Hieronder vindt u alle informatie die nodig is om te verwijzen.

Verwijst u een patiënt direct naar de polikliniek van de afdeling Cardiologie, Cardiothoracale chirurgie of Hartcatheterisatiekamer? Verstuur dan uw verwijzing via deze pagina's:

Cardiologie
Cardiothoracale chirurgie
Hartcatheterisatiekamer

Voor het aanmelden van een patiënt bij één van de MDO’s, zijn de volgende (algemene) gegevens minimaal nodig. Deze gegevens moeten beschreven staan in de verwijsbrief. De verwijsbrief dient in PDF aangeboden te worden via hartcentrum@amsterdamumc.nl.

 • Infectiepreventie (MRSA/ BRMO) (indien van toepassing)
 • Voorgeschiedenis, co-morbiditeit (cardiaal, niet cardiaal - inclusief CVA, vaatchirurgisch, actieve maligniteit, maligniteit verleden en behandeling)
 • Risicofactoren (met indien van toepassing diabetes mellitus)
 • Allergieën, intoxicaties
 • Lichamelijk onderzoek (inclusief lengte, gewicht, bloeddruk, pols)
 • Thuismedicatie (inclusief antiplaatjes- en antistollingstherapie)
 • Conclusie en voorstel voor behandeling

Naast de algemene gegevens zijn per aanmelding de volgende aanvullende gegevens nodig.

Aanmelding in verband met coronairlijden:

 • Indicatie van vitaliteit/ klinische conditie/ dagelijks functioneren/ NYHA/ CCS klasse
 • Laboratorium | Hb/ trombocyten/ leukocyten/ nierfunctie/ natrium/ kalium (leverfunctie en hartenzymen op indicatie) – niet ouder dan 3 maanden
 • Beschrijving ECG, TTE en CAG
 • Beschrijving X-thorax (indien voorstel chirurgie) – gewenst
 • Beschrijving CT-thorax (indien voorstel chirurgie en re operatie) – gewenst
 • Beschrijving ischemiedetectie (indien aanwezig) – gewenst
 • Longfunctie en brief longarts (indien bekend bij longarts en/of status na longchirurgie én indien voorstel chirurgie met uitzondering van hoofdstamstenose) – op indicatie
 • Beschrijving duplex carotiden/ CT halsvaten (bij CVA/TIA in de afgelopen zes maanden en voorstel chirurgie) – op indicatie
 • Arteriële/ veneuze vaat status (bv status na vaatchirurgie, status na behandeling varices bij voorstel CABG) – gewenst
 • Aanvullend onderzoek digitaal te verzenden:

  • ECG – niet ouder dan 6 maanden
  • TTE – niet ouder dan 3 maanden
  • CAG – niet ouder dan 12 maanden
  • CT thorax (indien voorstel chirurgie en/of re-operatie) – gewenst
  • X-thorax (indien voorstel chirurgie) – gewenst
  • Ischemiedetectie (indien aanwezig) – gewenst

Aanmelding in verband met klep(-pen) problematiek:

Aortaklep: AVR, TAVI (percutaan en chirurgisch)

 • Indicatie van vitaliteit/ klinische conditie/ dagelijks functioneren/ NYHA/ CCS klasse
 • Cognitieve stoornissen? Levercirrhose? Jehova’s getuige? Verminderde mobiliteit? Gebruik corticosteroïden?
 • Laboratorium | Hb/ trombocyten/ leukocyten/ nierfunctie/ natrium/ kalium (leverfunctie op indicatie) – niet ouder dan 3 maanden
 • Beschrijving ECG
 • Beschrijving TTE
 • Beschrijving CAG en/of CT coronairen (indien geen significant coronairlijden is CTcoronairen voldoende)
 • Beschrijving CTa (indien voorstel chirurgie en bicuspide aortaklep)
 • Beschrijving CTthorax blanco (indien voorstel chirurgie en re operatie of ernstig perifeer vaatlijden)
 • Beschrijving CTcalciumscore (indien aanwezig en/of twijfel ernst aortaklepstenose) – op indicatie
 • Focusonderzoek (alleen indien verdenking focus en/of geen regelmatig tandartsbezoek) – op indicatie
 • Longfunctie en brief longarts (indien bekend bij longarts en/of status na longchirurgie met uitzondering van kritische aortaklepstenose) – op indicatie
 • Beschrijving duplex carotiden/ CT halsvaten (bij CVA/ TIA in de afgelopen zes maanden) – op indicatie
 • Beschrijving X-thorax (indien voorstel chirurgie, kalk aortaboog?) - gewenst
 • Arteriële/ veneuze vaat status (bv status na vaatchirurgie) – gewenst
 • Aanvullend onderzoek (digitaal te verzenden)

