Door bestraling kunnen spieren van hoofd, hals en schouders stijf worden en kan het spreken en slikken moeilijker worden. In dit oefenprogramma vindt u tips, adviezen en oefeningen om het spreken en slikken zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Tips

Blijven eten en drinken via de mond helpt ook in het behouden van de slikfunctie.

Oefeningen

Op de volgende pagina's ziet u verschillende oefeningen, die binnen een kwartier te doen zijn. Doe dit programma in ieder geval drie keer per dag. Als u pas geopereerd bent, kunnen de bewegingsmogelijkheden minder groot zijn dan de getoonde voorbeelden.

Forceer niet, voer de oefeningen ontspannen uit en ga niet verder met een beweging als er pijn ontstaat.
De oefeningen zijn onderverdeeld in hals/schouder en slik oefeningen.
We beginnen met de oefeningen voor de spieren van hoofd, hals en schouders (bladzijde 2).
De slikoefeingen vvindt u vanaf bladzijde 7.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met uw behandelend arts of logopedist.
U kunt ook een e-mail sturen naar halszaken@amsterdamumc.nl.

Oefeningen hals/schouder

Door de QR code te scannen is de animatie online te bekijken.
Halszaken Hals- en schouderoefeningen

Figuur 1: QR code oefeningen hals/schouder

Oefeningen slikspieren

Door de QR code te scannen is de animatie online te bekijken.

Halszaken Slikoefeningen

Figuur 2: QR code oefeningen slikspieren