Hieronder vindt u alle informatie die nodig is om te verwijzen. Regel uw verwijzing via de knop ‘Direct verwijzen’.

Patiënten met bewegingsstoornissen kunnen altijd verwezen worden met de vraag of Deep Brain Stimulation (DBS) een adequate behandeling is voor een patiënt met een invaliderende bewegingsstoornis.  Indien er nog diagnostische twijfel is dan een patiënt ook daar voor verwezen worden. Bij vragen over de verwijzing kan er altijd contact opgenomen worden met een bewegingsstoornissen specialist. 

Huisartsen verwijzen via ZorgDomein.
Overige verwijzers kunnen hun verwijzing insturen via de knop 'Direct verwijzen'. U kunt hier de verwijsbrief uploaden of een verwijsbrief online aanmaken.

  • Graag meesturen met de verwijsbrief: eerdere correspondentie en uitslagen.  

  • Beeldvorming graag versturen m.b.v. TWIIN of beschikbaar stellen via XDS.  

De volgende personen zijn geldige verwijzers: huisarts, medisch specialist (eg. psychiater) en regiebehandelaar. Let op: Dit betekent dat o.a. een arts in opleiding of SPV-verpleegkundige geen geldige verwijzers zijn. 

Contact 

U kunt contact opnemen met de neuroloog of verpleegkundig specialist/consulent van het DBS-team door te bellen naar de polikliniek neurologie. Zij zullen u dan doorverbinden. Ook kan er contact opgenomen worden met DBS@amc.nl  

Hoe lang is de wachttijd? 

De wachttijd wordt automatisch geüpdatet. Door de inhaalzorg na de coronacrisis is de wachttijd nu helaas langer dan gebruikelijk. 

Kan een patiënt ook naar een ander centrum verwezen worden?  

Binnen Nederland zijn er zeven centra waar DBS uitgevoerd wordt. Dit zijn, naast het Amsterdam UMC het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Medisch Spectrum Twente, het Haga ziekenhuis, het St Elisabeth ziekenhuis, het Maastricht UMC en het Radboud UMC. Ongeveer de helft van de DBS operaties in Nederland worden in het Amsterdam UMC uitgevoerd. Als een patiënt reeds op de wachtlijst staat is de afspraak dat hij of zij op deze wachtlijst blijft staan. Patiënt kan wel direct naar een ander centrum doorverwezen worden. Een belangrijke afweging hierbij is wel dat patiënten in staat moeten zijn om, met name het eerste half jaar na de operatie, frequent naar dit centrum af te kunnen reizen. Als de DBS goed ingesteld is kan patiënt zijn/haar controle afspraken weer in het Amsterdam UMC krijgen.  

Houd ik een behandelrelatie met de patiënt nadat de patiënt de DBS-behandeling heeft gekregen? 

Patiënten die een DBS-behandeling voor een bewegingsstoornis in het Amsterdam UMC hebben ondergaan worden normaliter na het optimaal instellen van de DBS (zes tot 12 maanden) terugverwezen naar hun verwijzer. Wel blijven er reguliere controles voor alle patiënten die een DBS-behandeling hebben ondergaan bestaan, bijvoorbeeld een keer per jaar. Bij patiënten met de ziekte van Parkinson worden die symptomen waarop de DBS geen of minder invloed heeft (bijvoorbeeld cognitieve en stemmingsstoornissen) door de verwijzer behandeld/ begeleid. Bij dystonie kan het zijn dat bijkomende neuro-psychiatrische symptomen vervolgd moeten worden en/of dat de botulinetoxinebehandeling wordt gecontinueerd. Tremor vormt een uitzondering, omdat het grootste gedeelte van de behandeling bestaat uit het optimaal instellen van de DBS. Als sprake is van bijkomende, niet gerelateerde, neurologische aandoeningen is de verwijzer het eerste aanspreekpunt. Bij vragen over een al dan niet bestaande relatie met DBS en of bij andere behandelvragen kan altijd contact opgenomen worden met een bewegingsstoornissen specialist.