  • ECG – niet ouder dan 6 maanden
  • TTE – niet ouder dan 3 maanden
  • CAG en/of CTcoronairen (indien geen significant coronairlijden is CTcoronairen voldoende) – niet ouder dan 12 maanden
  • CTa (indien voorstel chirurgie en bicuspide aortaklep ten behoeve van bepalen diameters aorta) – niet ouder dan 3 maanden
  • CTthorax blanco (indien voorstel chirurgie ten behoeve van bepalen relatie hart met sternum of calcificaties aorta)
  • X-thorax (indien voorstel chirurgie, kalk aortaboog)
  • CTcalciumscore (indien aanwezig en/of twijfel ernst aortaklepstenose) – op indicatie

Mitralisklep/tricuspidalisklep: MVP/R, TVP/R, mitralisklep clip / tricuspidalisklep clip, percutane mitralisklepimplantatie:

 • Indicatie van vitaliteit/ klinische conditie/ dagelijks functioneren/ NYHA/ CCS klasse
 • Laboratorium | Hb/ trombocyten/ leukocyten/ nierfunctie/ natrium/ kalium (leverfunctie op indicatie) – niet ouder dan 3 maanden
 • Beschrijving ECG
 • Beschrijving TTE en TEE
 • Beschrijving CAG en/of CT coronairen (indien geen significant coronairlijden is CTcoronairen voldoende)
 • Beschrijving CTthorax blanco (indien voorstel chirurgie en re operatie of ernstig perifeer vaatlijden) - gewenst
 • Kandidaat CRT-D? (indien voorstel clip) – gewenst
 • Beschrijving X-thorax (indien voorstel chirurgie, kalk aortaboog?) - gewenst
 • Focusonderzoek (alleen indien verdenking focus en/of geen regelmatig tandartsbezoek) – op indicatie
 • Longfunctie en brief longarts (indien bekend bij longarts en/of status na longchirurgie met uitzondering van kritische aortaklepstenose) – op indicatie
 • Beschrijving duplex carotiden/ CT halsvaten (bij CVA/TIA in de afgelopen zes maanden en voorstel chirurgie) – op indicatie
 • Arteriële/ veneuze vaat status (bijv. status na vaatchirurgie) – gewenst
 • Aanvullend onderzoek (digitaal te verzenden)

  • ECG – niet ouder dan 6 maanden
  • TTE en TEE – niet ouder dan 3 maanden
  • CAG en/ of CTcoronairen (indien geen significant coronairlijden is CTcoronairen voldoende) – niet ouder dan 12 maanden
  • CT thorax blanco (indien voorstel chirurgie ten behoeve van bepalen relatie hart met sternum of calcificaties aorta)
  • X-thorax (indien voorstel chirurgie, kalk aortaboog?) – gewenst

Aanmelding aortachirurgie:

 • Indicatie van vitaliteit/ klinische conditie/ dagelijks functioneren/ NYHA/ CCS klasse
 • Cognitieve stoornissen? Levercirrhose? Jehova’s getuige? Verminderde mobiliteit? Gebruik corticosteroïden?
 • Laboratorium | Hb/ trombocyten/ leukocyten/ nierfunctie/ natrium/ kalium (leverfunctie op indicatie) – niet ouder dan 3 maanden
 • Beschrijving ECG
 • Beschrijving TTE
 • Beschrijving CAG en/of CT coronairen (indien geen significant coronairlijden is CTcoronairen voldoende)
 • Beschrijving CTa (gehele aorta)
 • Beschrijving X-thorax – gewenst
 • Focusonderzoek (indien voorstel chirurgie en alleen op indicatie (indien verdenking focus en/of geen regelmatig tandartsbezoek) – op indicatie
 • Longfunctie en brief longarts (indien bekend bij longarts en/of status na longchirurgie) – op indicatie
 • Beschrijving duplex carotiden/ CT halsvaten bij CVA/ TIA in de afgelopen zes maanden – op indicatie
 • Arteriële/ veneuze vaat status (bv status na vaatchirurgie) – gewenst
 • Aanvullend onderzoek (digitaal te verzenden)

  • ECG – niet ouder dan 6 maanden
  • TTE – niet ouder dan 3 maanden
  • CAG en/of CTcoronairen (indien geen significant coronairlijden is CTcoronairen voldoende) – niet ouder dan 12 maanden
  • CTa (gehele aorta) – niet ouder dan 3 maanden
  • X-thorax – gewenst

Aanmelding volwassenen met aangeboren hartafwijkingen:

