Hieronder vindt u alle informatie die nodig is om te verwijzen. Regel uw verwijzing via de knop ‘Direct verwijzen'.

U kunt uw patient met vulvaire pathologie naar ons verwijzen.  

Amsterdam UMC is een tertiair verwijzingscentrum voor vulvapathologie. Er zijn beperkte plekken voor het multidisciplinaire spreekuur met aanwezigheid van zowel een gynaecoloog als een dermatoloog. 

Verwijzingen worden inhoudelijk beoordeeld door een van de gynaecologen. Het kan zijn dat patiënten na beoordeling een afspraak krijgen bij Bergman Vrouwenzorg Amsterdam.  

Huisartsen verwijzen via ZorgDomein.  
Overige verwijzers kunnen hun verwijzing insturen via de knop 'Direct verwijzen'. U kunt hier de verwijsbrief uploaden of een verwijsbrief online aanmaken. Bij de verwijzing graag vermelden of het gaat om een second opinion of tertiaire verwijzing. Indien mogelijk graag eerdere correspondentie en uitslagen van eerdere diagnostiek meesturen. 

Bij een spoedverwijzing graag ook telefonisch contact opnemen.