevoel in de bovenbuik of een opstijgende warmte voordoen. Deze bijwerkingen ontstaan direct na de inspuiting van het hormoon en zijn na 10 minuten weer verdwenen. Verder zijn er geen bijwerkingen of risico’s aan dit onderzoek verbonden.

Waar vindt u de functiekamer Endocrinologie?

De functiekamer van de afdeling Endocrinologie en Metabolisme bevindt zich op G2-118. U neemt de hoofdingang van het ziekenhuis en loopt rechtdoor naar de G-toren. Hier neemt u de lift naar de 2e etage. Wanneer u uit de lift komt ziet u links kamer 118, de functiekamer Endocrinologie.

Vragen?

Wanneer u nog vragen heeft kunt u ons bellen, bij voorkeur op werkdagen tussen 13.30 -15.30 uur. U kunt ook inspreken op het antwoordapparaat; u wordt dan door ons teruggebeld.

Telefoon: 020 - 566 2990.