Uw behandelend chirurg heeft gevraagd de plaats die geopereerd moet worden te lokaliseren (markeren). Meestal wordt deze ingreep op de ochtend van de operatie verricht, heel soms gebeurt het de dag ervoor. U kunt dan, met het geplaatste lokalisatiedraadje, gewoon naar huis en komt de volgende dag terug voor de operatie. Om goed de plaats van de afwijking te kunnen bepalen is het soms voor het onderzoek nodig nog een extra mammografiefoto van uw borst te maken. Voorafgaande aan het onderzoek krijgt u van de laboranten uitleg over de mammalokalisatie, hierbij mag een begeleider aanwezig zijn. Tijdens het onderzoek zelf kan geen begeleider aanwezig zijn.

Het onderzoek

 • Het onderzoek wordt door de radioloog samen met 2 laboranten uitgevoerd.
 • U komt op uw buik op de onderzoekstafel te liggen.
 • De tafel gaat omhoog, zodat de radioloog en laboranten er onder kunnen werken.
 • Om te zorgen dat de borst zich niet verplaatst, is het heel belangrijk dat u stil blijft liggen gedurende het hele onderzoek.
 • De borst waar het om gaat komt in een uitsparing van de tafel te liggen. De borst wordt tussen 2 platen geklemd, waarbij een van de platen een vierkante opening heeft, om later de naald door te laten. Daarna wordt door het nemen van röntgenfoto’s, het gebied waar het om gaat opgezocht en komt deze dan precies achter de vierkante opening in de 2e plaat te liggen.
 • Om te zorgen dat de borst zich niet verplaatst, is het belangrijk dat u heel stil blijft liggen.
 • Voordat de lokalisatieprocedure start, wordt de huid gedesinfecteerd met alcohol.
 • Het is niet nodig om de borst te verdoven aangezien de prik van de lokalisatienaald gelijk is aan een verdovingsprik.
 • De naald, met de lokalisatiedraad, wordt door de radioloog ingebracht, en door middel van foto’s wordt gecontroleerd of deze op de juiste plaats gepositioneerd is. Als deze goed zit wordt de buitennaald verwijderd en blijft er een dun metalen draadje achter.
 • Er wordt een loodkorreltje op het metalen draadje geplaatst, waarna controlefoto’s op de mammograaf gemaakt worden.
 • Het uiteinde van het draadje wordt op de borst vastgeplakt.
 • U gaat terug naar huis

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 45 tot 60 minuten.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de afdeling mammapoli.

De Verpleegkundig Specialist kunt u bereiken op:

(020) 7329896 (maandag t/m donderdag 8:00 tot 16:30 uur).

De mammacare-verpleegkundigen kunt bereiken op:

(020) 5663634 (maandag t/m vrijdag, 9:00 tot 11:00 uur).