Uw behandelend arts heeft met u gesproken over het gebruik van pirfenidon. In deze folder krijgt u informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn. Ook leest u wat u moet doen als u bijwerkingen krijgt. Maar deze folder is géén vervanging van de bijsluiter. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u die stellen aan uw behandelend arts en/of verpleegkundig specialist.

Waarom krijgt u pirfenidon?

Pirfenidon is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met idiopathische pulmonale fibrose (IPF). IPF is een chronische ziekte waarbij zich in de longen voortdurend littekenweefsel vormt, wat hoesten en kortademigheid veroorzaakt. ‘Idiopathisch’ betekent dat de oorzaak van de ziekte onbekend is.

Hoe werkt pirfenidon?

Het werkingsmechanisme van pirfenidon is niet precies bekend, maar gebleken is dat het de productie van cellen en stoffen in het bloed, die betrokken zijn bij de vorming van littekenweefsel tijdens het weefselherstelproces in het lichaam vermindert. Hierdoor wordt de verergering van de ziekte bij IPF-patiënten vertraagd.

Wat is de dosis en hoe neemt u pirfenidon in?

Pirfenidon is verkrijgbaar in de vorm van capsules en tabletten die driemaal daags bij de maaltijd moeten worden ingenomen. Deze zijn beschikbaar in de doseringen 267 mg en 801 mg. De dosis wordt gestaag verhoogd: er wordt gestart met 267 mg driemaal daags in de eerste week, gevolgd door 534 mg driemaal daags in de tweede week, en uiteindelijk 801 mg driemaal daags vanaf de derde week.

Toediening: De capsules en tabletten dienen heel doorgeslikt te worden met water. Dit kan het beste gedaan worden in combinatie met voedsel om de kans op misselijkheid en/of duizeligheid te verkleinen.

Pirfenidon is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar en de behandeling moet worden gestart door en plaatsvinden onder toezicht van een arts die ervaring heeft met de diagnostiek en behandeling van IPF.

Wat zijn de bijwerkingen van pirfenidon?

Het is vooraf niet te voorspellen welke bijwerkingen zich bij iemand gaan voordoen en in welke mate. De meest voorkomende bijwerkingen van pirfenidon zijn misselijkheid, huiduitslag, vermoeidheid, diarree, brandend maagzuur, verlies van eetlust, hoofdpijn en lichtgevoeligheidsreacties (zonnebrandachtige reacties na blootstelling aan licht).

Het is belangrijk om te voorkomen dat huidreacties ten gevolge van zonlicht optreden. Dit kunt u doen door een zonnebrandcrème met hoge factor (factor 50) te gebruiken, indien mogelijk uit de zon en in de schaduw te blijven en zo nodig beschermende kleding te dragen.

Wanneer moet u contact opnemen met uw behandelend arts?

  • Bij aanhoudende klachten van maag- en darmproblemen, zoals misselijkheid, diarree al dan niet gepaard met verlies van eetlust.
  • Huidreacties na blootstelling aan zonlicht of UV-licht.

Wanneer u de volgende onderstaande (zeer zelden voorkomende) bijwerkingen opmerkt dient u direct de arts te waarschuwen en te stoppen met de medicatie:

  • Als u zwelling van het gelaat, lippen en/of tong, ademhalingsproblemen of piepende ademhaling krijgt of zich zwak voelt. Dit kunnen tekenen zijn van een heftige allergische reactie.
  • Als uw ogen of huid geel kleuren of uw urine donker kleurt, mogelijk gepaard met jeukende huid. Dit kunnen verschijnselen zijn van afwijkende leverfunctiewaarden.

Welke controles zijn nodig bij het gebruik van pirfenidon?

Soms wordt de werking van de lever of de aanmaak van de bloedcellen verstoord. Om deze reden wordt de dosis pirfenidon stapsgewijs opgebouwd en zal uw behandelend arts regelmatig uw bloed laten onderzoeken. In de regel zal dit elke 4 weken gedurende 3 maanden na het starten met medicatie gebeuren. Bij stabiele bevindingen volstaat het om nadien eenmaal per 3-4 maanden het bloed te controleren.

Wanneer mag u pirfenidon niet gebruiken?

Wanneer u:

  • Eerder een allergische reactie hebt gehad bij het gebruik van pirfenidon.
  • Bekend bent met ernstige lever- of nierproblemen.
  • Zwanger bent.

Mag u pirfenidon gebruiken met andere medicijnen?

U kunt pirfenidon samen met bijna alle medicijnen gebruiken. Vertel uw behandelend specialist altijd welke medicijnen u gebruikt en waarvoor u ze gebruikt.

De werking van pirfenidon is minder gebleken bij het gebruik van omeprazol, en mogelijk adviseert uw behandeld specialist dit te vervangen door een andere maagzuurremmer.

Pirfenidon mag niet worden gebruikt in combinatie met fluvoxamine (een geneesmiddel voor de behandeling van depressie en obsessieve-compulsieve stoornis).

Wat moet u nog meer weten?

Wees voorzichtig met alcohol. In combinatie met het gebruik van pirfenidon is de kans groter dat u leverfunctiestoornissen krijgt. Gebruik daarom niet meer dan één alcoholische consumptie per dag.

Heeft u een nieuw recept nodig?

Pirfenidon mag alleen voorgeschreven worden door een arts met ervaring met dit middel. U kunt een herhaalrecept vragen aan uw behandelend specialist tijdens het poliklinische bezoek. Heeft u eerder een nieuw recept nodig? Dan kunt u deze aanvragen via Mijn Dossier via 'Medicijnen'. Klik op 'Herhaalrecepten aanvragen’. Alternatief is dat u telefonisch via de polikliniek longziekten om een herhaalrecept vraagt. We verzoeken u dit te doen minimaal 2 weken voordat u uw nieuwe recept nodig heeft. We kunnen anders niet garanderen dat u uw recept op tijd naar uw apotheek verzonden wordt.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft of wanneer u twijfelt, neem dan contact op met de polikliniek Longziekten met de bij u bekende contactgegevens.