Een nieuwe manier om stukjes weefsel uit de long te halen, is door middel van een cryo biopt. Hierbij wordt via een bronchoscopie een stukje long bevroren, waarna het veilig via de luchtpijp verwijderd kan worden. De afgenomen biopten worden opgestuurd voor onderzoek.

Bij een bronchoscopie onderzoekt de longarts met een bronchoscoop de luchtwegen. Soms is het noodzakelijk om dit onderzoek of deze behandeling van de luchtwegen met een starre buis uit te voeren.

De behandeling wordt onder algehele narcose op de operatiekamer uitgevoerd.

De starre buis geeft de longarts meer ruimte tijdens het onderzoek of behandeling. Bij dit onderzoek is er een betere controle tijdens het onderzoek en kunnen behandelingen in de luchtwegen uitgevoerd worden.

Voorbereiding

Vanwege de algehele narcose bij een starre bronchoscopie wordt u voorafgaand de opname gebeld voor de preoperatieve screening. De screening wordt uitgevoerd door een anesthesist. Tijdens deze screening worden gegevens verzameld die van belang zijn voor de ingreep. Denk hierbij aan lichamelijke conditie, medicijngebruik, bloeddruk et cetera.

De anesthesioloog bespreekt met u uw lichamelijke conditie en uw medicatiegebruik. Een lichamelijk onderzoek kan indien mogelijk worden ingepland.

De anesthesist bepaalt of verder onderzoek nodig is. Dit kan bestaan uit een bloed- onderzoek, een ECG (hartfilmpje) of een röntgenonderzoek.

De anesthesist bespreekt met u welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen voor de starre bronchoscopie, met name de bloedverdunnende middelen. Door een goed beeld te krijgen van uw lichamelijke conditie, kan de anesthesist bepalen welke verdoving u nodig heeft.

Vanwege de narcose dient u een begeleider mee te nemen die u naar huis kan begeleiden, indien u geen begeleiding mee heeft zijn wij genoodzaakt het onderzoek te annuleren.

De dag van het onderzoek

Om te voorkomen dat u zich verslikt tijdens het onderzoek, mag u zes uur voorafgaande aan het onderzoek niets meer eten. Tot twee uur voor het onderzoek mag u wel nog slokjes water drinken. Indien u ’s ochtends medicijnen gebruikt, dan mag u deze gebruiken, tenzij de longarts anders met u heeft afgesproken.

Op de dag van het onderzoek of behandeling moet u op de afgesproken tijd aanwezig zijn op de behandelkamer longziekten. U gaat via de hoofdingang van het ziekenhuis naar locatie 5A12, behandelkamer longziekten. Daar kunt u zich melden bij de balie.

Komt u voor het eerst op onze afdeling, dan moeten wij u nog inschrijven; neemt u in dat geval uw legitimatiebewijs en verzekeringspas mee.

Het is het belangrijk dat u voor het onderzoek of de behandeling nagellak. Laat sieraden en/of andere kostbaarheden zo veel mogelijk thuis.

Rond de afgesproken tijd wordt u opgehaald uit de wachtkamer en naar uw bed gebracht. De verpleegkundige voert dan het opnamegesprek met u. Vervolgens wordt u naar de inleidingsruimte van de operatiekamer gebracht. Daar krijgt u een infuus en wordt uw identiteit gecontroleerd. Vanuit de inleidingsruimte wordt u naar de operatiekamer gebracht waar de starre bronchoscopie zal plaatsvinden.

Na de ingreep verblijft u op de uitslaapkamer. Indien u goed wakker bent, wordt u opgehaald door de verpleegkundige van de behandelkamer longziekten.

Na wat eten en drinken volgt een nagesprek met de behandelend arts, waarna u onder begeleiding naar huis mag.

Als er weefsel is afgenomen voor onderzoek, wordt u na één week thuis gebeld over de uitslag. Indien u na één week niet gebeld bent, kunt u contact opnemen met de behandelkamer longziekten.

Complicaties

De meest voorkomende complicatie van dit onderzoek is het ontstaan van een klaplong. Daarom wordt u na de procedure wat langer geobserveerd en wordt er een controle foto gemaakt. Andere complicaties die kunnen voorkomen zijn een bloeding en een daling van het zuurstofgehalte tijdens de behandeling. Deze complicaties worden direct behandeld. Zo’n complicatie kan een reden zijn om u wat langer in het ziekenhuis te houden. Houd er dus rekening mee dat u eventueel een nachtje op de verpleegafdeling Longziekten moet verblijven.

Belangrijke informatie

U kunt tijdelijk wat last hebben van uw keel.

Ondanks de gebitsbescherming bestaat er een kleine kans dat de starre buis schade veroorzaakt aan uw gebit.

Vragen

Wanneer u ongerust blijft na het onderzoek of u heeft nog vragen, neem dan gerust contact op met de behandelkamer longziekten locatie 5A12,

telefoon (020) 444 2884 of per e-mail: behandelkamer@amsterdamumc.nl

Indien noodzakelijk kunt u buiten kantoortijden kunt u contact opnemen via het centrale nummer (020) 444 4444 met de dienstdoende longarts.