Wij zijn er voor u

Wanneer u in het ziekenhuis te horen heeft gekregen dat u een levensbedreigende ziekte heeft, zou u een beroep kunnen doen op het palliatief supportteam van Amsterdam UMC. Onder palliatieve zorg verstaan we de zorg die erop gericht is de patiënt met een levensbedreigende ziekte en diens naasten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.

Contact

Telefoonnummer: 020 - 5669111

Palliatieve zorg Voor opgenomen patiënten van alle specialismen met een levensbedreigende, vaak al langdurige ziekte is een multidisciplinair team beschikbaar voor het verlenen van consultatie bij complexe problemen.
Scholing Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg is zeer actief op het gebied van na- en bijscholing (en postacademisch) onderwijs over palliatieve zorg. Samen met VUmc-academie ontwikkelen we het scholingsprogramma ‘Palliatieve Zorg’.
Onderzoek Verschillende afdelingen die verbonden zijn aan het Expertisecentrum Palliatieve Zorg doen onderzoek naar (aspecten van) palliatieve zorg.

Gerelateerd