 • Indicatie van vitaliteit/ klinische conditie/ dagelijks functioneren/ NYHA klasse
 • Laboratorium | Hb/ trombocyten/ leukocyten/ nierfunctie/ natrium/ kalium (leverfunctie op indicatie)
 • Beschrijving ECG
 • Beschrijving TTE (en TEE bij voorstel klepplastiek)
 • Beschrijving laboratorium Young stroke lab BSE, CRP. Voor trombofilie minimaal: lupus anticoagulans, anticardiolipine antilichamen, beta 2 glycoproteine. Op indicatie en in overleg met stollingsarts: antitrombine-III, proteïne C en S, factor V Leiden mutatie (APC resistance), factor II mutatie, factor VIII.
 • Verslag neuroloog – op indicatie
 • Beschrijving Holter – op indicatie
 • Beschrijving CAG en/of CT coronairen (indien voorstel chirurgie | geen significant coronairlijden is CTcoronairen voldoende) – op indicatie
 • CTa (gehele aorta) – op indicatie
 • Beschrijving MRI/ CT hersenen – op indicatie
 • Beschrijving duplex carotiden/ CT halsvaten – op indicatie
 • Focusonderzoek (indien voorstel chirurgie en alleen op indicatie (indien verdenking focus en/of geen regelmatig tandartsbezoek) – op indicatie
 • Longfunctie en brief longarts (indien bekend bij longarts en/of status na longchirurgie) – op indicatie
 • Beschrijving X-thorax – gewenst
 • Arteriële/ veneuze vaat status (bijv status na vaatchirurgie) – gewenst
 • Aanvullend onderzoek (digitaal te verzenden)

  • ECG – niet ouder dan 6 maanden
  • TTE – niet ouder dan 3 maanden
  • CAG en/of CTcoronairen (indien geen significant coronairlijden is CTcoronairen voldoende) – niet ouder dan 12 maanden
  • CTa (gehele aorta) – op indicatie
  • MRI / CT hersenen – op indicatie
  • X-thorax – gewenst

Aanmelding electrofysiologie / devices:

Aanmelding electrofysiologisch onderzoek, catheter ablaties

De patiënt kan worden aangemeld bij het planbureau van de locatie die men gewend is (VUMC of AMC). Indien geaccepteerd voor de ingreep zal de patiënt uitgenodigd worden voor informatie gesprek voor informed consent op de respectievelijke locaties.

De volgende gegevens zijn nodig voor bespreking en dienen bij aanmelding meegestuurd te worden:

Basisgegevens: Voorletter(s) en achternaam, adres of BSN, telefoonnummer en e-mailadres (indien aanwezig) en de huisarts.

Aanmeldbrief met:

 • Hoofdklacht
 • Voorgeschiedenis, allergieën
 • Lichamelijk onderzoek (inclusief bloeddruk, lengte, gewicht en BMI)
 • Medicatie

Aanvullend onderzoek / beeldvorming:

 • Electrocardiogram (ECG) t.t.v. SR
 • Registratie van de ritmestoornis
 • Verslag transthoracaal echocardiogram, niet ouder dan 1 jaar (bij voorkeur < ½ jaar)
  • Bij atriumfibrilleren inclusief linker atrium volume index (LAVI)
 • Echo beelden op EVOCS
 • Uitslagen laboratoriumonderzoek, inclusief Hb, Trombocyten, Kreat, eGFR, Na, K
  • Bij atriale ritmestoornisen (AF, AT en flutter) en VES inclusief TSH
 • Indien cardiale beeldvorming recent is verricht (CAG, CT, MRI) dan is het gewenst dit tevens mee te sturen, met name indien afwijkend

Aanmelding devices implantaties:

 • Indicatie van vitaliteit/ klinische conditie/ dagelijks functioneren/ NYHA/ CCS klasse
 • Medicatie (inclusief argumentatie bij afwijken van optimale medicamenteuze therapie)
 • Laboratorium | Hb/ trombocyten/ leukocyten/ nierfunctie/ natrium/ kalium (leverfunctie op indicatie) – niet ouder dan 3 maanden
 • Beschrijving TTE, inclusief linker kamer ejectie fractie (in getal)
 • Beschrijving Holter / ergometrie (inschatting chronotrope competentie)
 • Aanvullend onderzoek (digitaal te verzenden)

  • ECG – niet ouder dan 6 maanden
  • TTE – niet ouder dan 3 maanden
  • CAG of andere vorm van ischemiedetectie – niet ouder dan 12 maanden

Aanmelding voor specifieke problematiek (endocarditis, pericarditis constrictiva):

 • Indicatie van vitaliteit/ klinische conditie/ dagelijks functioneren
 • Voorgeschiedenis (met name klepprothese / -plastiek, vaatprothese intracardiaal device (pacemaker, ICD), eerdere endocarditis, congenitale hartaandoening)
 • Laboratorium | Hb/ trombocyten/ leucocyten / CRP / nierfunctie/ natrium/ kalium
 • Uitslagen bloedkweken (inclusief datum afname en verwekker)
 • Toegediende antibiotica (gespecificeerd naar datum)
 • Beschrijving ESC endocarditis criteria (Major / Minor)
 • Beschrijving TTE en/of TTE (inclusief locatie en grootte vegetatie; uitgebreidheid endocarditis)
 • Beschrijving overig aanvullend onderzoek (PET-CT, MRI), als beschikbaar
 • Aanvullende onderzoek (digitaal te verzenden)

  • ECG
  • TTE/TEE
  • CAG (indien beschikbaar)
  • PET-CT/MRI – gewenst (indien beschikbaar)