Verklaring verstrekking medicatie(gegevens) aan derden

1 van 5
  1. Volgende Uitleg procedure
  2. Volgende Uw gegevens
  3. Volgende Gegevens gemachtigde
  4. Volgende Machtiging
  5. Volgende Afronding
project.general_error_message

Medicatie en medicatiegegevens zijn privacygevoelig. Alleen met uw toestemming verstrekt onze apotheek deze aan iemand anders dan uzelf. Ouder(s) kunnen geneesmiddelen voor hun kind(ren) jonger dan 12 jaar ophalen bij de apotheek zonder een ingevuld machtingsformulier. Vanaf 12 jaar tot 16 jaar kunnen geneesmiddelen worden afgehaald door ouders als het machtigingsformulier door zowel ouder als kind zijn ondertekend. Vanaf 16 jaar kunnen geneesmiddel door ouders of derden alleen worden afgehaald als het machtigingsformulier is ondertekend door de patiënt.

De procedure is als volgt:

 

  1. U vult dit online formulier zo volledig mogelijk in;
  2. Het ingevulde formulier wordt door een medewerker van de Poliklinische Apotheek geprint;
  3. Als de gemachtigde medicatie komt afhalen bij de apotheek controleert de medewerker of het machtigingsformulier volledig is ingevuld en wordt er gevraagd naar het identiteitsbewijs van de gemachtigde;
  4. Het volledig ingevulde machtigingsformulier wordt bewaard in het (digitale) dossier van de patient.