Deze folder geeft u informatie over de 6 punts-groeihormoon meting. Uw behandelend arts heeft deze test aangevraagd om onderzoek te doen naar de hoeveelheid groeihormoon in uw bloed. U krijgt antwoord op de volgende vragen: Wat houdt deze test in en waarom wordt het gedaan? Welke voorbereidingen zijn nodig en hoe verloopt de test? Hoe lang duurt de test en wanneer krijg ik de uitslag?

Wat is een 6 punts-groeihormoon meting?

Tijdens deze test wordt er gekeken naar de waardes van uw groeihomoon in het bloed gedurende een aantal uren. Normaal zal het groeihormoon tijdens een bepaalde periode niet te veel stijgen of dalen. Door gedurende een aantal uren bloed af te nemen, kunnen wij bepalen of uw groeihormoon stabiel blijft.

Stap 1. Voorbereiding

  • Medicijngebruik
  • Op de ochtend van uw bezoek aan de functiekamer mag u geen medicijnen innemen, tenzij de arts het anders met u heeft afgesproken. Op de functiekamer wordt uw medicijngebruik van de afgelopen tijd met u doorgenomen.
  • Nuchter
  • Voor de bloedtest is het belangrijk dat u nuchter bent. Dit betekent dat u de avond voor de bloedtest na 24.00 uur niet meer mag eten, drinken of roken. Ook kauwgom is niet toegestaan, aangezien dit de test kan beïnvloeden.

Stap 2. Bezoek aan de functiekamer

  • Op de ochtend van het bloedonderzoek meldt u zich op de functiekamer Endocrinologie op afdeling G2-118
  • Voor deze bloedtest is het belangrijk dat u nuchter bent (zie stap 1 voorbereiding). Dit betekent dat u de avond voor de bloedtest na 24.00 uur niet meer mag eten, drinken of roken. Ook kauwgom is niet toegestaan, aangezien dit de test kan beïnvloeden.
  • Na binnenkomst op de functiekamer neemt u plaats op een stoel, de bloeddruk wordt gemeten en u krijgt een infuus. Uit het infuus wordt na 30 minuten op vaste tijdstippen zes maal bloed afgenomen. U hoeft dus maar één keer geprikt te worden. Na de laatste bloedafname wordt het infuus verwijderd.
  • Aansluitend kunt u naar huis. U bent in totaal 2,5 uur op de functiekamer.

Uitslag van het onderzoek

Uw behandelend arts zal de uitslag met u bespreken. U krijgt hiervoor een afspraak enkele weken na het onderzoek.

Waar vindt u de functiekamer Endocrinologie?

De functiekamer endocrinologie en metabolisme bevindt zich op G2-118. U neemt de hoofdingang van het ziekenhuis en loopt rechtdoor naar de G-toren. Hier neemt u de lift naar de 2de etage. Wanneer u uit de lift komt volgt u links het bord ‘Functiekamer Endocrinologie”. Aan de linkerkant vindt u kamer 118.

Vragen?

Wanneer u vragen heeft kunt u ons bellen, bij voorkeur op werkdagen tussen 13.30-15.30 uur.

U kunt ook inspreken op het antwoordapparaat; u wordt door ons teruggebeld.

Telefoon: 020-5662990